Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ІМЕННИК

 

§16. Відмінювання іменників четвертої відміни

 

143. Пригадайте, які іменники належать до четвертої відміни. Прочитайте подані ряди слів, визначте, до якої відміни належить кожен іменник.

Орля — орлятко, зозуленятко — зозуленя, дитина — дитя — дитятко, дівчина — дівча — дівчатко.


144. Доберіть до поданих слів іменники четвертої відміни, що означають малих за віком істот.

Кініка, гуска, горобець, кінь, корова, бобер, лев, курка, олень, верблюд, овечка, свиня.


145. Провідміняйте іменники лоша, ім’я в однині й множині, використовуючи таблицю.

Закінчення іменників четвертої відміниІменники четвертої відміни набувають суфіксів -ат-, -ят-, -ен- у родовому, давальному, місцевому відмінках однини та в усіх відмінках множини. Суфікс -ен- може з'являтися в орудному відмінку однини (ім’ям — іменем).


146. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібному відмінку.

1. (Теля) й справді було жарко, воно не паслося і важко дихало. 2. Сергій намотав на руку мотузку і підійшов ближче до (теля) (Із тв. Б. Комара). 3. Жінка з (немовля) у колисці неквапливо йшла парковою алею (В. Кашин). 4. І зріс поет з маленького (дитя), щоб загриміти в рідній стороні (А. Малишко). 5. Ой горе, горе тій чайці-небозі, що вивела (чаєнята) при битій дорозі (Нар. творчість).


147. Випишіть іменники тільки четвертої відміни і поставте їх у родовому і давальному відмінках однини.

Орля, левеня, курчатко, малятко, вовченятко, ягня, дівча, дівчина, дівчатко, дівчисько, дитина, дитинча, рученька.


АЗБУКА ВВІЧЛИВОСТІ

148. 1. Прочитайте текст. Доберіть заголовок.

Якщо людина з дитинства не опанує головну науку — бути людиною серед інших людей, навряд чи це вдасться їй зробити пізніше. Де б ти не був — не забувай про гідність інших, навіть якщо вони молодші за тебе. Якщо тобі хтось не подобається, намагайся зрозуміти його і не шукай виходу в образливих словах і насмішках.

У декого є звичка називати однокласників зневажливо: Вовка, Галька чи гірше — різними прізвиськами. А чи знаєте ви, що імена та прізвища — це частина історії роду людини. Коли батьки вирішують, як назвати свого малюка, їм, звичайно, хочеться обрати найкраще, най милозвучніше ім'я. Часто у нього вкладають особливий зміст. S давніх часів у різних народів ім'я містило в собі певні якості, яких бажають людині.

Пам'ятай: придумуючи образливі прізвиська однокласникам, сам ризикуєш бути ображеним. Завжди думай проте, що інші люди ставитимуться до тебе так, як ти поставишся до них (За Л. Грибовою).

II. Висловте власне ставлення до прочитаного, давши відповіді на запитання.

1. Чи трал ля лося вам чути образливі прізвиська на свою адресу?

2. Чи не ображали ви однокласників чи друзів, придумуючи їм прізвиська?

3. Яким правилом треба керуватися, щоб інші люди добре ставилися до вас?


149. 1. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть іменники четвертої відміни.

У трясогузок в гнезде вывелось шесть голых птенчиков.

Пятеро трясогузёнков были похожи на родителей, а один намного больше остальных.

Сначала все малыши вели себя одинаково. Но однажды, пока трясогузки летали за кормом, птенец-великан вытолкал из гнезда своих братьев. Вскоре он подрос и покрылся перьями.

Оказалось, что птицы выкормили кукушонка. К осени он совсем вырастет. А когда улетит, родители-сироты никогда больше не встретятся с кукушонком.

(За В. Біанкі).

II. Розгляньте фотоілюстрацію. Складіть кілька речень про зозуленя, використовуючи сполучення слів із тексту.

птенчики—пташенята

вскоре—невдовзі

остальной—інший                                                                                           

оказалось — виявилось

вытолкать — виштовхати

выкормить — вигодувати

Зозуленя у гнізді

150. Спишіть текст, розкриваючи дужки, вставляючи пропущені букви.

Сергійкові дуже не хотілося відр..ватися від книжки. Але що вдієш — треба. Це його обовязок — доглядати за (теля).

(Теля) й справді було жарко. Воно не паслося, л..жало, витягнувши на траві голову, важко дихало. Над (теля) літали надокучливі мухи.

— Вставай! — гримнув хлопець до (теля).

(Теля) неквапливо підв..лося, потягнулося, здивовано втупило очі в Сергія. Воно й не зб..ралося йти за хлопцем.

Мабуть, (теля) здалося, що хлопець грубо повівся з ним. Хіба ж воно знало, що Сергійкові зараз страшен..о ніколи, що в нього немає часу стовбичити біля (теля) (Б. Комар).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити