Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ІМЕННИК

 

§10. Число іменників

 

Більшість іменників означає предмети, які можна порахувати. Для позначення назви одного предмета вживається іменник у формі однини (рос. единственного числа.): хата, комп'ютер, учитель.

Для позначення назв двох і більше предметів уживаються іменники у формі множини (рос. множественного числа): хати, комп'ютери, учителі.


84. Вкажіть кількість предметів, зображених на малюнках. Розкажіть про число збірних іменників.

однина

листок (один предмет)

множина

листки (чітко визначена кількість предметів — два і більше)

збірна назва листя

(сукупність предметів — сприймається як ціле)


Збірні іменники означають сукупність предметів, яку уявляємо як єдине ціле: колосся, птаство, козацтво. Вони вживаються тільки в однині.

Тільки б однині вживаються також назви речовин (пісок, цемент, цукор), почуттів (любов, злість, гнів), дій і якостей (хода, читання, хоробрість), більшість географічних назв (Європа, Полісся, Луганськ).

Деякі іменники вживаються тільки у множині. Вони означають парні поняття (ножиці, штани, ворота), назви станів і почуттів (лінощі, пахощі, заздрощі), деякі географічні назви (Карпати, Суми, Альпи).


85. Подані іменники (с. 46) запишіть у три стовпчики: а) ті, що вживаються в однині і множині; б) ті, що вживаються тільки в однині; в) ті, що вживаються лише у множині.

Квітка, Україна, Однолуки, гречка, день, жнива, п'яльці, нафта, осика, асфальт, сніп, іменини, Дніпро, кашкет, залізо, хитрощі.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться прислів’я.

В іменниках, що вживаються тільки у множині, рід не визначаємо.


86. І. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Визначте рід і число іменників. Ті, що вживаються тільки в однині, підкресліть прямою лінією, а ті, що вживаються тільки у множині, — хвилястою.

Коли ще тільки зійшло сонце, весь гурток с..дів уже на шкільних східцях. Двері школи були ще замкнені, всі чекали вчителя праці Петра Михайловича. Нарешті керівник гуртка відч..нив майстерню. Хлопці зайняли місця за столом. Тут було розкладене різне пр..ладдя, потрібне для будівництва моделі аероплана: пилочки, напильник, рубанок, обценьки (За С. Васильченком).

II. Попрацюйте в парах. Розкажіть одне одному про гуртки, які працюють у вашій школі.


87. Спишіть речення, добираючи з дужок потрібні форми слів.

1. Горобець випурхнув із (густого, густих) гілля вишні, сів на землю й почав чистити (своє, свої) пір'я. 2. Вітер злегка погойдує (налите, налиті) колосся пшениці. 3. Спілий соняшник розсипає (дрібне, дрібні) насіння. 4. (Опале, опалі) листя осіннім килимом укрило землю.


88. Попрацюйте в парах. Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть. Визначте число іменників в обох мовах.

Седые волосы, мягкая мебель, фиолетовые чернила, лунная ночь, открытая дверь, тесная обувь, домашнее животное, рыцарские доспехи, солнечные лучи, маленькие хитрости, ручные часы, дубовые дрова.

мебель — меблі

луч — промінь

обувь — взуття

хитрость — хитрість

доспехи — обладунки

дрова — дрова


89. І. Запишіть іменники у три стовпчики: а) ті, що вживаються тільки в однині; б) ті, що вживаються тільки у множині; в) ті, що вживаються і в однині, і множині.

Скиглення, джиней, антилопа, Суми, солома, медаль, азот, дріжджі, дзиґа, сажа, знавець, збори, пастух, хитрощі, скорбота, в'єтнамець.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв іменників складеться прислів'я.

II. Пригадайте і запишіть 2-3 народних прислів'я, у яких є іменники, що вживаються тільки у множині.

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

ХАРКІВ

В історичних джерелах перша згадка про Харків припадає на 1655 рік. Його започаткували козаки і кріпаки. Нині Харків — одне з найбільших індустріальних міст України, великий науковий і культурний центр.

За легендою, назва річки, а відтак — і міста, пішла від імені першого поселенця — козака Харитона, або скорочено Харка. Його хутір стояв неподалік від злиття річок Харків та Лопань. Існують й інші перекази та гіпотези про заснування міста і походження його назви.

Тепер документально встановлено, що сюди близько 1654 року прибуло шістсот сімей українських переселенців, які побудували фортецю для захисту від нападів кримських і ногайських татар. Саме Харківщиною мандрував тут і відійшов у вічність (у селі з назвою Пан-Іванівка, нині Сковородинівка) видатний український філософ Григорій Сковорода (За М. Янком).

Харків. Будинок Державної промисловості

1. Які історичні відомості про Харків ви знаете?

2. Підготуйте невеличке повідомлення про Григорія Сковороду. Де видатний філософ здобував освіту?

3. Розгляньте фотоілюстрацію на с. 47. Складіть декілька речень про сучасний Харків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити