Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Прикметник


§ 49. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС


ПРИГАДАЙМО. Що таке складні слова? Як їх пишемо?

408

Порівняйте написання поданих прикметників. Який з них утворено від залежних одне від одного слів, а який - від рівноправних? Зробіть висновок про написання складних прикметників разом і через дефіс.

Складні прикметники пишемо

РАЗОМ

ЧЕРЕЗ ДЕФІС

якщо вони утворені від залежних одне від одного слів (від одного слова до іншого можна поставити питання): білогривий (грива яка? біла), водоочисний, двоповерховий', АЛЕ: 2-поверховий

якщо вони утворені від рівноправних слів (такі слова можна з’єднати сполучником і): північно-східний (північний і східний), машинно-тракторний, синьо-жовтийРАЗОМ

ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Разом пишемо також прикметники глухонімий, хитромудрий, зловорожий

якщо вони означають відтінки кольорів: темно-зелений, ніжно-рожевий;

АЛЕ: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори);


ОРФОГРАМА


якщо вони утворені повторенням того самого слова, поєднанням синонімічних слів або слів з тим самим коренем: білий-білий, старий-престарий


Написання складних прикметників разом і через дефіс

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Дефіс зберігаємо і в прикметниках, утворених від складних іменників, які пишемо через дефіс. НАПРИКЛАД: віце-президентський, івано-франківський.

409   

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому прикметники першої групи пишемо разом, а другої - через дефіс.

1. Шахово-шашковий, осінньо-зимовий, польсько-французький.

2.  Легкоатлетичний, полезахисний, п’ятизірковий.

410

І. Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Які кольори, на вашу думку, теплі, ласкаві, а які - холодні?

ЯКОГО КОЛЬОРУ СЛОВА?

Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене, і я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме це слово зеленого кольору.

Вимовляю слово «мама» — і ввижається мені добра її усмішка, темно-каре іскристе мерехтіння в очах. Жоден колір, либонь, не пов’язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотисто-ніжним від очей, світло-вишневим од губ, яблуками-антонівками від рук… І, здається, саме воно зовсім позбавлене кольору, а тільки добре воно, ніжно-хвилююче, мов усі кольори разом узяті.

А слово «осінь» — жовте, бо восени дозрівають грушки в нашому садку, яблука. Спершу вони світяться поміж листям молоденьким жовтогарячим полум’ям, потім починають потроху падати на землю й одного дня залишається де-не-де на гіллі червоно-жовте листя (Є. Гуцало).

II. Знайдіть у тексті шість складних прикметників і обґрунтуйте їх написання.

ІІІ. Хто швидше визначить, скільки вставних слів є в тексті?

411

І. Утворіть від поданих сполучень складні прикметники й запишіть. Виділіть корені та сполучні голосні. Перевірте написання за словником.

Східні слов’яни, народна поезія, темний і сірий, сільське господарство, заспокоювати біль, навчальний і виховний, сині очі, широкі плечі, чужа земля, удобрювати землю, культурний та історичний, одна сторона, десять років.

II. З одним утвореним прикметником складіть і запишіть речення зі вставним словом.

412

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Спишіть прикметники, знявши риску: один з вас виписує слова, які пишемо разом, а другий - які пишемо через дефіс.

Південно/захід ний, прямо/кутний, високий/високий, хлібо/пекарськии, синьо/жовтии, жовто/гарячии, мікро/хвильовии, світло/зелений, тихо/струнний, офіційно/діловий, російсько/ український, першо/черговий, літературно/музичний, шести/ річний, кисло/солодкий, західно/український.

413      

Спишіть прикметники, знявши риску. Підкресліть орфограму.

Народно/визвольний, газо/видобувний, овоче/баштанний, блідо/рожевий, військово/морський, машино/будівний, довго/ строковий, чорно/морський, чорно/бровий, одно/разовий, тихий/тихесенький, синьо/червоний, право/бережний.

414

 Хто зможе дібрати пропущені частини до якомога більшої кількості слів, щоб утворити складні прикметники? Утворені словосполучення запишіть.

Жовтогаря́чий

Народнопоети́чний

народно-ви́звольний

літературно-худо́жній

ЗРАЗОК. Первісно… лад - первіснообщинний лад.

Виноградно-… йогурт, південно-… вітер, лісо… зона, сільсько… виробництво, …атлетичні змагання, …слов’янські племена, пішо… перехід.

415

В українській мові є багато «чудернацьких» за своєю будовою слів: вони можуть мати навіть три корені, а префікси - у середині слова. Зважаючи на це, розберіть подані слова за будовою.

Новонароджений, фольклорно-етнографічний, навчально- педагогічний , лічильно-обчислювальний.

416

І. Спишіть речення, правильно записуючи слова. Підкресліть складні прикметники як члени речення.

1. І соняшник злото/головий лице за сонцем поверта (В. Сосюра). 2. Пили водицю чисту, славили б(е, и)резу густо/листу (А. Малишко). 3. Три в(е, и)рби зелено/косі повставали понад ставом (П. Осадчук). 4. Захеканий, я зупинився посеред біло/ рожево/блакитного дня (М. Стельмах). 5. Во(г, х)ка б(е,и)резнева ніч неохоче підіймає і зб(е, и)ває набакир червону гостро/ верху шапку вогню (М. Стельмах). 6. У сіро/блакитних тілах яблунь уже говорила в(е, и)сна, не голосно, але говорила (М. Вінграновський ).

II. Утворіть просту та складену форми ступенів порівняння від виділеного прикметника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити