Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Займенник


Буду я навчатись мови золотої…

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

А. Малишко

Ви знатимете:

•  морфологічні ознаки займенника, його синтаксичну роль;

•  розряди займенників за значенням.

Ви вмітимете:

•  відмінювати займенники;

•  утворювати неозначені й заперечні займенники;

•  писати неозначені займенники разом і через дефіс;

•  уживати займенники в мовленні.


§ 59. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ


Про особливості займенників, їхні розряди за значенням, а також про правильне вживання займенників

ПРИГАДАЙМО. 1 . Які є засоби зв’язку речень у тексті? 2. Які є особові займенники?

502

Перебудуйте усно текст, замінюючи виділені слова займенниками. Простежте, чи допомогли займенники уникнути небажаного повтору слів і зв’язати речення в тексті. Зробіть висновок про роль займенників у мовленні.

Немає нічого милішого за рідну землю. Особливими чарами віє від землі навесні. Оживає травичка і тягне до сонця свої зелені вушка. Травичка немов прислухається до жайворонкової пісні, що ллється з теплого неба.

Прекрасна весна в рідному краї (3 журналу).

Загальне значення

Займенник — ще самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. НАПРИКЛАД: він, ми, щось (вказують на особу, предмет); той, мій, всякий (вказують на ознаку); скільки, стільки (вказують на кількість).

Займенники відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?

Морфологічні ознаки

Усі займенники змінюються за відмінками, а деякі, як і прикметники, - ще й за родами та числами.

Синтаксична роль

У реченні займенник найчастіше виступає підметом, додатком або означенням, рідше - частиною присудка. НАПРИКЛАД:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенники допомагають уникнути небажаного повтору слів і є одним із засобів зв’язку речень у тексті.

503    

І. Прочитайте виразно текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Як, на вашу думку, «народжуються» прізвища?

ДИВОВИЖНІ ПРІЗВИЩА

Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища - чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні.


Деякі з них наче на городі виросли: Буряк, Гарбуз, Гичка, Хміль. Є прізвища, які, либонь, із лісу прибігли та й прилучилися до людського гурту: Лисиця, Вовк, Ведмідь, Борсук. Звісно, не без тих у нашому селі водиться, які з пташиної зграї: Горобець, Орел, Півень. Можемо похвалитися прізвищами Вареник, Галушка, Довбня, Гайдамака, Бусол, Шепета.

Ну, а як, скажіть, жити тій людині, яку називають Півтора- кожуха? Хто так охрестив, пошкодувавши двох кожухів, а вділивши саме півтора? Або як має почуватися не жінка, а чоловік, який носить прізвище Пані будь ласка? (За Є. Гуцалом).

II. З’ясуйте, які з виділених у тексті займенників: а) вказують на особу, предмет і відповідають на питання хто? що?\ б) вказують на ознаку й відповідають на питання який? чий? У яких займенників можна визначити рід і число?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенники з прийменниками пишемо окремо. НАПРИКЛАД: наді мною, з нею, до нас.

За значенням і граматичними ознаками займенники поділяють на дев’ять розрядів.

Розряди займенників

Назва розряду

Займенники

Особові

я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони

Зворотний

себе

Питальні

хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Відносні

хто, що, який, чий, котрий, скільки

Неозначені

щось, хто-небудь, будь-який, абищо, деякий та ін.

Заперечні

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

Присвійні

мій, твій, наш, ваш, свій, його, її, їхній, їх

Вказівні

цей, той, такий, стільки

Означальні

весь, усякий, кожний, жодний, інший, сам, самий


504

І. Спишіть речення, знайдіть займенники й підкресліть їх як члени речення. Визначте, на що вказує займенник (на особу, предмет, ознаку чи кількість). Скорочено надпишіть над ним розряд.

1. Тополя знов заглянула до вікна, а за нею одним рогом виткнувся місяць… (Г. Косинка). 2. І журиться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад (А. Малишко). 3. Натягне дощ свої осінні струни, торкне ті струни пальчиком верба (Л. Костенко). 4. На сонце-скрипці бабиного літа ніхто із скрипалів ще не зіграв (Н. Петрук). 5. По стежці щось веде , мене до хати… Стібок матусиних слідів (О. Довгоп’ят).

ІІ. Хто швидше визначить, скільки складних речень є в цій вправі?

505

І. Розгляньте репродукцію картини. Розкажіть, що на ній зображено. Яким настроєм перейнято полотно? Які кольори переважають? Чи вдалося художнику передати музику й тепло весняної пори?

І. Сколоздра. Весна

II. Складіть і запишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) на одну з тем: «Грає листя на веснянім сонці» (Д. Павличко), «Весна прийшла так якось несподівано» (Л. Костенко), «Хай весна приносить щастя в кожну хату» (В. Сосюра). Використайте займенники вона, все, які, ніхто.

 506

І. Прочитайте речення. Чи правильно в них вжито займенники? Запишіть речення, уникаючи двозначностей. Скористайтеся поданим нижче міркуванням.

1. Ми з татом ходили в зоопарк. Він дуже гарний. 2. Яблука порозкладали в ящики. їх було багато. 3. Екскурсанти вийшли з автобусів. Вони були задоволені. 4. Андрій попросив Сергія покликати свого брата. 5. Після того як діти закінчують малюнки, збираю їх і вішаю на дошку. 6. Андрій вийняв ручку із сумки й поклав її на стіл.

II. Доберіть усно синоніми до виділених слів.

МІРКУЙТЕ. Займенник у реченні повинен вказувати на рід, число того слова, замість якого вживається. Не можна допускати, щоб займенник співвідносився водночас із різними словами. Наприклад, невдало побудовано таке речення: Я вийняв пенал з портфеля, який віддав Наталці. Не зрозуміло, що віддали Наталці: пенал чи портфель.

 І ТАКЕ БУВАЄ

Мені дідусь подарував новий велосипед. Він дуже добрий, найкращий у світі!- радісно вигукує Олексій.

- Можливо, твій велосипед і найкращий, але ж він не може бути добрим, - спантеличено відповідає Максим.

- А я не казав, що велосипед добрий. Це мій дідусь добрий і найкращий у світі.

Поясніть, чому виникло непорозуміння між друзями. Як Олексію потрібно було б висловити свою думку?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити