Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Прикметник


§ 44. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ


Про особливості відмінювання прикметників твердої та м’якої груп

ПРИГАДАЙМО. Які є м’які приголосні? Як позначаємо їхню м’якість на письмі?

364   

Розгляньте зразки відмінювання прикметників. На основі спостереження розкажіть про закінчення прикметників у родовому та давальному відмінках. Що спільного й відмінного в системі відмінкових закінчень прикметників твердої та м’якої груп?

Тверда група


Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Множина

Н.

новий

нове

нова

нові

Р.

нового

нового

нової

нових

Д.

новому

новому

новій

новим

Зн.

новий, нового

нове

нову

нові, нових

Ор.

новим

новим

новою

новими

М.

на/у новому,

на/у новому,

на/у новій

на/у нових


новім

новімМ’яка група


Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Множина

Н.

синій

синє

синя

сині

Р.

синього

синього

синьої

синіх

Д.

синьому

синьому

синій

синім

Зн.

синій, синього

синє

синю

сині, синіх

Ор.

синім

синім

синьою

синіми

М.

на/у синьому,

на/у синьому,

на/у синій

на/у синіх


синім

синімПрикметники поділяють на дві групи — тверду і м’яку.

Тверда група

До твердої групи належать прикметники, основа яких у називному відмінку однини закінчується на

твердни приголосний. НАПРИКЛАД:

М’яка група

До м’якої групи належать прикметники, основа яких закінчується на м’який приголосний. НАПРИКЛАД:

365

І. Запишіть прикметники у дві колонки: 1) тверда група; 2) м’яка група.

Мобільний, торішній, гарячий, братів, городній, довгошиїй, Маріїн, дорожній.

II. Провідміняйте письмово по одному прикметнику кожної групи, виділіть закінчення.

366    

I. Прочитайте виразно вірш. За допомогою яких художніх засобів автору вдалося передати любов до матері? Поясніть роль прикметників у тексті.

МАТЕРІ

В хаті сонячний промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили -

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі - сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу -

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

В. Симоненко

II. Знайдіть у тексті прикметники, усно визначте їхню групу, відмінок і поставте в початковій формі (називний відмінок однини чоловічого роду).

367

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи завжди ви погоджуєтеся з думкою своїх батьків (дідуся, бабусі)? Як доводите свою правоту?

368    

Провідміняйте усно словосполучення. Відмінювання одного з них (на вибір) запишіть, виділіть закінчення прикметника й іменника.

Трамвайна колія, осінній дощ, безкраї поля.

369    

І. Запишіть словосполучення у формі орудного відмінка однини. Чи всі прикметники жіночого роду в цій формі матимуть закінчення -ою?

Вечірня тиша, темна круча, солов’їна пісня, пізня осінь, довговія дівчина, безкрая земля, пішохідний перехід, запашний калач, Надіїн перстень, житній хліб.

Пі́зньою

Безкра́йою

Довгові́йою

II. У записаних словосполученнях підкресліть і поясніть орфограму «букви о, є (є) в закінченнях орудного відмінка іменників І та II відмін».

370

Розгляньте репродукцію картини. Що на ній зображено? Чи є в цьому щось незвичайне? Складіть і запишіть чотири речення за картиною, використавши прикметники у формі різних відмінків. Підкресліть прикметники як члени речення.


В. Рекуненко. Книжковий будинок

-лиций

Складні прикметники із частиною -лиций мають в однині м’яку основу (крім Н. і Ор. в.), а в множині - тверду (крім Н. в.). НАПРИКЛАД: білолиций, білолицього, білолицьому, білолицим, білолицих.

371

1. Провідміняйте прикметник круглолиций у формах чоловічого роду однини і множини. Доберіть інші складні прикметники із частиною -лиций.

2. Поміркуйте, яке слово має більше форм - далечінь чи далекий. Обґрунтуйте свою думку.

372

І. Спишіть речення, ставлячи прикметники у відповідній формі та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть вивчені пунктограми.

1. Біліє сніг в (лелечий) гнізді і льоду вже намерзло півбадді (Л. Костенко). 2. У повітрі з (ранній) ранку до (пізній) вечора гули літаки (В. Сосюра). 3. Неподалік радісно й велично літали журавлі над (молодий) травами (К. Мотрич). 4. Долівка в зіллі (запашний) спочила за стіл сім’я сідає (В. Підпалий). 5.   Ранок був чудовий. На (безкрайній) лазуровому небі - ні хмаринки (В. Гжицький).

II. Доберіть усно синоніми до виділеного прикметника.

III. Розберіть письмово два прикметники як частину мови (на вибір). Скористайтеся поданим нижче зразком.

Розбір прикметника як частини мови

Послідовність розбору

1. Частина мови.

2. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду).

3. Група за значенням (якісний, відносний чи присвійний).

4. Ступінь порівняння і форма (якщо є).

5. Форма повна чи коротка.

6. Рід, число, відмінок.

7. Група тверда чи м’яка.

8. Синтаксична роль.

Зразок письмового розбору

Надворі гуляє люта зима (Григорій Косинка).

Люта - прикм., п. ф. лютий, якісн., повн. ф., ж. p., одн., Н. в., тв. гр., означ.

І ТАКЕ БУВАЄ

- Поглянь, Назаре, ось під’їжджає мій старий приятель, - каже батько своєму синові-шестикласнику.

- Ні, тату, ти помилився, це не твій старий приятель, а якийсь молодий чоловік.

Поясніть, чому виникло непорозуміння між батьком і сином. Який прикметник доречніше було б ужити батькові - старий чи давній?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити