Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ІМЕННИК

 

§15. Відмінкові закінчення іменників третьої відміни

 

Які іменники належать до третьої відміни? Наведіть приклади.

135. Утворіть від основ прикметників іменники третьої відміни, вставляючи пропущені букви. Назвіть орфограми.

Міцний, шв..дкий, л..гкий, гордий, во..кий, з..лений, свіжий, блакитний, чесний.


136. Провідміняйте в однині й множині іменники ніч, доповідь, використовуючи таблицю.

Закінчення іменників третьої відміни
У непрямих відмінках однини й у всіх відмінках множини в іменнику мати з’являється суфікс -ер- (-ір). У родовому і знахідному відмінках множини слово набуває закінчення -ів — матерів.


137. Спишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені букви. Визначте число і відмінок виділених іменників.

1. Ні, ви не знаєте україн..с..кої ночі (М. Гоголь). 2. На тій ночі, здається, для неї зупинився відлік часу (О. Гончар). 3. Ночі були прохолодні, та й удень сонце не розщедрювалося на т..пло (Ю. Збанацький).

В орудному відмінку однини іменників третьої відміни перед закінченням-ю:

1) після р та б, п, в, м, ф (букв, що позначають губні) ставиться апостроф: кіновар'ю, кров'ю, верф'ю;

2) відбувається подовження м'яких і пом'якшення приголосних, якщо вони опиняються між двома голосними: сіллю« синню, подорожжю;

3) якщо основа закінчується збігом приголосних, то подовження не відбувається: молодістю у якістю, вартістю, Керчю.

Орфограма

 Подовження приголосних, апостроф в орудному відмінку однини іменників третьої відміни


138. Попрацюйте в парах. Провідміняйте в однині іменники радість, жовч, любов.


139. Поставте іменники третьої відмін и в орудному відмінку й запишіть у три стовпчики: а) з апострофом; б) з подовженням приголосних; в) без апострофа і подовження приголосних.

Верф, зустріч, потворність, повість, глазур, трель, кіновар, кволість, широчінь, міць, кров, загадковість, продуктивність, грязь, Об.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв записаних іменників складеться закінчення вислову Омара Хайяма: «Зле слово може стати…».


140. 1. Спишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені букви і ставлячи подані в дужках слова в потрібному відмінку.

1. Не ч..кай сонця до (осінь). 2. У листопаді з..ма з (осінь) бореться. 3. Батьком-(мати) не хвались, а хвались (честь) (Нар. творчість). 4. Для (мати) й батька найменша краплина твоєї бр..хні — це в..лике нещастя (В. Сухомлиський). 5. Пл..ве у сірій (безвість) нудьга, пл..ве безнадія, і ..тиха хлипає сум (М. Коцюбинський). б. Нам ще рясно щас..тя не цвіло (папороть) у гаю густому (Д. Луценко).

II. Виконайте словотвірний розбір виділених слів.


141. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Прокоментуйте орфограми в іменниках третьої відміни.

Невозможно забыть взгляд матери. Она с нежностью смотрит на тебя, когда возвращаешься из далёких странствий. Радостью и гордостью светятся мамины глаза, когда рассказываешь о своих удачах и победах. Тревога лёгкой тенью пробегает по её лицу, когда снова собираешься в дорогу. Взгляд матери всегда с любовью будет сопровождать тебя (За Б. Васильєвим).

 странствие — подорож

сопровождать — супроводжувати


142. І. Спишіть речення, ставлячи на місці пропусків іменник мати в потрібному відмінку.

1. Як на ті чорнобривці погляну, бачу … стареньку (М. Сингаївський). 2. Виглядає … сина, чи не їде, чи не йде (Б. Юхимович). 3. Стривожений хлопець підбіг до … (Л. Смілянський). 4. Уже, напевно, хтось нажалівся … (Б. Нестайко). 5. Маю я святе синівське право з … побуть на самоті (Б.Симоненко).

II. Утворіть від поданих прикметників іменники третьої відміни і поставте їх в орудному відмінку однини. Позначте орфограми.

Зразок. Блакитний -> блакить — блакиттю.

Гордий, щирий, безмежний, синій, молодий, святковий, хитрий, ввічливий, винахідливий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити