Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 39. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ІМЕННИК»


324

Розгляньте схему. Розкажіть за нею про іменник як частину мови. Свою розповідь ілюструйте прикладами.325

I. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Розкажіть, які норми моралі здавна шанувалися серед українців.

ЛЮБОВ І ЧЕСТЬ

У народі здавна шанувалося почуття любові до батьків. Моральним обов’язком дітей була допомога батькам по господарству, догляд за ними в разі хвороби, немічності, вияв повсякчасної уваги, шани й турботи.

Необхідною умовою збереження честі вважалося пошанування правдивості. Парубків та дітей, що полюбляли прибріхувати, виганяли з музик та вечорниць. Великим безчестям було злодійство. Якщо хтось піймався на цьому, то мусив зі своїм «здобутком» ходити селом і просити вибачення. Існували повір'я, що в нечесної людини не зародить земля, а в чабана, котрий щось поцупить, розбігатиметься худоба.

Мораль була невіддільною від краси душевної й краси в побуті (За Н. Мельничук).

II. Виконайте завдання до тексту.

1.  Знайдіть по два приклади назв істот і абстрактних іменників.

2.  Знайдіть по два іменники, що мають форму тільки однини й тільки множини.

3.  Визначте відмінок і число виділених іменників. Поставте усно ці слова у формі орудного відмінка однини.

    4.   Знайдіть іменник, який відповідає такій характеристиці: назва істоти, II відміна, чол. рід, Р. в., мн.

5.  Розберіть два іменники з тексту (на вибір) як частину мови.

326   

Запишіть іменники кожної групи в зазначеній формі.

1. Родового відмінка однини. Млин, дощ, будинок, завод, альбом, міліметр, трамвай, роман, Роман, Тернопіль.

2. Орудного відмінка однини. Подорож, честь, кров, лань, річ, спокій, кобзар, читач, калач, озеро.

3. Кличного відмінка однини. Козак, Київ, Ольга, друг, парубок, директор, сокіл, Надія Петрівна Остапенко, Андрій Сергійович Остапенко.

327   

Дайте відповіді на запитання мовознавчої вікторини.

1. Яку форму має іменник кача в давальному відмінку качаті, чи каченяті?

2. Яку форму має іменник плем’я в орудному відмінку - племенем чи плем’ям?

    3.  До якої відміни належать іменники граблі, вила, ножиці?

4. Яку форму матиме іменник Львів у родовому відмінку?

5. До назв істот чи неістот належить іменник натовп?

6. Який із цих іменників є незмінюваним: фантазія, дзеркало, ательє?

7. Якого роду іменник біль?

8. Як ви звернетеся до вчителя, якщо його батька звати Михайло, а його самого - Валентин?

328    

І. Прочитайте текст уголос. Розкажіть, що ви думаєте про Толю й Сашка. Як ви вчините на їхньому місці?

До Толі прийшов однокласник Сашко.

Толя посадив його на диван, дав книжку з малюнками, а сам узяв морозиво, ложечку й почав смакувати. Коли він їсть морозиво, то забуває про все на світі. Забув і про те, що на дивані сидить гість.

Коли вже доїдав, глянув на Сашка. Дивний якийсь він став. Немов йому за щось дуже-дуже соромно.

- Що з тобою? - запитав Толя.

- Нічого. Мені треба додому, - тихо промовив Сашко, встав і вийшов з кімнати (За В. Сухомлинським).

II. Знайдіть у тексті іменники з орфограмою «Букви е, и в суфіксах», поясніть написання. Поставте усно виділені іменники у формі орудного відмінка однини.

III. Складіть і запишіть за змістом прочитаного речення: а) з іменниками гість і Толя; б) з іменниками книжка і Сашко.

329    

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми «Іменник» я дізнався (дізналася)…

2. Найважчим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до контрольного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Іменник у формі орудного відмінка є в реченні

А Осінній сад ще яблучка глядить (Л. Костенко).

Б Намалюй, зимова нічко, білосніжні сни (3. Мороз).

В Десь вітер грає на віолончелі (В. Симоненко).

Г А за вікном сніги летять лапаті (М. Луків).

2. До чоловічого роду належать усі іменники рядка

А насип, Чернігів, сутінь              

Б фламінго, професор, степ

В кіно, Дніпро, зал

Г поні, путь, змій

3. До ІІІ відміни належать усі іменники рядка

А пам ять, рука, віддаль

Б розкіш, мить, Дунай

В милість, ніч, любов

Г курча, вість, радість

4. Букву е на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А вишн..ю, кущ..м

Б столяр..м, дощ..м

В гост..м, книг..ю

Г крас..ю, вулиц..ю

5.  НЕправильно утворено ім’я по батькові

А Юріївна

Б Яківна

В Миколаївна

Г Сергівна

6.  Складіть по одному реченню зі словом неволя і сполученням не воля.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке іменник? Які його граматичні ознаки?

2. Які іменники належать до власних назв? Розкажіть про особливості їх написання. Наведіть приклади.

3. Як визначають рід незмінюваних іменників? Наведіть 2-3 приклади іменників, у яких рід визначити неможливо.

4. На які відміни та групи поділяють іменники? Наведіть приклади.

5. Які іменники ІІ відміни в родовому відмінку однини мають закінчення -а(-я), а які - -у(-ю)?

6. Розкажіть про написання букв е, и, і в суфіксах іменників.

7. За допомогою яких суфіксів утворюємо чоловічі та жіночі імена по батькові? Провідміняйте усно Прокопенко Юрій Борисович.

8. Розкажіть про написання не з іменниками. Наведіть приклади.

9. Як пишемо складні іменники? Наведіть приклади.

Проект

Об’єднайтеся в групи (3-5 чоловік) і підготуйте міні-журнал «Іменник» (6-8 сторінок формату А-4 або А-5).

Для початку визначте, про що йтиметься на кожній сторінці журналу Наприклад: правило з малюнком; текст пісні, у якому виділено кольором іменники; загадки; ребуси тощо. Домовтеся, хто з вас зробить обкладинку журналу. Підготуйте кожен свою сторінку, а потім скріпіть їх.

 Моя сторінка

ЦІКАВО ЗНАТИ

ІМЕННИК- ЧЕМПІОН

Слів якої частини мови в українській мові найбільше? Це іменники.

Відомо, що в 11-томному Словнику української мови нараховується 135 000 слів. Іменників серед них майже половина. Порівняно з іменником дієслово має слів удвічі менше.

Чому саме іменник у численності став неперевершеним? Насамперед тому, що нас оточує безмежний світ предметів. Людина пізнає ці предмети і, звичайно, їх називає. Багато іменників з’явилися в мові тому, що вони часто перетворюють на себе інші частини мови. Подивіться, будь ласка, на дієслово писати. Одне-однісіньке дієслово, а скільки пішло від нього у світ іменників: писання, письмо, писемність, писар, писанка, письменник… Ось така могутність іменника утворенні слів! (За І. Вихованцем)

УСМІХНІМОСЯ

СВИНЕЦЬ

Вчитель, сівши на стілець,

Викликає Рому:

- Розкажи нам про свинець

Все, що вивчив вдома. -

Рома довго розганя язика у роті:

-Ну… свинець… це то… свиня

В чоловічім роді…

- Вчитель каже: - Молодець!

По такій пригоді

Тобі ставлю одинець

У жіночім роді!

К. Дяченко

НА ДОЗВІЛЛІ

СКОРОМОВКИ

Бубоніла діду баба:

- Ой не дмухай на кульбабу,

Бо з кульбаби полетять

Сто малих кульбабенят

В. Кленц

* * *

Заболіли зуби в зебри.

Йти до зубра,зебро, треба.

Як не хочеш буть беззуба -

Лікуватись йди до зубра.

Л. Мовчун

НА ДОЗВІЛЛІ

ЦІКАВІ СЛОВА

Відгадайте слова, які можна читати в обох напрямках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити