Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Числівник


§ 53. РОЗРЯДИ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ


Про цілі, дробові й збірні кількісні числівники, а також про культуру     мовлення

439

Порівняйте числівники в колонках. Які з них означають кількість частин від цілого, а які - кількість предметів, яку сприймаємо як одне ціле? Зробіть висновок, чим дробові числівники відрізняються від збірних.

Розряди кількісних числівників

Розряд

Що означають

Приклади

цілі числа

кількість окремих предметів

десять, сорок шість

дробові

кількість частин від цілого

одна восьма, півтора

збірні

кількість предметів як одне ціле

двоє, обидва, шестеро

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Ціле число можемо поєднувати з дробовим за допомогою сполучника і. НАПРИКЛАД: п’ять і шість десятих; п’ять цілих і шість десятих.

Творення

Збірні числівники утворюємо тільки від числівників від двох до двадцяти та від числівника тридцять.

Від деяких збірних числівників утворюємо слова з пестливим значенням: трійко, п’ятірко.

Стилістичні особливості

440

Запишіть числівники в три колонки:

1)  цілі числа; 2) дробові; 3) збірні. Які два слова ви не будете виписувати? Чому?

Триста, троє, одна п’ята, мільйон, дві сьомі, четверо, шість дев’ятих, сорок, один, кількадесят, мільярд, півтори, подвоїти, чотири шості, двійко, обидва, дев’ятсот, двадцятеро, двійник.


441    

І. Спишіть, замінюючи цифри словами. Визначте розряд числівників. Які вони за будовою?

Найбільша ріка України - Дніпро. Його довжина - 2285 кілометрів. Інші великі річки України: Дністер (1362), Сіверський Донець (1053), Тиса (966), Південний Буг (792).

II. Підкресліть та обґрунтуйте орфограму «знак м’якшення в числівниках».

442

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яка річка зі згаданих у попередній вправі протікає у вашій місцевості або поблизу? Чому річки потребують нашої уваги й турботи?

443

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Виберіть кожен по три кількісних числівники з ряду від двох до двадцяти. Запропонуйте однокласнику (однокласниці) утворити від ваших слів збірні числівники.

444

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Розподіліть між собою групи числівників. Продиктуйте свої числівники однокласнику (однокласниці) й перевірте правильність написання.

ГРУПА І. Одинадцять, тридцять шість, чотири сьомі, п’ятдесят, п’ятсот, шістсот, кількадесят, восьмитисячний, мільйон, тридцять, тисяча двадцятий.

ГРУПА 2. Чотирнадцять, вісімдесят чотири, п’ять шостих, шістдесят, дев’ятсот, кількасот, семитисячний, мільярд, двадцять, двісті сьомий.

II. Знайдіть у своїй групі цілі числа, від яких можна утворити збірні числівники.

445

Хто пригадає 5 художніх творів (казок, оповідань, повістей, віршів, пісень) або кінофільмів, у назвах яких є числівники? А хто ще більше?

Числівник + іменник

Збірні числівники поєднуємо тільки з тими іменниками, які:

•  є назвами істот чоловічого роду: троє коней, семеро хлопців;

•  є назвами неістот середнього роду або назвами малих за віком тварин: двоє вікон, троє ведмежат;

мають форму лише множини: четверо дверей, троє саней.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З іменниками жіночого роду вживаємо тільки збірний числівник обидві. НАПРИКЛАД: обидві сестри, обидві дівчини.

446

І. Запишіть словосполучення, вибравши з дужок потрібне слово.

Двоє (старшокласників, дисків), троє (оленят, школярок), четверо (будинків, окулярів), п’ятеро (кролів, ялинок), шестеро (відер, жолудів), семеро (журналів, пасажирів), троє (сестер, братів), восьмеро (музикантів, балерин), двадцятеро (днів, військових).

II.    Складіть і запишіть складне речення з одним утвореним словосполученням (на вибір).

447

І. Прочитайте речення. У яких з них неправильно поєднано збірні числівники з іменниками?

1. Сергій приніс троє відер води. 2. Зупинилося четверо автобусів. 3. Наталка надіслала троє смс-повідомлень. 4. На озері лишилося п’ятеро каченят. 5. На зустріч приїхало дев’ятеро киянок. 6. Обидві сестри старші за брата. 7. П’ятеро братів живуть поруч.

II. Складіть і запишіть речення із числівниками семеро, дев’ятеро.

448

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Про яку людину ви сказали б: «У неї (нього) сім п’ятниць на тиждень»? Чим, на вашу думку, «цікавий» числівник сім?

449

Спишіть крилаті вислови, вставляючи замість крапок числівник сім, сьомий або семеро в потрібній формі. Усно поясніть значення двох висловів (на вибір). Які з використаних числівників є кількісними?

1. Тримати за … замками. 2. Відчувати себе на … небі. 3. … одного не ждуть. 4. Працювати до … поту. 5. … раз від- мір, один - відріж. 6. Один із сошкою, а … з ложкою. 7. … п’ятниць на тиждень. 8. … вода на киселі. 9. Наговорив мішків гречаної вовни.

450       

Напишіть невеликий твір-розповідь (6-8 речень), розкривши в ньому значення одного з поданих у попередній вправі висловів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити