Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

СТИЛІ МОВЛЕННЯ - ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ - ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА - ВІДМІНКИ - ЧАСТИНИ МОВИ

Вступ

Краса і бaгaтcтвo української мови

Повторения, узагальнення й поглиблення вивченого

§ 1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

§ 2. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ, ЗВЕРТАННЯ, ВСТАВНІ СЛОВА

§ 3. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

§ 4. ОРФОГРАМИ

§ 5. ТЕКСТ

§ 6. ТИПИ І СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Лексикологія. Фразеологія

§ 7. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЇХ ПОХОДЖЕННЯМ

§ 8. АКТИВНА Й ПАСИВНА ЛЕКСИКА

§ 9. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ Й СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

§ 10. ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА Й ТЕРМІНИ

§ 11. ДІАЛЕКТНІ ТА ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

§ 12. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

§ 13. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 14. ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИСЛОВИ, АФОРИЗМИ

§ 15. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ»

Словотвір. Орфографія

§ 16. ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

§ 17. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

§ 18. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

§ 19. СКЛАДНІ СЛОВА. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ

§ 20. ТВОРЕННЯ Й ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

§ 21. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ»

Морфологія та орфографія

Іменник

§ 22. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

§ 23. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 24. ВЕЛИКА БУКВА ТА ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

§ 25. РІД ІМЕННИКІВ

§ 26. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ

§ 27. ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

§ 28. ВІДМІНИ Й ГРУПИ ІМЕННИКІВ

§ 29. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ

§ 30. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ II ВІДМІНИ

§ 31. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

§ 32. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ III ТА IV ВІДМІН

§ 33. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

§ 34. НЕЗМІНЮВАНІ ІМЕННИКИ

§ 35. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

§ 36. НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩ

§ 37. НАПИСАННЯ НЕ З ІМЕННИКАМИ

§ 38. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

§ 39. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ІМЕННИК»

Прикметник

§ 40. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 41. ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

§ 42. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 43. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 44. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 45. ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 46. НАПИСАННЯ СУФІКСІВ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 47. НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ

§ 48. НАПИСАННЯ -Н- І -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ

§ 49. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

§ 50. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ

§ 51. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРИКМЕТНИК»

Числівник

§ 52. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 53. РОЗРЯДИ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 54. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ ЧИСЛА

§ 55. ВІДМІНЮВАННЯ ДРОБОВИХ І ЗБІРНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 56. ВІДМІНЮВАННЯ ТА НАПИСАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 57. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

§ 58. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ЧИСЛІВНИК»

Займенник

§ 59. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 60. ОСОБОВІ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИКИ

§ 61. ПИТАЛЬНІ Й ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 62. ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 63. ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 64. ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 65. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ЗАЙМЕННИК»

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 66. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 67. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 68. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ

Тема 2. ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Тема 3. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПЛАН РОБОТИ

Тема 4. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ОГОЛОШЕННЯ

Тема 5. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Тема 6. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

Тема 7. ОПИС ПРИМІЩЕННЯ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ

Тема 8. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 9. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ У НАУКОВОМУ СТИЛІ

Тема 10. ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ЖАНРОВОЮ КАРТИНОЮ

Тема 11. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ

Тема 12. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

Тема 13. ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

Тема 14. ТВІР-ОПИС ПРИРОДИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 15. ТВІР-РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ

Тема 16. ЗАМІТКА ДО ГАЗЕТИ ТИПУ РОЗДУМУ

Тема 17. ТВІР-ОПОВІДАННЯ НА ОСНОВІ ПОБАЧЕНОГО

Тема 18. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

ДОДАТКИ

Додаток 1 СЛОВНИЧОК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Додаток 2 СЛОВНИЧОК НАГОЛОСІВ

Додаток 3 ПЕРЕВІР СЕБЕ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити