Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Прикметник


§ 47. НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ


Про те, коли треба писати не з прикметниками разом, а коли - окремо

ПРИГАДАЙМО. Як пишемо не з іменниками?

392        

Порівняйте написання виділених слів. Визначте, у якому реченні щось заперечується. У якому реченні прикметник з не виражає одне поняття? Зробіть висновок про написання не з прикметниками разом і окремо.

1.   Це неглибоке озеро утворилося кілька десятиліть тому.

2.   Це озеро не глибоке.

НЕ з прикметниками пишемо

393

І. З поданих прикметників випишіть ті, які без префікса не- не вживаються.

Нещадний, невисокий, невпинний, некрасивий, неугавний, недобрий, несміливий, нещасний, негустий.

II. З одним виписаним словом складіть і запишіть складне речення.

394

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому лише в першому реченні не з прикметником пишемо разом, а в інших - окремо.

1.  Сашко впіймав невелику рибу.

2.  Сашко впіймав не велику, а маленьку рибу.

3.  Сашкова риба не велика.

4.  Сашко впіймав зовсім не велику рибу.

395

І. Прочитайте текст. Чи можна назвати його оповіданням? Поміркуйте, що змусило людину здолати страх. Як змальовано ставлення до звірятка?

Я ТВІЙ ДРУГ

Я дуже люблю Карпати. Немає кращого відпочинку, як у горах. Отак роздумуючи, я забрів у густий ліс. Продираючись крізь хащі, я вийшов на невеличку дику місцину. Кущі молодої грабини, непрохідний ялівець, громади смерічок - усе творило перешкоду для ходи…

Я очам не повірив: неподалік стояла велика ведмедиця й жалібно скавуліла, а біля неї лежало налякане ведмежатко. Я нечутними кроками підійшов ближче й угледів: ведмежатко

потрапило в пастку. Браконьєри поставили! Мені нічого не залишалося, як тільки сміливо підійти до звірятка. Але як поведеться його мати? Перемагаючи неймовірний страх, я поволі, дуже обережно підходив і не спускав з ока ведмедицю. Погладжуючи ніжне хутро ведмежати, я примовляв: «Не бійся мене, малятко, я тебе визволю, я твій друг». Я розняв залізко, погладив защемлену передню лапку - і відпустив його.

Ведмедиця уважно глянула на мене й побігла з малим до лісу (За Л. Сеником).

ІІ. Поясніть значення виділених слів за допомогою тлумачного словника.

ІІІ. Знайдіть у тексті прикметники з префіксом не й поясніть їхнє написання. Випишіть словосполучення з цими прикметниками. Доберіть синоніми (усно).

396       

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Складіть і запишіть два речення зі словами своєї групи. Перевірте один в одного виконання.

1. Нешвидкий, не швидкий. 2. Невисокий, не високий.

397       

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограму «не з прикметниками».

1. (Не)добрий шлях веде в злий край. 2. Після дощу капелюх (не) потрібний. 3. Доброму каменю пісок (не)страшний (Нар. творчість). 4. Слава тому, хто в годину цю грізну в праці (не)втомній поборює млу (В. Сосюра). 5. То була (не)сумна пісня подоланого, а радісний спів переможця (М. Коцюбинський). 6. Хто робить вигляд, що до всього здатний, той ні до чого (не)здатний (Лао-Цзи). 7. Тарас стояв і вдивлявся в далеч річки крізь (не)великі шибки вікна (В. Шевчук).

II.    Підкресліть члени речення в першому реченні. Виділене слово розберіть за будовою, визначте спосіб його творення.

398

Напишіть невеликий опис (5-6 речень) у художньому стилі на одну з поданих тем. Використайте прикметники, які було б написано з не разом і окремо.

ТЕМИ: «Вітер з гаєм розмовляє», «Спочиває вітер у споришах», «Принесли дощі золоті сироїжки» (І. Жиленко).






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити