Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Числівник


§ 54. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ ЧИСЛА


Про типи відмінювання кількісних числівників та особливості їх уживання в непрямих відмінках

ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки числівників?

451

Розгляньте зразки відмінювання числівників один, два, три, чотири. Розкажіть про їхні закінчення в родовому та орудному відмінках. У яких відмінках можливі паралельні форми?

Числівник одинОднина
Чоловічий

рід

Жіночий

рід

Середній

рід

Множина

Н.

один

одна

одне, одно

одні

Р.

одного

одної, однієї

одного

одних

Д.

одному

одній

одному

одним

Зн.

один, одного

одну

одне, одно

одні, одних

Ор.

одним

одною, однією

одним

одними

М.

(народному,

однім

(на) одній

(на)? одному, однім

(на) одних

Числівники два, три, чотири


Чоловічий і середній рід

Жіночий рід


Н.

два

дві

три

чотири

Р.

двох

двох

трьох

чотирьох

Д.

двом

двом

трьом

чотирьом

Зн.

два, двох

дві, двох

три, трьох

чотири, чотирьох

Ор.

двома

двома

трьома

чотирма

М.

(на) двох

(на) двох

(на) трьох

(на) чотирьох

Зн. в.

У знахідному відмінку числівники два, три, чотири мають форму називного відмінка (якщо іменник, з яким сполучаємо числівник, означає неістоту) або форму родового відмінка (якщо цей іменник означає істоту). ПОРІВНЯЙМО: подарував дві троянди; зустрів двох друзів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У формі орудного відмінка числівник чотири має закінчення -ма. Знак м’якшення не пишемо - чотирма.

452

Провідміняйте усно словосполучення. Відмінювання двох із них (на вибір) запишіть.

Один день, одна задача, три дзвінки, чотири берізки.

453

Спишіть прислів’я та приказки, ставлячи подані в дужках числівники в потрібній формі. Визначте відмінок числівників.

1. З (одна) квітки весна ще не починається. 2. За (один) вченого (два) невчених дають. 3. З (один) волом хліба не доробишся. 4. З (одна) ягоди немає вигоди. 5. За (два) зайцями поженешся - жодного не піймаєш. 6. (Два) правд не буває. 7. (Одна) рукою в долоні не заплещеш.

5-20, 30

Числівники від п’яти до двадцяти, тридцять, кільканадцять в усіх відмінках, крім називного, мають паралельні форми. НАПРИКЛАД:

Н.

п’ять

сім

Р.

п’яти, п’ятьох

семи, сімох

Д.

п’яти, п’ятьом

семи, сімом

Зн.

п’ять, п’ятьох

сім, сімох

Ор.

п’ятьма, п’ятьома

сьома, сімома

М.

(на) п’яти, п’ятьох

(на) семи, сімох

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У числівниках шість, сім і вісім при відмінюванні відбувається чергування голосних (шести, семи, восьми).

40, 90, 100

Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення -а. НАПРИКЛАД: близько сорока днів, у ста будинках.

Н.

сорок

Р.

сорока

д.

сорока

Зн.

сорок

Ор.

сорока

М.

(на) сорока

Мільйон

Числівники нуль, мільйон, мільярд відмінюємо як іменники чоловічого роду II відміни, а числівник тисяча - як іменник жіночого роду І відміни.

454

Провідміняйте числівники спочатку усно, а потім письмово. У непрямих відмінках наведіть паралельні форми (якщо є). Особливу увагу звертайте на орудний відмінок. Виділіть закінчення.

Дев’ять, тридцять, дев’яносто, мільйон.


455

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи сполучень слів. Спишіть, замінюючи цифри словами. Перевірте один в одного правильність виконання.

1. Без 90 грамів, після 30 годин, протягом 6 днів, із 7 депутатами, у 8 державах, побачив 5 тигрів.

2. Без 100 кілограмів, після 30 днів, протягом 6 годин, із 7 учнями, у 8 квартирах, побачив 5 леопардів.

456     

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому з двох запропонованих речень лише перше можна вважати правильним.

1. На святі директор нагородив чотирьох учнів.

2. На святі директор нагородив чотири учні.

Десятки, сотні

У числівниках на позначення десятків (п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, кількадесят) відмінюємо лише другу частину.

У числівниках на позначення сотень (від двохсот до дев’ятисот, кількасот) відмінюємо обидві частини. ПОРІВНЯЙМО:


Десятки

Сотні

Н.

шістдесят

шістсот

двісті

Р.

шістдесяти, шістдесятьох

шестисот

двохсот

Д.

шістдесяти, шістдесятьом

шестистам

двомстам

Зн.

шістдесят, шістдесятьох

шістсот

двісті

Ор.

шістдесятьма, шістдесятьома

шістьмастами,

двомастамишістьомастами


М.

(на) шістдесяти, шістдесятьох

(на) шестистах

(на) двохстах

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1.  Правильно в орудному відмінку - шістьмастами або шістьомастами. НЕПРАВИЛЬНО - шестистами.

2.  Числівники на позначення десятків мають паралельні форми.

Складені

У складених кількісних числівниках кожне слово відмінюємо окремо.

457

Провідміняйте за поданим вище зразком числівники п’ятдесят і п’ятсот, особливу увагу звертаючи на орудний відмінок. Наведіть паралельні форми, якщо є.

458

І. Запишіть числівники у формі давального й орудного відмінків. Наведіть паралельні форми виділеного числівника.

Шістнадцять, нуль, мільярд, кількасот, сто чотирнадцять, шістсот двадцять п’ять, тисяча вісімсот вісімдесят чотири, дві тисячі дев’яносто.

II.    Один із числівників (на вибір) у формі орудного відмінка введіть у речення.

459      

Спишіть речення, замінюючи цифри словами. Зверніть увагу на правильність уживання складених числівників у непрямих відмінках.

1. Текст був на 294 сторінках. 2. Текст роздруковано на 88 сторінках. 3. Зустріч із 45 студентами відбулася у вівторок. 4. У школі навчається понад 1000 учнів. 5. Щодня на роботу виходило від 87 до 126 чоловік.

460      

Провідміняйте одне з поданих сполучень спочатку усно, а потім письмово.

1. Сімсот сімдесят сім гривень.

2. Вісімсот вісімдесят вісім кілограмів.

461

Прочитайте вголос арифметичні приклади, чітко вимовляючи числівники. Запишіть ці приклади словами.

ЗРАЗОК. До чотирьохсот вісімдесяти шести додати вісім.

1. Від 294 - 16.                             4. До 657 + 11.

2. До 3621 + 999.                        5. До 785 + 31.

3. Від 447 - 54.                             6.  Від 72 - 14.

462      

Відредагуйте речення. Поясніть допущені в них помилки.

1. Двадцять четверо учнів отримали відмінні оцінки. 2. Вітаємо вас із п’ятидесятим днем народження. 3. Четверо машин стояло на зупинці. 4. Ця подія трапилася в тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ятому році. 5. Модрина живе до п’ятсот років. 6. Троє приятельок гаряче обговорювали останню серію кінофільму.

463

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що вам потрібно електронною поштою надіслати повідомлення мамі (татові, сестрі), вказавши, що ви купили в магазині, скільки грошей заплатили, скільки залишилося, куди пішли, о котрій годині повернетеся. Числа записуйте словами.

ВАРІАНТ Б. Уявіть, що ви працювали в шкільному саду. Вам потрібно написати й надіслати електронною поштою директору школи повідомлення, вказавши в ньому, скільки дерев ви обкопали, з котрої по яку годину працювали, скільки кілограмів яблук плануєте зібрати восени. Числа записуйте словами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити