Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ


Тема 11. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ


ПРИГАДАЙМО. Що таке роздум? З яких частин він складається?

Роздум

Текст-роздум - це текст, у якому за допомогою аргументів доводиться істинність чи хибність певного твердження.

Структура тексту

Текст-роздум складається, як правило, з трьох  частин:

ü  теза (твердження) - необхідна для доказу думка;

ü  аргументи (доведення, спростування) - ланцюг міркувань, аргументів, доведень (спростувань) істинності тези;

ü  висновок - оцінка, враження, підсумок сказаного.

605   

І. Прочитайте текст-роздум. Визначте його тип мовлення, тему й основну думку.

НАМ ЖИТИ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ

Людина і природа тісно пов’язані між собою і впливають одне на одного. Життя без річок і океанів, ґрунтів і лісів, повітря і сонця неможливе. Проте, на жаль, людство ще не навчилося дякувати природі за своє існування.

З кожним роком на Землі стає менше територій, де є чисте повітря, прозорі водойми, неполохані звірі. Унаслідок неконтрольованого знищення природних ландшафтів зникає багато видів рослин і тварин. Жива природа швидко втрачає своє розмаїття.

Підприємства енергетики, сільське господарство, автотранспорт, випробування різних видів зброї постійно забруднюють довкілля сотнями небезпечних речовин. Наприклад, за підрахунками вчених, в океан щорічно потрапляє близько 1,5 млн тонн нафти. Нині нафтою і нафтопродуктами забруднено понад 20 % поверхні Світового океану. Це дуже небезпечно, адже мертвий океан — це мертва планета.

У результаті надмірного використання деревини й вирубування лісів постійно скорочуються площі лісового фонду. Так, якщо 150-200 років тому ліси займали майже 50 % площі суходолу, то нині — менш як 30 %.


Через неправильне господарювання дуже швидко втрачають свою родючість ґрунти.

Упродовж тривалого часу Земля сама була здатна очищатися від різних видів забруднення. Але нині природні комплекси материків і океанів уже не встигають переробляти величезну кількість відходів і небезпечних речовин. Тому люди мають нарешті усвідомити, що збереження життя на планеті залежить від того, як вони дбають про довкілля (3 підручника).

II. Визначте тезу (твердження) роздуму. Які аргументи наводить автор для її доведення? Яким висновком завершується текст?

III. Зверніть увагу на написання виділених слів.

IV. Складіть і запишіть складний план прочитаного. Прочитайте текст удруге. Докладно перекажіть прочитане (письмово).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити