Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Прикметник


§ 50. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ


Про українські прізвища та особливості написання російських прізвищ українською мовою

417

Прочитайте українські прізвища та поміркуйте, як їх утворено. Чому форму цих прізвищ вважають прикметниковою?

Ковальський, Задніпровський, Малий, Мирний, Світличний, Степанишин.

Українські прізвища

Українські прізвища прикметникової форми передаємо на письмі за загальними правилами правопису українських слів. НАПРИКЛАД: Коцюбинський, Світличний, Біловерхий, Степанишин, Березівський.

418 І. Запишіть в алфавітному порядку прізвища прикметникової форми учнів вашого класу та ваших учителів.

II. Провідміняйте усно одне із записаних прізвищ (на вибір).

419

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Пригадайте спільно й запишіть 6-8 прізвищ прикметникової форми відомих українських письменників, науковців, співаків, акторів, художників чи спортсменів.

Російські прізвища

Російське закінчення -ый передаємо через -ий (Бєлий).

Російське закінчення -ий передаємо: а) через -ий після букви на позначення твердого приголосного (Зоркий); б) через -ій після букви на позначення м’якого приголосного (Крайній).

Російські закінчення -ая, -яя передаємо через -а, -я (Горова).

Російське закінчення -ой залишаємо без змін (Толстой, Крамськой).

420

І. Прочитайте російські прізвища та переклад їх українською мовою. Зверніть увагу на написання виділених букв.

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

Лєрмонтов

Васильєв

Белов

Репин

Менделеев

Егоров

Пугачёв

Огарёв

Лермонтов

Васильев

Белов

Рєпін

Менделеев

Єгоров

Пугачов

Огарьов

Соловьёв

Щипачев

Фёдоров

Семёнов

Николаев

Пущин

Захарьин

Толстой

Соловйов

Щипачов

Федоров

Семенов

Ніколаєв

Пущин

Захар’їн

Толстой

 II. Запишіть виділені прізвища фонетичною транскрипцією.

421

Перекладіть і запишіть російські прізвища українською мовою. Скористайтеся російсько-українським словником.

Савельев, Козырев, Королёв, Гринёв, Сметанин, Борисов, Андреев, Резников, Зоркий, Белянинов, Рощин, Маликов, Игнатьев, Рябцов, Левин, Александров, Сизый, Полевой.

422

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що бібліотекар попросила вас виготовити спеціальні таблички з прізвищами письменників. Ці таблички розмістять на книжкових полицях. Як ви напишете подані російські прізвища українською мовою?

Чехов, Некрасов, Бестужев, Исаев, Лермонтов, Толстой, Белов, Достоевский, Ершов, Михалков, Тютчев.

423

І. Спишіть прізвища, вставляючи пропущену букву або апостроф. Підкресліть і поясніть орфограми.

Вороб..ов, Солов..ов, Васил..єв, Ал..ксандров, Мендел..єв, Кузнецов, Московс..кий, Мусоргс..кий, Григор..єв, Луб..янцев, В..юнов, Юр..єв, Прокоф..єв.

II. З двома поданими прізвищами (на вибір) складіть речення з прямою мовою.

Для вас, допитливі

Чи знаєте ви, що правильно казати дрібні гроші, а не мілкі? Мілкою ж може бути річка чи тарілка.

Багато цікавої та корисної інформації про культуру мовлення можна знайти на сторінках книжки Євгенії Чак «Чи правильно ми говоримо?». Про те, що вас найбільше зацікавило в цій книжці, розкажіть однокласникам.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити