Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Числівник


§ 58. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ЧИСЛІВНИК»


495  

Розгляньте схему «Числівник». Розкажіть за нею про числівник як частину мови. Для ілюстрації відповіді наводьте приклади.


М. Хед. Орхідея і три колібрі

496      

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та мікротеми. Поясніть роль числівників у тексті. Чи допомогли вони надати прочитаному переконливості, точності?

ПТАХИ

За розміром і забарвленням птахи надзвичайно різноманітні. Серед них є карлики, наприклад колібрі (важить від 1,6 до 20 г). До велетнів можна віднести нанду (важить до 30 кг), лебедя (до 14 кг).

Тривалість життя вивчено краще в тих птахів, які живуть поруч із людиною. У неволі чорні стрижі живуть 7 років, золоті фазани - до 20, яструби - до 25, орли - до 50, ворони - до 60, папуги - до 120 років (3 довідника).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Спишіть, замінюючи цифри словами. Графічні скорочення запишіть повністю.

2. Визначте усно розряд числівників за значенням та групу за будовою.

3. Підкресліть і обґрунтуйте орфограми в числівниках.

4. Розберіть один числівник з тексту як частину мови (на вибір).

497    

І. Спишіть, замінюючи цифри словами.

1. Протягом доби немовля кита випиває до 400 літрів материнського молока. 2. Жайворонка не видно, коли він злітає на висоту 300 метрів, а його пісню чути навіть з висоти 600 метрів. 3. Довжина китів сягає 33 метрів, а вага - 120 тонн. 4.      У звичайного садового слимака 14 175 зубів. 5. Жук-носоріг важить усього 14 грамів, а може тягти вантаж 1580 грамів.

II. Виконайте письмово синтаксичний розбір першого речення.

498

Відредагуйте усно речення.

1. Скільки зараз годин? 2. Зараз без п’ятнадцяти сім. 3. Я встав у сім годин ранку. 4. Він прийшов в половині третього. 5. Старосту класу замінює хтось другий. 6. Батьки пішли, а діти залишилися одні. 7. Три брата зустрілися після канікул. 8. Спортсмени пробігли дві десятих кілометрів. 9. Апельсини заважили два з половиною кілограмів.

499       

1. Кількість чисел, що позначаються числівниками, безкінечна. Поміркуйте, чи так само безкінечна кількість числівників.

2. Користуючись інформацією з різних параграфів підручника, підготуйте невелике повідомлення про дробові числівники.

3. Користуючись додатковими інформаційними джерелами, підготуйте невелике повідомлення (презентацію) про історію числівників.

500

І. Знайдіть у підручнику з історії два речення з датами історичних подій, а в підручнику з географії - два речення з кількісними даними (про розміри території, чисельність населення, особливості клімату). Спишіть ці речення, замінюючи цифри словами.

II. Складіть і запишіть діалог-розпитування (5-6 реплік), використавши декілька виписаних вами числівників.

501

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми «Числівник» я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найважчим під час опрацювання матеріалу для мене було…

    3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Проект

Об’єднайтеся в групи. Підготуйте по п’ять цікавих логічних запитань (завдань, задач), у формулюванні яких уживалися б числівники.

Проведіть у класі вікторину: поставте свої запитання учням інших груп і спробуйте дати відповіді на їхні запитання.

Під час проведення вікторини звертайте увагу на правильне вживання числівників.

Готуємося до контрольного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Числівниками є всі слова в рядку

А дев’яносто, півтора, дев’ятка

Б шістдесят п’ять, шестирічний, сороковий

В десятеро, п ятимільионнии, кільканадцять

Г вісімнадцятий, сотка, тридцять чотири

А Біля школи посадили чотири тополі.

Б На клумбі біля заводу росли чотири троянди.

В П’ятикласники виконали дві пісні.

Г Лише третього квітня було надіслано телеграму.

3. Складним є кожен числівник рядка

А сімсот, триста

Б десять, дев’яносто

В двадцять два, сто

Г сімдесят, тисяча

4. НЕправильио в орудному відмінку записано числівник

А шестистами

Б сімома

В тринадцятьома

Г чотирма

5. Правильно поєднано числівник з іменником у словосполученні

А чотири альбома

Б два автомобіля

В три кілометра

Г одна друга дороги

6. Спишіть, замінюючи цифри словами.

1. Пройшло більше 275 років. 2. Для бібліотеки придбали 690 книжок.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Яку частину мови називають числівником? Поясніть роль числівників у мовленні.

2. Чим кількісні числівники відрізняються від порядкових? Наведіть приклади.

3. На які розряди поділяють кількісні числівники? Наведіть приклади.

4. Які є групи числівників за будовою? Наведіть приклади.

5. Розкажіть про написання знака м’якшення в числівниках. Наведіть приклади.

6. Поясніть, у чому особливість відмінювання числівника п’ять. А п'ятдесят? А п’ятсот? А п’ять сьомих?

7. У чому особливість відмінювання складених кількісних і порядкових числівників?

8. Як пишемо порядкові числівники із -сотий, -тисячний?

9. Розкажіть про особливості вживання кількісних числівників з іменниками.

10. Пригадайте 5-7 фразеологізмів із числівниками.

Моя сторінка

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПРО ЧИСЛІВНИК СІМ

Числівник сім користується особливою повагою і шаною в людей. Про це свідчать народні прислів’я і приказки: сім раз відмір, раз відріж; семеро одного не ждуть; один із сошкою, а семеро з ложкою; сім верств до небес і все лісом; сім п’ятниць на тиждень та багато інших. Щоб запевнити в непохитності свого слова чи клятви, кажуть: «Міцно, як сім». А вислів «на сьомому небі» означає «безмежно щасливий».

Число сім відповідає кількості небесних світил, що виділяються серед інших - Сонце, Місяць, Венера, Марс, Юпітер, Меркурій і Сатурн. А ще ми маємо сім днів тижня і сім чудес світу (3 посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО

ТРИДЕСЯТЕ ЦАРСТВО

Сучасні числівники одинадцять - дев’ятнадцять у давньоруській мові мали форми словосполучень: одинь на десяте, три на десяте і т. д. Поняття «двадцять» виражалося словосполученням дьва десяти, а «тридцять» - три десяте (або десяти). Проте в процесі спілкування ці словосполучення поступово перетворилися на слова.

Сучасне слово сорок у давньоруській мові мало значення «сорочка, мішок». У сорок уміщалися чотири десятки соболиних шкурок - повний комплект для пошиття шуби (3 довідника).

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

1. Який числівник, ставши за «нами», утворює жіночу прикрасу?

2. Яким числівником треба замінити перший склад у слові ворона, щоб утворити інший іменник?

3. Яким числівником треба замінити другий склад у слові тіло, щоб утворити нове слово?

4. Яку ноту треба додати до числівника сто, щоб вийшов іменник на позначення населеного пункту?

5. Як у двох клітинках написати слово сім’я?

РЕБУСИ

Придумайте разом зі своїми рідними чи знайомими ребуси із числівниками. Укладіть невеличку рукописну збірочку ребусів, складених учнями вашого класу.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити