Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Числівник


§ 57. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ


Про особливості поєднання числівників з іменниками в усіх відмінках, а також про культуру мовлення

485

Порівняйте записи в колонках. Визначте, у якому відмінку й числі вжито іменники першої колонки. А другої? Зробіть висновок про особливості вживання числівників у називному відмінку з іменниками.


Називний відмінок

Із числівниками два, три, чотири в називному відмінку іменники вживаємо в називному відмінку множини. ПОРІВНЯЙМО:

Із числівниками п’ять і більше в називному відмінку іменники вживаємо в родовому відмінку множини. НАПРИКЛАД: п’ять метрів, десять місяців.

Непрямі відмінки

У непрямих відмінках іменник уживаємо в тому самому відмінку, що й числівник. НАПРИКЛАД: семи учнів, сімом учням, сімома учнями.

Із числівниками тисяча, мільйон, мільярд іменники незмінно вживаємо в родовому відмінку. НАПРИКЛАД тисяча тонн, тисячею тонн, тисячі тонн.

Дробові

При дробових числівниках, які означають кількість частин одного предмета, іменники вживаємо тільки в родовому відмінку однини. ПОРІВНЯЙМО:

Якщо до складу числівника входять слова з половиною, із чвертю, то іменник пов’язуємо із цілим числом. НАПРИКЛАД: два з половиною кілограми.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іменники при складених числівниках вживаємо в тому відмінку, якого вимагає останнє слово: двадцять три дні, двадцять п’ять днів.

486

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в кожному з поданих речень іменник персик ужито в різних формах.

1. На столі лежало три персики.

2. Мама купила шість персиків.

3. Для приготування пюре потрібно півтора персика.

 487 

Спишіть словосполучення, ставлячи іменник у потрібній формі. Обґрунтуйте вибір форми.

Два (комп’ютер), три (місяць), чотири (урок), півтора (зошит), півтори (зміна), два (кролик), шість (кролик), три (апельсин), дві п’яті (метр), два з половиною (кілограм), сорок з половиною (процент), п’ять десятих (відсоток), півтора (місяць), півтора (рік), двадцять чотири (трактор), чотири (планшет), три (сантиметр), два (коктейль), чотири (учень).

488      

І. Прочитайте сполучення слів. Визначте розряд числівників та відмінок, у якому вжито іменники.

П’ять восьмих шляху, дві треті частини, півтори години, п’ять сьомих кілограма.

II. Провідміняйте письмово одне з поданих сполучень.

489      

Запишіть послідовно, розкриваючи дужки, словосполучення у дві колонки: 1) у яких іменники вживаємо в називному відмінку; 2) у яких іменники вживаємо в родовому відмінку.

Одна (слива), 1/2 (узвіз), п’ять (картина), два (кілометр), шість (автобус), три (ананас), вісім (ожина), п’ять (удав), два (килим), півтора (пиріг), десять (острів), чотири (светр), п’ятнадцяте (квітень), вісім (лящ), сім (стебло), три (колесо), два (смайлик), дев’ять (колір), чотири (будинок).

КЛЮЧ. У кожному іменнику підкресліть другу букву. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте крилатий вислів.

490

І. Спишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі й записуючи цифри словами.

1. Територія України простяглася із заходу на схід на 1316 (кілометр), з півночі на південь - на 893 (кілометр). 2. Поле розкинулось на 763 (гектар). 3. Спалах блискавки триває 0,0001 (секунда).

II. Виконайте письмово синтаксичний розбір останнього речення.

491

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви прийшли в магазин, щоб купити шкільне приладдя. Зверніться до продавця і замовте товар відповідно до поданого списку, вживаючи іменники в правильній формі.

492  

І. Спишіть, замінюючи цифри словами й ставлячи іменники в потрібній формі. Обґрунтуйте свій вибір.

74 (літр), 1/3 (група), 1/8 (шлях), 100 (день), 2/3 (склянка), 2        (велосипед), 3 (ліжко), 5 (телевізор), 0,12 (відсоток), 6,95 (сантиметр), 2/3 (метр), 2 (нетбук), 500 (метр), 4 (олівець), 7 (олівець).

II. Складіть і запишіть речення з двома сполученнями (на вибір).

 493 

Знайдіть у кожному рядку одне словосполучення з помилкою. Запишіть ці сполучення правильно.

1. Два дуби, три апельсина, чотири гігабайти.

2. Півтора гектари, півтора будинку, півтори хати.

3. Одна друга гектара, дві сьомі відсотки, три четверті склянки.

4. Чотири сантиметри, три кілометри, два міліметра.

494  

Хто знайде в поданих сполученнях 10 помилок? Виправте ці помилки (письмово). Обґрунтуйте свою думку.

Восьмим лютим, два тролейбуси, три кита, три брата, дев’ять сотих гектарів, три трамвая, одна шоста відсотка, півтори секунд, чотири хлопця, чотири години, п’ять шостих кілограми, три листки, дві треті гектари, два океана, два номери.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити