Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ


§ 68. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

572

І. Прочитайте текст. Визначте тематичні речення та ключові слова. Дайте відповідь на запитання, сформульоване в заголовку.

ЧОГО ЯБЛУКА СТАЛИ КИСЛІ?

Мишкові й Дмитрикові захотілося чужих яблук. Гарячого липневого дня вони перелізли через низький тин саду. Вилізли на гіллясту яблуню та й їдять. Яблука ще не доспіли, але хлопчикам вони здалися солодкими.

Коли це в сад непомітно прийшов сусід. Він побачив Мишка й Дмитрика та й каже: «А чого це ви ховаєтесь на розлогій яблуні? Злазьте, нарвіть великих яблук, сідайте і їжте на здоров’я».

Хлопчики зашарілися від сорому, позлазили з яблуні. Привіталися із садівником, нарвали яблук, посідали на зеленій траві та й їдять. Але ті яблука стали настільки кислі, що хлопчики аж очі позаплющували від оскоми (За В. Сухомлинським).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть по три іменники, прикметники і займенники. Поясніть роль цих частин мови.

2. Виділені слова розберіть як частину мови (усно).

3. Утворіть і запишіть просту і складену форми ступенів порівняння двох прикметників з тексту (на вибір).

4. Хто швидше знайде в тексті:

а) речення із чотирма однорідними членами;

б) прикметники-антоніми;

в) два речення, засобом зв’язку яких є займенник;

г) іменник, який уживаємо лише в однині?

III. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи вправу. Чи сподобався вам малюнок до тексту?   

573  

Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Поясніть написання. Які з іменників належать до III відміни?

Екскурсант, чебрець, сторож, кущ, прибій, гість, господар, любов, старість, подорож, мить.

574  

І. Спишіть прикметники, розкриваючи дужки. Поясніть написання.

Алюміні(є,йо)вий, замш(е,о)вий, плеч(е,о)вий, матч(е,о)вий, фіз(и,і)чний, проза(и,ї)чний, акробат(и,і)чний, астроном(и,і)чний, вузесен(ь)кий, чистісін(ь)кий, криворізький, чумац(ь)кий, священ(н)ий, шален(н)ий, невблаган(н)ий.

II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.

575  

І. Погрупуйте займенники в три колонки залежно від написання: 1) разом; 2) через дефіс; 3) окремо. До якого розряду належать ці займенники?

(Ні)кого, де(з)чим, (будь)хто, чий(небудь), (де)котрий, ні(з)ким.

II. З одним поданим займенником (на вибір) складіть і запишіть речення.

576  

Поставте іменники у формі кличного відмінка й запишіть. Від виділеного іменника утворіть і запишіть чоловіче й жіноче ім’я по батькові.

Олексій, Оленка, Віктор, Марія Петрівна, Сергій Григорович, директор, добродій, земля, друг, Дніпро, Україна.

577

Спишіть, замінюючи цифри словами. Підкресліть вивчені орфограми.

У плаванні чудові результати показують кити (до 40 км за годину), кальмари (до 55 км за годину), дельфіни (до 37 км за годину). Чемпіоном серед риб вважається риба-меч, яка розвиває швидкість до 135 км за годину. Серед жителів повітряного океану рекорд швидкості належить золотавому орлу (до 160 км за годину) (З довідника).

578  

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть вивчені орфограми.

1. На шлях я вийшла ран(н)ьою весною і тихий спів (невмілий заспівала (Леся Українка). 2. І серця жар, і пломенистий зір я пронесу у всяку хуртовину всім (не)другам моїм наперекір (А. Малишко). 3. Заметена снігами хата ледь блимала (не)великими вікнами з-під сивих брів (І. Цюпа). 4. Майже чутно впали листки (темно)червоної рожі на білу плиту мармур(е,о)ву (О. Кобилянська). 5.1 з-під крил журавлин(н)их мені під вікно листопад стелиться (Б. Олійник).

II. Підкресліть граматичні основи.

579

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які ваші плани на літні канікули?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити