Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 38. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ


Про те, які складні іменники пишемо разом, а які - через дефіс ПРИГАДАЙМО. Які слова називають складними? Як їх пишемо?

317

Прочитайте складні іменники в колонках і порівняйте їх написання. Слова якої колонки утворені за допомогою сполучного голосного, а якої - без нього? Зробіть висновок щодо написання складних іменників разом і через дефіс.

Пишемо разом

Разом пишемо складні іменники, які:

• утворені за допомогою сполучного голосного: лісостеп, чорногуз, лісосплав;

• утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт;

• утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка та іменника: шістдесятиріччя; АЛЕ: 60-річчя;

• утворені з трьох і більше основ: автомотогурток; мають першу частину пів-, напів-, полу-: півгодини, напівавтомат, полумисок. Проте перед іменниками — власними назвами пів- пишемо через дефіс: пів-Європи.

Пишемо через дефіс

Через дефіс пишемо складні іменники, які: утворені з двох іменників без допомоги сполучного голосного: купівля-продаж, лікар-еколог, Свят-вечір, Лисичка-Сестричка, прем’єр-міністр;

•  мають першу частину віце-, екс-, максі-, міні-: екс- чемпіон, міні-футбол;

•  означають назви проміжних частин світу: норд-вест;

•  означають назви рослин: брат-і-сестра, розрив-трава.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Разом пишемо всі складноскорочені

іменники. НАПРИКЛАД: медуніверситет, міськрада, супергерой.

ОРФОГРАМА

Написання складних іменників разом і через дефіс

318

ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому перше з поданих слів пишемо разом, а друге - через дефіс.

Чорногуз, жар-птиця.

319

І. Спишіть складні іменники й поясніть їх написання. Позначте орфограму.

Лісосплав, верболіз, зірвиголова, шестиденка, аерофотозйомка, напівтемрява, стоп-кран, генерал-лейтенант, Зайчик- Побігайчик, екс-президент, міні-пекарня, чар-зілля.

II. З одним поданим іменником (на вибір) складіть усно речення.

320

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Утворіть усно по черзі з кожної пари слів складний іменник і дійдіть спільного висновку щодо його написання. Запишіть утворені слова.

Вугілля, видобуток; відео, зв’язок; сніг, затримання; овочі, сховище; салон, магазин; ліс, степ; радіо, станція; міні, комп’ютер.


321

Спишіть, знімаючи риску. Підкресліть орфограму, поясніть написання,

Хлібо/піч, само/хід, міні/автомобіль, купівля/продаж, м’ясо/рубка, екс/вокаліст, перекоти/поле, норд/ост, двадцяти/річчя, максі/спідниця, лікар/еколог, напів/підвал, крісло/ диван, віце/президент, мати/й/мачуха (рослина), штрих/код, сніго/пад, авіа/пошта, авто/страда, світло/водо/лікування.

322

Хто зможе дібрати чотири слова з першими частинами екс-, максі-, міні-? А хто добере ще більше таких слів?

323

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Узимку холодні норд(ости) вривались у вулиці й заганяли людей у будинки (Б. Балтер). 2. Коли завершилася підготовка другого корабля(супутника) до відправлення на космодром, до нас знову приїхали космонавти (С. Гаврилов). 3.        Через поле перекоти(поле) плигає, як м’яч (А. Фет). 4. Машина вискакує на плоско(гір’я), пробігає його, повзе на підйом (Г. Кублицький). 5. Цунамі - результат земле(трусів) і вивержень підводних вулканів (З енциклопедії).

II. Підкресліть граматичні основи речень. Укажіть однорідні члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити