Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 37. НАПИСАННЯ НЕ З ІМЕННИКАМИ


Про те, коли не з іменниками пишемо разом, а коли - окремо

310

Порівняйте написання виділених у реченнях слів. У якому реченні не є префіксом, а в якому - службовим словом? Де не виражає заперечення, а де - утворює новий іменник з протилежним значенням? Зробіть висновок, коли не з іменниками треба писати разом, а коли - окремо.

1.  Незгода дім руйнує.

2.  Не згода, а розбрат запанував між князями.

3.  На неправді далеко не заїдеш.

4.  Не правді, а силі тільки нерозумний кориться.

Не з іменниками пишемо

РАЗОМ

ОКРЕМО

✵ якщо слово не вживається без не: невдаха, негода

- якщо не заперечує лексичне значення слова:

Він мені не друг, а ворог.

Це аж ніяк не правда.

✵ якщо іменник у сполученні 3 не означає одне поняття (це слово можна замінити іменником без не): недруг (ворог), неправда (обман)

311   

Випишіть іменники, які не вживаються без не. Підкресліть орфограму «Не з іменниками».

Ненависть, немовля, непорозуміння, необхідність, невід, немилість, недолік, нездара, нестача, недруг, неробство, невдячність, негода, неук.

312  

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні не з іменником написано разом, а в другому - окремо.

1. Він одразу відчув нещирість.

2. У словах відчувалася не щирість, а лицемірство.

313  

І. Доберіть усно до поданих іменників синоніми без не. За потреби скористайтеся довідкою.

Неволя, недовір’я, неприязнь, неправда, неслава, немилість.

ДОВІДКА. Ганьба, підозрілість, опала, рабство, обман, ворожість.

II. З одним утвореним словом (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.

314  

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Розподіліть між собою групи слів. Складіть і запишіть речення з кожним словом своєї групи.

1. Нещастя, не щастя.

2. Неслава, не слава.

3. Неправда, не правда.

II. Перевірте один в одного виконання.

ОРФОГРАМА

Не з іменниками

315

Спишіть речення, замінюючи виділені слова синонімом з префіксом не-. Виділіть цей префікс. За потреби скористайтеся словником синонімів.

1. Безслав’я, наче та болячка, і сон, і їжу одбира (Панас Мирний). 2. Він ворог був лукавства й облуди (М. Рильський). 3. Подоляни, щоб не попасти в турецьке ярмо, стали тікати на Слобідську Україну (М. Стельмах). 4. Іван через розлад з батьком почував себе недобре (С. Чорнобривець). 5. В очах його світилося здивування й підозрілість (Ю. Смолич).

316

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть орфограму «не з іменниками».

1. Учення - світ а (не)вчення - тьма (Нар. творчість). 2. Затоплю (не)долю дрібними сльозами затопчу (не)волю босими ногами (Т. Шевченко). 3. Навіщо скаржитись, коли твоє (не)щастя вже позаду (Д. Павличко). 4. Роман з (несподіванки здригнувся прислухався (М. Стельмах). 5. Здається хтось підійде до дверей проситиме (не)году переждати (В.Стус). 6. Шукай (не)долі, а волі (Нар. творчість).

II. Назвіть абстрактні іменники. Розберіть виділений іменник як частину мови (письмово).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити