Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Лексикологія.  Фразеологія


Слова, слова… Вони в собі всі різні:

тривожні й тихі, радісні й сумні;

є терпеливі, є жорстокі й грізні,

лукаві й чесні, мудрі і смішні.

Микола Ткач

Ви знатимете:

• групи слів за значенням, походженням, уживанням у мові.

Ви вмітимете:

• розрізняти власне українські й запозичені слова, загальновживані й стилістично забарвлені, застарілі слова і неологізми, діалектизми, терміни, професійні слова;

• тлумачити значення фразеологізмів;

• доречно використовувати в мовленні вивчені лексичні засоби;

• користуватися словниками.

Лексикологія (від грец. lexikos - словесний, словниковий і loqos - учення) - це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови.

Фразеологія (від грец. phrasis - вислів і loqos - учення) - це розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми.


§ 7. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЇХ ПОХОДЖЕННЯМ


Про власне українські слова та слова, які запозичені з інших мов, а також про культуру мовлення

ПРИГАДАЙМО. Що таке лексика?

39

Визначте, слова якої колонки властиві тільки українській мові, а якої - й іншим мовам (наприклад, російській і англійській). Які із цих слів, на вашу думку, запозичено з інших мов, а які виникли на українському ґрунті? Зробіть висновок про походження слів української мови.

За походженням розрізняють власне українські слова й запозичені (іншомовні).

Власне українські слова

Власне українськими є слова, що виникли на українському ґрунті. їх немає в інших мовах. НАПРИКЛАД: мрія, літак, людина, освіта, залізниця, зайвий, гарний.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Власне українськими є також слова, утворені від спільних з іншими мовами коренів. НАПРИКЛАД: водій, скрипаль, осторонь, удосвіта, біганина.

Запозичені слова

Слова, що ввійшли в українську мову з інших мов, називають запозиченими (іншомовними).

НАПРИКЛАД: футбол, спорт (з англійської); фонтан, опера (з італійської); алея, костюм (з французької); кран, бутерброд (з німецької); герб, повидло (з польської).

Словник

Про значення та походження запозичених слів можна дізнатися зі словника іншомовних слів.

40

I. Прочитайте власне українські слова. Чи можна назвати їх окрасою мови? Поясніть лексичне значення виділених слів, скориставшись за потреби тлумачним словником.

Багаття, мрія, плекати, скрипаль, бігцем, мерщій, міркувати, крутько, линути, обмаль, сузір’я, віхола, либонь, збагнути, стрімко, суниці, довкілля, осторонь, ущухати.

II. Складіть і запишіть речення з двома поданими словами (на вибір).

41

І. Спишіть речення. Підкресліть власне українські слова й поясніть, що вони означають.

1. Я хотів заздалегідь попередити вас, щоб ви встигли продумати свій виступ (О. Гуреїв). 2. Жінка мусила вставати вдосвіта, як ще темно було (Б. Грінченко). 3. Поїзд, вихопившись із тісноти міста, стрімко помчав назустріч хмарному надвечір’ю (С. Журахович). 4. Крик і галас враз ущухли (Ю. Смолич).

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

42

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що до вас звернулися з проханням допомогти дібрати назви для нового продуктового магазину, дитячого садочка та спортивного клубу. Запропонуйте власне українські слова для найменування цих установ.

43

Прочитайте вголос запозичені слова, правильно вимовляючи звуки. Поясніть написання. Розподіліть слова між собою і з’ясуйте за словником іншомовних слів, з якої мови їх запозичено.

Директор, чипси, пломбір, рингтон, тонна, ванна, піца, ін’єкція, інтерв’ю, медальйон, футбол, партер, декорація, торт, метро.

44

І. Прочитайте вірш. Яким ви уявляєте ліричного героя? Чи можна назвати його мрійником і фантазером?

ЧАРІВНИЙ ЛІФТ

Є такий секретний ліфт:

Коли знаєш чари,

Він несе тебе в політ

Через дах, до хмари…

Бачу вулиці усі,

Наче план читаю.

Іграшкові мчать таксі,

І повзуть трамваї…

Он, маленька і сумна,

Дівчинка Маринка.

В небо дивиться вона

На мою хмаринку…

Мить - і в мене вже беруть

Інтерв’ю в газети:

-   Чи збираєтеся в путь

На чужі планети?

Потрапляє мій портрет

На усі екрани,

Та не видам я секрет

І найближчі плани.

(Плани ж ось які мої:

Я гукну Маринці

І кататиму її

На своїй хмаринці!)

В. Савранська

II. Випишіть із тексту запозичені слова. Поміркуйте, чому свого часу вони увійшли в українську мову і чи можемо ми сьогодні обійтися без них. Чи можна уявити сучасне життя без названих ними предметів, засобів, понять тощо?

45

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Якби ви були винахідником (або чарівником), то які нові технічні засоби створили б? З якою метою?

46

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви прийшли до театру. Вам треба знайти своє місце, а під час перерви ви хочете обмінятися з друзями враженнями від приміщення театру та від першої частини вистави. Які запозичені слова можуть знадобитися в цих ситуаціях?

Культура мовлення

Запозиченими словами не варто зловживати. Якщо для називання якогось поняття є власне український синонім, то саме йому слід надавати перевагу. НАПРИКЛАД: запозичене слово дефект можна замінити синонімом вада; о’кей - усе гаразд, добре. Проте немає потреби віднаходити власні замінники таким словам, як історія, волейбол, скотч, ксерокс, джинси тощо.

47    

І. Прочитайте речення. Чи доцільно вжито в них виділені запозичені слова? Відредагуйте усно речення, замінюючи ці слова власне українськими синонімами.

1. З контрольною роботою в мене все о’кей. 2. Дванадцятка з контрольної - справжній тріумф. 3. У її стрункій постаті не було якогось дефекту. 4. Наступний уїк-енд ми проведемо разом. 5. Магазин пропонує широкий діапазон продуктів харчування.

II. Поміркуйте, які з виділених слів часто використовують задля моди і без потреби.

48   

Поясніть лексичне значення поданих слів. Доберіть до них з довідки власне українські синоніми.

Лімітувати, дефект, концентрувати, компроміс, ілюзія, симптом.

ДОВІДКА. Вада, омана, обмежувати, ознака, поступка, зосереджувати.

І ТАКЕ БУВАЄ

Один працівник, бажаючи зробити приємність іншому, сказав:

- Нашому колективу дуже хотілося б, щоб цю роботу очолила така одіозна постать, як ви.

-  Ви справді вважаєте мене ненависним, неприємним? - образився співрозмовник.

-  Вибачте, але ж я назвав вас таким пишним і красивим латинським словом - одіозний.

Поясніть, чому образився колега. Що означає запозичене слово одіозний? Як уникнути подібних ситуацій?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити