Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ІМЕННИК

 

§11. Відмінки іменників

 

В українській мові, на відміну від російської, сім відмінків (рос. падежей). Шість із них відповідають на певні питання: називний (рос. именительный) — хто? що?, родовий (рос. родительный) — кого? чого?, давальний (рос. дательный) — кому? чому?, знахідний (рос. винительный)— кого? що?, орудний (рос. творительный) — ким? чим?, місцевий (рос. предложный) — на (в, при) кому? на (в, при) чому? Кличний відмінок називає особу, до якої звертаються.

Називний відмінок називають ще прямим, а всі інші — непрямими.


90. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках слова у відповідній формі. Визначте відмінки іменників.

1. (Майстер, кого?) знати (робота, по чому?). 2. Не брудни (криниця, чого?), бо схочеш (водиця, чого?). 3. (Бджола, хто?) жалить (жало, чим?), а (людина, хто?) — (слово, чим?) (Нар. творчість).

Щоб правильно визначити відмінок іменника, треба ставити питання від дієслова: відчинити (кого? що?) вікно — знахідний відмінок; росте (у кому? у чом у?) у теплиці — місцевий відмінок.


91. Розв’яжіть мовну задачу.

Учень склав речення: «Зерно складено в коморі». Хлопець так визначив відмінки: щ о? зерно — називний відмінок; коморі — закінчення -і, давальний відмінок. Яких помилок припустився учень? Чому?


92. І. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте відмінки іменників.

Один козак л..шився біля сторожової вежі. Стр..ножений кінь щипав траву обіч.

Степ, небо, сонце і він один — пильний дозорець гет..манс..кої пр..кордонної варти. Побачить небе..пеку, підпалить солому, і зав'юнить вогонь з димом. А він подасть той знак, пож..не вірного коня щодуху, щоб зв..сти на ноги сторожову варту на хуторах. І так, від дозорця до дозорця, вставатиме лиха звістка. У відповідь їй піднімуться полки, заспівають сурми.

То може статися кожної хв..лини, а т..пер тиша, спокій (За Н. Рибаком).

C. Васильківський. Запорожець на чатах

II. Розгляньте картину художника Сергія Васильківського «Запорожець на чатах».

Складіть 5-6 речень на тему, пов'язану з історією козаччини в Україні.


93. І. Спишіть, ставлячи слова, що в дужках, у кличному відмінку. Виділіть, комами звертання.

1. (Зоря) моя вечірняя зійди над горою (Т. Шевченко). 2. Спасибі (братик) за добреє слівце (Л. Глібов). 2. Мій (край) кращого за тебе я в житті не знаю (В. Сосюра). 4. (Батько) в серце крадуться тривоги, заслоняє тінь мою зорю. 5. Розвивався й далі (мова) наша рідна і про нас нащадкам звістку донеси (Із тв. О. Підсухи).

II. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.


94. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте відмінки іменників.

Рожь росла тихо. В безмолвии колосья склонились к земле, словно уснули без памяти. Тень тьмы нашла с неба, покрыла их. Дальняя молния разделила весь мир пополам. С другой стороны под тяжёлой и медленной тучей шёл вихрь пыли. Раздался глухой удар грома. Потом звук его раскатился (За А Платоновим).

рожь — жито

безмолвие — безгоміння

молния — блискавка

пополам — навпіл

словно — нібито

пыль — курява


95. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Визначте відмінки іменників.

Глибока, як небо, вода, ясні зорі поруч з маленькими лілеями світяться в ній. Л..жить, не ворухнеться на воді латат..я, біліють в..ликі квіти лілей, таємничо принишкли оч..рети.

І бе..плескітне плесо, і освітлені місяцем шатра плакучих верб та кущів попід берегом — усе пр..нишкло, мовби заворожене. Усе причаїлось у якомусь чекай..і. Усе сповнене літніх, як на Купала серед ночі, чарів (О. Гончар).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити