Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ


Тема 15. ТВІР-РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ


Структура твору

Твір-роздум про вчинки людей складається з двох основних частин:

• розповідь про вчинок;

• роздум, у якому міститься оцінка вчинку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У творах-роздумах часто вживають такі сполучення: мені здається…; я думаю…; я переконаний, що…; я не можу погодитися з тим, що…; хочеться підкреслити, що…; я зрозумів…; цей вчинок я вважаю…

ПАМ'ЯТКА

Етапи роботи над твором-роздумом

1.  Визначити тему й основну думку твору.

2.  Проаналізувати конкретний випадок, про який писатимете.

3. Сформулювати тезу роздуму, дібрати переконливі докази з власного життя, життя інших людей, прислів’я тощо.

4. Продумати такий початок твору, який міг би зацікавити читачів і підвести до основної думки.

5.  Записати твір, дотримуючись вимог мовлення.

609   

I. Прочитайте текст Василя Сухомлинського. Що вас найбільше вразило в цій розповіді? До яких роздумів вона спонукає?

Три тижні не був Сергійко в школі: хворів. Скучив за товаришами і вчителькою.

Радісний і збуджений прийшов хлопчик до школи після хвороби. Думалося Сергійкові: в очах товаришів побачить він радість і подив. Та їхні очі були спокійні й незворушні. Сусід по парті Миколка запитав:

- А ти виконав на сьогодні завдання?

- Виконав, - тихо сказав Сергійко й засмутився (В. Сухомлинський).

II. Усно перекажіть текст. Дайте оцінку вчинкові однокласників Сергія.

610   

Напишіть твір-роздум у художньому стилі про вчинок вашого знайомого (однокласника, когось із рідних). Скористайтеся поданою вище пам’яткою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити