Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 36. НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩ


Про суфікси для творення імен по батькові, а також про прізвища, які відмінюємо і які не відмінюємо

300

Прочитайте імена по батькові. Визначте, від яких імен їх утворено. Який суфікс мають слова першої колонки? А другої? Зробіть висновок, як утворюємо чоловічі та жіночі імена по батькові.

Творення імен по батькові

Чоловічі

Жіночі

При творенні вживаємо суфікс -ович

Дмитро - Дмитрович

Петро - Петрович

Олексій - Олексійович

Андрій - Андрійович

При творенні вживаємо суфікс -івн- (-ївн-):

Дмитро - Дмитрівна

Петро - Петрівна

Олексій - Олексіївна

Андрій - Андріївна


Чоловічі

Жіночі

При творенні деяких імен по батькові вживаємо суфікси -ич-, -іч-:

Ілля - Ілліч

Лука - Лукич

Яків - Якович

Кузьма - Кузьмич (і Кузьмович)

Сава - Савич (і Савович)

Хома - Хомич (і Хомович)


Ілля - Іллівна

Лука - Луківна

Яків - Яківна

Кузьма - Кузьмівна

Сава - Савівна

Хома - Хомівна

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування [і] з [о], наприклад Федір - Федорович, Федорівна.

301

Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові. В утворених іменниках виділіть суфікси.


Максим, Сергій, Юрій, Тарас, Кузьма, Андрій, Ілля, Назар.

302

Розгляньте зразки відмінювання чоловічого та жіночого імен по батькові. Провідміняйте усно ім’я та по батькові: Антон Андрійович, Марія Андріївна.

Н.

Іванович

Іванівна

Р.

Івановича

Іванівни

Д.

Івановичу,Івановичеві

Іванівні

Зн.

Івановича

Іванівну

Ор.

Івановичем

Іванівною

М.

Івановичу,Івановичеві

Іванівні

Кл.

Івановичу

Іванівно

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У кличному відмінку чоловічі імена по батькові мають закінчення у- Івановичу, Андрійовичу.

303

Поміркуйте. Дідуся звуть Григорій Васильович, його онука - Олександр Дмитрович. Як звуть (ім’я та по батькові) батька онука?

304

Прочитайте речення, утворюючи від поданих у дужках імен імена по батькові.

1. Іван (Лука) був людиною м’якої, навіть ніжної вдачі (Г. Тютюнник). 2. Мати Василя Симоненка Ганна (Федір)  Щербань щедро дарувала синові велику любов до рідної мови (В. Гончаренко). 3. Максим (Тадей) Рильський був визначним знавцем фольклору і глибоким поціновувачем народної пісні (Я. Гордійчук). 4. Скажи Антоніні (Аполлінарій), щоб спекла коровай (М. Стельмах). 5. І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки наполегливості Лукії (Назар) (О. Гончар).

Прізвища

Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників, відмінюємо як відповідні іменники.

НАПРИКЛАД:

Майборода - Майбороди, Майбороді й т. д.;

Лебідь - Лебедя, Лебедеві (Лебедю) й т. д.;

Симоненко - Симоненка, Симоненкові (Симоненку) й т. д.

Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюємо як прикметники. НАПРИКЛАД: Авдієвський - Авдієвського, Авдієвському й т. д.; Кобилянська - Кобилянської, Кобилянській і т. д.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Жіночі прізвища на приголосний та о не відмінюємо. ПОРІВНЯЙМО:

Чоловічі

Жіночі

з Василем Симоненком

з Андрієм Ковальчуком

з Ніною Симоненко

з Надією Ковальчук

305

Розгляньте зразки відмінювання чоловічих прізвищ на -ов, -ів, -ин. Провідміняйте усно за цими зразками прізвища Борисов, Прокопів, Романишин. Відмінювання одного з прізвищ запишіть.

Н.

Павлов

Ковалів

Гаршин

Р.

Павлова

Ковалева (-ліва)

Гаршина

Д.

Павлову

Ковалеву (-ліву)

Гаршинові, Гаршину

Зн.

Павлова

Ковалева (-ліва)

Гаршина

Op.

Павловим

Ковалевим (-лівим)

Гаршиним

М.

Павлові, Павлову

Ковалеві, -у (-ліві, -у)

Гаршині, Гаршину

Кл.

Павлове, Павлов

Ковалёве (-ліве), Ковалів

Гаршине, Гаршин

306

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Хто з українських чи зарубіжних співаків (кіноакторів, спортсменів) вам подобається найбільше? Чим саме?

307  

Провідміняйте усно прізвище, ім’я та по батькові.

1.  Сергій Васильович Коваленко.

2.  Світлана Василівна Коваленко.

3.  Андрій Тимофійович Ковальчук.

4.  Антоніна Тимофіївна Ковальчук.

308   

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви на класних зборах вирішуєте деякі питання шкільного життя. Прочитайте подані репліки, вставляючи імена, по батькові, прізвища вказаних осіб.

1.  Треба запитати в (ім’я та по батькові класного керівника). 2. Це питання треба узгодити з (ім’я та по батькові директора школи). 3. Підготуємо привітання (ім’я, по батькові та прізвище бібліотекаря). 4. Попросимо підручник у (ім’я, по батькові вчителя української мови).

309   

Спишіть, ставлячи власні назви в потрібному відмінку.

1. Вітаємо Вас, (Світлана Максимівна). 2. Поцікавтеся думкою (Ігор Миколайович Петренко). 3. Гарні квіти в (Лариса Володимирівна Красуцька). 4. Був знайомий з (Геннадій Геннадійович Романишин). 5. Зустрівся із (Жанна Петрівна Романишин).

І ТАКЕ БУВАЄ

Класний керівник звернулася до Іринки:

-   Поклич, будь ласка, Петренко.

Іринка задумалася, кого саме покликати. Адже в класі є і Петренко Жанна, і Петренко Сергій.

Поміркуйте, кого має покликати Іринка - Сергія чи Жанну.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити