Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Повторения, узагальнення й поглиблення вивченого


§ 3. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ


ПРИГАДАЙМО. 1. Яке речення називають складним? 2. Що таке пряма мова й діалог?

17

І. Прочитайте текст. Розкажіть, з якою метою створюють ботанічні сади.

НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД

Нікітський ботанічний сад розташований неподалік від Ялти. У ньому висаджено сто сімдесят п’ять тисяч рослин різних екзотичних порід. Зокрема, магнолії, лавр багаторічний, італійські та мексиканські сосни, гімалайський кедр. Навесні по всьому саду розквітають фіалки, а деякі галявини повністю вкриваються синім килимом барвінку.


Нікітський ботанічний сад (Крим)

Частина саду являє собою крутий рельєф, вона найменш упорядкована й справляє враження екзотичного лісу. Неширокі сходи ведуть крізь зарості бамбука, а вузький місток перекинутий через невелику ущелину з гірськими річками.

Нікітський ботанічний сад є науковим закладом. Він має свої розсадники, лабораторії, оранжереї, бібліотеку (За О. Седаком).

II. Доведіть, що текст містить не лише прості речення, а й складні. З’ясуйте, сполучниковим чи безсполучниковим зв’язком з’єднані частини складних речень. Схарактеризуйте ці речення за метою висловлювання та інтонацією.

18

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які місця в Україні ви порадили б відвідати іноземним туристам? Чому саме?

19    

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Які з цих речень прості, а які складні?

1. Вітри гули віолончел(л)ю п(е,и)сали пальми акварель (Л. Костенко). 2. Гаснув вечір і море внизу килими ро(з,с)гортало барвисті (В. Сосюра). 3. Дрімають копиці (закошеного сіна і спить прив’яла трава в срібних покосах (І. Цюпа). 4. Л(е,и)тять з гори санки і ґринджолята* в очах ми(г, х)тять занесені т(е,и)ни (Л. Костенко). 5. Ніч вт(е,и)кла від пахущої зваби йдуть лугами тумани з Десни на очах посивіли кульбаби б’ють зозулі у дзвони весни (Д. Іванов).

* Ґринджоли - низькі й широкі сани.

II. Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи.

Складні речення

20

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть головні члени речення.

1. Я так люблю ці в(е, и)ресневі дні за спокій у природі у розмові за паморозь на сливах за любов за павутину баб(е, и)ного літа (В. Підпалий). 2. Людина родиться для щастя й радості і борет(ь)ся вона і діє во ім’я щастя (О. Довженко). 3. Заглядає в ши(б, п)ку казка сивими очима мат(е, и)ринська добра ласка в неї за пл(е, и)чима (В. Симоненко). 4. Таке все тоді звичайне таке все тепер дороге! (Л. Костенко). 5. В поле виходжу і здається бачу і цвіт очей і посмішку гарячу (А. Малишко).

II. Поясніть особливості вимови й написання виділеного слова.

21

І. Перебудуйте прості речення на складні й запишіть. Розставте потрібні розділові знаки.

1. У саду росли гарні троянди і радували серце маленької господині. 2. Із-за гір виглянуло сонце і швидко висушило росу на траві.

II. Перебудуйте подані речення на речення з прямою мовою і запишіть. Розставте потрібні розділові знаки.

1. У давнину говорили, що лелека на хаті - це на щастя. 2. Батько урочисто сповіщає, що вже почався Святий вечір.

22

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діалог, можливий в описаній ситуації (на вибір). Використайте звертання та вставні слова.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що ви маєте кілька годин вільного часу в чужому місті. У перехожого запитайте про визначні місця, заклад громадського харчування з типовим місцевим меню, попросіть зробити позначки на карті.

ВАРІАНТ Б. На канікулах ваш однокласник планує поїхати на відпочинок до своєї бабусі. Розпитайте в нього, де живе його бабуся, яка там природа, як він буде проводити вільний час.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити