Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Прикметник


§ 49. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС


ПРИГАДАЙМО. Що таке складні слова? Як їх пишемо?

408

Порівняйте написання поданих прикметників. Який з них утворено від залежних одне від одного слів, а який - від рівноправних? Зробіть висновок про написання складних прикметників разом і через дефіс.

Складні прикметники пишемо

РАЗОМ

ЧЕРЕЗ ДЕФІС

якщо вони утворені від залежних одне від одного слів (від одного слова до іншого можна поставити питання): білогривий (грива яка? біла), водоочисний, двоповерховий', АЛЕ: 2-поверховий

якщо вони утворені від рівноправних слів (такі слова можна з’єднати сполучником і): північно-східний (північний і східний), машинно-тракторний, синьо-жовтийРАЗОМ

ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Разом пишемо також прикметники глухонімий, хитромудрий, зловорожий

якщо вони означають відтінки кольорів: темно-зелений, ніжно-рожевий;

АЛЕ: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори);


ОРФОГРАМА


якщо вони утворені повторенням того самого слова, поєднанням синонімічних слів або слів з тим самим коренем: білий-білий, старий-престарий


Написання складних прикметників разом і через дефіс

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Дефіс зберігаємо і в прикметниках, утворених від складних іменників, які пишемо через дефіс. НАПРИКЛАД: віце-президентський, івано-франківський.

409   

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому прикметники першої групи пишемо разом, а другої - через дефіс.

1. Шахово-шашковий, осінньо-зимовий, польсько-французький.

2.  Легкоатлетичний, полезахисний, п’ятизірковий.

410

І. Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Які кольори, на вашу думку, теплі, ласкаві, а які - холодні?

ЯКОГО КОЛЬОРУ СЛОВА?

Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене, і я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме це слово зеленого кольору.

Вимовляю слово «мама» — і ввижається мені добра її усмішка, темно-каре іскристе мерехтіння в очах. Жоден колір, либонь, не пов’язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотисто-ніжним від очей, світло-вишневим од губ, яблуками-антонівками від рук… І, здається, саме воно зовсім позбавлене кольору, а тільки добре воно, ніжно-хвилююче, мов усі кольори разом узяті.

А слово «осінь» — жовте, бо восени дозрівають грушки в нашому садку, яблука. Спершу вони світяться поміж листям молоденьким жовтогарячим полум’ям, потім починають потроху падати на землю й одного дня залишається де-не-де на гіллі червоно-жовте листя (Є. Гуцало).

II. Знайдіть у тексті шість складних прикметників і обґрунтуйте їх написання.

ІІІ. Хто швидше визначить, скільки вставних слів є в тексті?

411

І. Утворіть від поданих сполучень складні прикметники й запишіть. Виділіть корені та сполучні голосні. Перевірте написання за словником.

Східні слов’яни, народна поезія, темний і сірий, сільське господарство, заспокоювати біль, навчальний і виховний, сині очі, широкі плечі, чужа земля, удобрювати землю, культурний та історичний, одна сторона, десять років.

II. З одним утвореним прикметником складіть і запишіть речення зі вставним словом.

412

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Спишіть прикметники, знявши риску: один з вас виписує слова, які пишемо разом, а другий - які пишемо через дефіс.

Південно/захід ний, прямо/кутний, високий/високий, хлібо/пекарськии, синьо/жовтии, жовто/гарячии, мікро/хвильовии, світло/зелений, тихо/струнний, офіційно/діловий, російсько/ український, першо/черговий, літературно/музичний, шести/ річний, кисло/солодкий, західно/український.

413      

Спишіть прикметники, знявши риску. Підкресліть орфограму.

Народно/визвольний, газо/видобувний, овоче/баштанний, блідо/рожевий, військово/морський, машино/будівний, довго/ строковий, чорно/морський, чорно/бровий, одно/разовий, тихий/тихесенький, синьо/червоний, право/бережний.

414

 Хто зможе дібрати пропущені частини до якомога більшої кількості слів, щоб утворити складні прикметники? Утворені словосполучення запишіть.

Жовтогаря́чий

Народнопоети́чний

народно-ви́звольний

літературно-худо́жній

ЗРАЗОК. Первісно… лад - первіснообщинний лад.

Виноградно-… йогурт, південно-… вітер, лісо… зона, сільсько… виробництво, …атлетичні змагання, …слов’янські племена, пішо… перехід.

415

В українській мові є багато «чудернацьких» за своєю будовою слів: вони можуть мати навіть три корені, а префікси - у середині слова. Зважаючи на це, розберіть подані слова за будовою.

Новонароджений, фольклорно-етнографічний, навчально- педагогічний , лічильно-обчислювальний.

416

І. Спишіть речення, правильно записуючи слова. Підкресліть складні прикметники як члени речення.

1. І соняшник злото/головий лице за сонцем поверта (В. Сосюра). 2. Пили водицю чисту, славили б(е, и)резу густо/листу (А. Малишко). 3. Три в(е, и)рби зелено/косі повставали понад ставом (П. Осадчук). 4. Захеканий, я зупинився посеред біло/ рожево/блакитного дня (М. Стельмах). 5. Во(г, х)ка б(е,и)резнева ніч неохоче підіймає і зб(е, и)ває набакир червону гостро/ верху шапку вогню (М. Стельмах). 6. У сіро/блакитних тілах яблунь уже говорила в(е, и)сна, не голосно, але говорила (М. Вінграновський ).

II. Утворіть просту та складену форми ступенів порівняння від виділеного прикметника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити