Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Займенник


§ 61. ПИТАЛЬНІ Й ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ


Про займенники, за допомогою яких будують питальні речення та зв’язують частини складного речення

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є речення за метою висловлювання? 2. Яке речення називають складним?

517

Порівняйте речення. Яку роль виконують виділені питальні займенники в реченнях першої колонки? Яку роль виконують виділені відносні займенники в реченнях другої колонки? Поясніть відмінність між питальними та відносними займенниками.


Речення з питальними займенниками

Речення з відносними займенниками

1. Що можна бачити з заплющеними очима? (Сон).

2. Хто мовчить, а всіх людей навчить? (Книжка).

1.  Дорого цінується те, що робиться вчасно.

2. Добре того лякати, хто боїться (Нар. творчість).

Питальні

Питальні займенники вживаємо для оформлення питання про осіб чи предмети (дещо, що), про ознаки, якості чи належність предмета (який, чий), про кількість або порядок предметів при лічбі (скільки, котрий).

За допомогою питальних займенників будуємо питальні речення. НАПРИКЛАД: Хто може випити Дніпро, хто властен виплескати море? (М. Рильський).

Відносні

Відносні займенники - ті самі, що й питальні, але їх уживаємо для зв’язку частин складного речення. НАПРИКЛАД: Щасливий той, хто бачив мрію (Д. Павличко).

Морфологічні ознаки

Займенники хто, що, скільки змінюються лише за відмінками, не мають роду й числа. Займенники який, чий, котрий змінюються за відмінками, родами й числами.

Синтаксична роль

Займенники хто, що в реченні виконують роль підмета або додатка; займенники який, чий, котрий найчастіше є означеннями. НАПРИКЛАД: 1. Хто завжди правду каже? (Дзеркало). 2. У кого кам’яна сорочка? (У черепахи). 3. Якщо каменів немає в морі? (Сухих).

518

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні займенник хто вважаємо питальним, а в другому - відносним.

1. Хто гратиме у футбол?

2. Я знаю, хто гратиме у футбол.

519    

І. Випишіть спочатку прості речення, а потім - складні. Обведіть у першій групі речень питальні займенники, а в другій - відносні. Поясніть, яку роль виконують ці займенники в кожній групі речень.

1. Хто може сонце погасить і землю вибити з орбіти? (В. Сосюра). 2. Після похмурої темної ночі, у яку не переставав хлюскати лапастий дощ, починало світати (Панас Мирний). 3.      Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе (В. Симоненко). 4. Який мені вітер у серце повіяв? (В. Сосюра). 5. Той ніколи не має часу, хто нічого не робить (Нар. творчість).

II. Підкресліть члени речення в першому та четвертому реченнях.

520    

І. Прочитайте текст. Визначте ключові слова. Що виражає заголовок тему чи основну думку тексту?

ДІДУСЕВИЙ ПРОГНОЗ

В одну з неділь ми збиралися на екскурсію в районний краєзнавчий музей. Увечері, лаштуючись у дорогу, я запитав дідуся: «Якою буде завтра погода?». Він невпоспіх обдивився призахідне сонце, мовив статечно: «Візьми про всяк випадок дощовика, бо сонце сідає за хмари».

Уранці, коли ми зібралися біля школи, хлопці аж за боки взялися, побачивши на мені плаща: «Дід з бабою погоду передбачили? Ну й ну… Та ти на небо подивися! Хоч би хмаринка де…».

Із цим ми й вирушили в похід. Через півгодини небо нараз затяглося чорною хмарою, з якої згодом почало накрапати. «То як, - нагадав я хлопцям, які тулилися під моєю накидкою, наче курчата під квочкою, - дідусь неправду сказав?! Хто був правий?» (За В. Скуратівським).


II. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному за змістом прочитаного по два запитання з питальними займенниками. Дайте відповіді на запитання однокласника (однокласниці).

III. Знайдіть у тексті питальні й відносні займенники. Визначте їхній відмінок, рід, число (якщо є). За потреби зверніться до таблиці відмінювання питальних і відносних займенників.

521

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які народні прикмети передбачення погоди ви знаєте?

522

І. Перебудуйте речення за зразком, замінивши питальні займенники відносними. Поясніть, як при цьому змінилася будова речень.

ЗРАЗОК. Яку книжку ти читаєш? - Скажи, яку книжку ти читаєш.

1. Хто тебе скривдив? 2. Про що ти думаєш? 3. Скільки тобі років?

II. Складіть і запишіть по два речення із займенниками хто, який так, щоб в одному з речень займенники були питальними, а в другому - відносними.

Відмінювання питальних і відносних займенників

Однина

Множина

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Н.

хто

що

чий

чия

чиє

чиї

Р.

кого

чого

чийого

чиєї

чийого

чиїх

Д.

кому

чому

чийому,

чиїй

чийому,

чиїм
чиєму


чиєму


Зн.

кого

що

чий, чийого

чию

чиє

чиї, чиїх

Ор.

ким

чим

чиїм

чиєю

чиїм

чиїми

М.

(на) кому,

(на) чому,

(на) чийому,

(на) чиїй

(на) чийому,

(на) чиїх


кім

чім

чиєму, чиїм


чиєму, чиїмЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Займенники хто, що в непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному. 2. Займенники який, чий, котрий відмінюємо як прикметники, займенник скільки - як числівник два.

523      

Провідміняйте усно сполучення. Відмінювання двох з них запишіть. Який урок, котра година, скільки кілометрів.

524      

Складіть і запишіть невеликий текст (5-7 речень) з елементами роздуму на тему «Кого можна вважати справжнім другом?». Використайте питальні й відносні займенники.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити