Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ


Тема 16. ЗАМІТКА ДО ГАЗЕТИ ТИПУ РОЗДУМУ


ПРИГАДАЙМО. Які основні особливості публіцистичного стилю мовлення?

611   

Прочитайте вголос текст. Визначте адресата й мету висловлювання. Про яку подію розповідає автор? Над чим розмірковує?

НЕ ВИРОСТУТЬ ДЗВІНОЧКИ

Розквітнув край асфальту тендітний дзвіночок. Яскраво- синій, високий, свіжий, як краплинка джерельної водиці.

Якби відквітувала квіточка, насіння дозріло б і наступного літа вже двоє дзвіночків виросло б, землю прикрасило б, душу звеселило б. Не виростуть дзвіночки. Йдучи надвечір вулицею, усі побачили, що немає квітки. Чиясь безжалісна рука не втрималася, щоб грубо, похапцем не висмикнути з корінням.

Брати чуже - не можна. Це відомо всім. Чуже брати ганебно, соромно, неприпустимо. Це тлумачать батьки й вихователі. Ось і не зайде комусь із нас у голову прихопити чужі речі. А брати те, що належить усім, виходить, можна? І падають обірвані квіти, оббите листя, никнуть покалічені гілки.

Хіба невідомо, що рослини тисячами способів допомагають людині існувати й жити? Вони і «зелені легені», й сировина для промисловості, і краса земна… І лише людина може або з вдячністю прийняти цей дарунок життя, або все це підступно знищити. І забувати це ніколи не можна (За А. Потаповою).

II. Знайдіть у тексті елементи роздуму; визначте тезу, аргументи, висновок.

Замітка

Замітка - це коротке оперативне повідомлення про конкретні події та явища, які можуть зацікавити багатьох.

Зміст замітки відповідає на питання що? де? коли?

Структура замітки

Замітка до газети типу роздуму про вчинки людей складається з таких частин:

•  заголовок;

•  розповідь про конкретний вчинок (ця частина має відповідати на питання що? де? коли?);

•  роздум про вчинок (ця частина складається з тези (оцінки вчинку), доказів і висновку);

•  прізвище та ім’я автора замітки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Замітку до газети пишемо в публіцистичному стилі, у ній допускається вживання епітетів, порівнянь та інших художніх засобів.

612    

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте зміст вислову «Краса врятує світ»? Чи згодні ви з цією думкою?

613    

І. Прочитайте початок замітки до стінної учнівської газети. Уявіть, що Сергієві хтось із суперників підставив ногу. Поміркуйте, як далі могли б розвиватися події. Висловіть свої міркування стосовно такого вчинку суперника.

Учора в нашій школі проходили змагання з легкої атлетики. На старті - хлопчики шостого класу. На перших метрах вперед виходить Сергій Сидоренко. Він впевнено обганяє товаришів…

II. Придумайте усно продовження замітки, увівши до неї елементи роздуму. Доберіть заголовок, який би виражав основну думку повідомлення.

614    

Напишіть замітку до газети типу роздуму про якийсь вчинок знайомої вам людини чи вчинок, про який ви дізналися з преси. Доберіть до тексту заголовок, який міг би заінтригувати або привернути увагу читачів.

Проект

На основі заміток, написаних учнями вашого класу, випустіть стінну газету. Не забудьте проілюструвати газету, дібрати рубрики, указати прізвища авторів заміток, редколегію.

Проведіть конкурс. Роботи переможців запропонуйте до друку в газетах вашого міста, району чи області.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити