Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ


Тема 9. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ У НАУКОВОМУ СТИЛІ


ПРИГАДАЙМО. Які основні ознаки наукового стилю мовлення?

Науковий опис

Мета наукового опису приміщення — об’єктивно й точно передавати інформацію про розмір, форму, освітлення, оздоблення приміщення. Ставлення автора до описуваного є нейтральним. Слова вживаються тільки в прямому значенні. Опис здебільшого лаконічний.

602 

І. Прочитайте текст. Доведіть, що він належить до наукового стилю мовлення, а не до художнього.

УКРАЇНСЬКА ХАТА

Давня українська хата. Високий поріг, на стінах та вікнах - барвисті рушники, розмальована піч, красуня скриня. Пахне травами…

Як і кожне східнослов’янське житло, українська хата в минулому мала нерухомі меблі, які майстрували одночасно з нею: піл, лави, полиці для посуду, скриня, стільці, дитяча колиска.

В одних регіонах стіни хати білили, в рублених оселях їх мили водою, але по всій Україні - від Карпат до Дону - всередині, а часто і ззовні прикрашали розписами.

Майже четверту частину хати займала розмальована чи оздоблена кахлями піч. Побутує багато прикмет і повір’їв, пов’язаних з нею. Наприклад, якщо запалений уперше вогонь горів ясно, то життя тут буде радісне, якщо тьмяно, дим ішов на хату, то й ладу не буде в ній.

Сволок* також прикрашали. Найчастіше - різьбленими календарними знаками. Зазначалися й дата будівництва житла, прізвище майстра. На сволок клали дрібні речі: клунки ниток, веретена, книжки, квіти, а також хліб (Л. Орел).

*Сволок - балка, яка підтримує стелю в будівлях.

II. Знайдіть опис предметів і місця їх розташування в давній українській хаті.

III. Користуючись відомостями з тексту, напишіть твір-опис давньої української хати в науковому стилі.

603

І. Розгляньте уважно вашу класну кімнату. Накресліть у зошиті таблицю і заповніть її.

Назви предметів, які є в кімнаті

Місце розташування предметів

Ознаки предметів (форма, колір, розмір тощо)
II. Використовуючи дібраний матеріал та орієнтовний план, напишіть твір-опис класної кімнати в науковому стилі.

 Орієнтовний план опису класної кімнати в науковому стилі

1. Розташування класної кімнати (на якому поверсі).

2. Загальний опис кімнати: розмір, кількість вікон, освітлення, колір стін, їх оздоблення тощо.

3. Предмети, їх розташування й ознаки.

4. Обладнання (карти, посібники, портрети, таблиці тощо).

5. Висновок про наявність чи відсутність у кімнаті всього необхідного для навчання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити