Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ІМЕННИК

 

§19. Способи творення іменників

 

169.1. Пригадайте способи творення слів. Прочитайте і доведіть, що подане висловлювання е текстом. Визначте, яким способом утворені виділені слова.

День був прозорий, безвітряний. Уночі випав дощ. Повітря було чисте і свіже, наче хтось вимив далеч. Річка стояла, як скляне озеро. Білосніжними кучугурами відбивалися в ній хмари.

Низько над водою кружляли ластівки й де-не-де черкали воду гострим лезом крила (За 3. Тулуб).

II. Усно опишіть фотоілюстрацію, використовуючи сполучення слів із тексту.

Блискуча поверхня річки

В українській мові іменники можуть творитися такими способами словотвору:

1) префіксальним: щастя 

2) суфіксальним: учити 

3) префіксально-суфіксальним: 

4) безафіксним: молодий — молодь > блакитний — блакить;

5) шляхом переходу прикметників в іменники: хворий (який?, прикметник) собака, хворий (хто?, іменник) стогнав.


170. Прочитайте речення. Скажіть, якого значення надають префікси виділеним іменникам.

1. Дід і прадід були чумаками (О. Довженко). 2. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами (Т. Шевченко). 3. Грузьким бездоріжжям поволі тягнулися вози (3. Тулуб). 4. Видно, мій співрозмовник не хотів видавати чужих таємниць (П. Загребельний). 5. Після дощу трави на заріччі стали яскравішими (В. Яворівський). 6. Рідне Прикарпаття давало поетові сили, надихало до пращ (Р. Іваничук).


171. Утворіть нові іменники за допомогою префіксів і запишіть їх. Складіть три речення з утвореними словами, вживаючи однорідні члени речення.

Блиск, учасник, коло, острів, бесіда, правда, щастя, відповідальність.


172. Спишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи пропущені букви.

1. Я бачив світ, я пройшов (пів)Європи. 2. Мічурін запрошує кожного з присутніх з'їсти (пів)яблука і (пів)абрикоса (Із тв. О. Довженка). 3. Сам посадив гіллясте смереччя, щоб кроною шуміло на (пів)світу (А. Малишко). 4. На (пів)ночі прохоплювалися тривожні ..палахи (Петро Панч). 5. У..шитку були записані пісні, щедрівки, псалми (С. Васильченко).


173. Запишіть назви осіб у три стовпчики: а) за характером і місцем їхньої діяльності; б) за вдачею, зовнішніми і внутрішніми ознаками; в) за місцем проживання і національністю. Позначте суфікси іменників.

Ударник, плаксій, азербайджанець, тюхтій, косар, парижанин, здоров'як, звенигородець, зброяр, ужгородець, дивак, прапороносець, знайко, аджарець, залізничник, багатій, киянин.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв іменників складеться початок прислів’я: «… добрих людей знайде».


174. Попрацюйте в парах. Утворіть від поданих іменників назви осіб за місцем проживання чи національністю. Запишіть за зразком і позначте суфікси іменників.

Зразок. Львів — 

Чернігів, Одеса, Ялта, Грузія, Луцьк, Суми, Полтава, Сибір, Кубань, Куба, Болгарія, Італія, Чернівці, Польща, Харків.


175. Утворіть назви людей за їхньою діяльністю або вчинками. Запишіть за зразком і позначте суфікси іменників.

Зразок. Шиє — 

Читає, жне, завідує, учить, грає на сурмі, лікує, кричить плаче, в’яже, косить, балакає, пасе вівці, вирощує картоплю розводить бджіл.


176. Прочитайте пари прислів’їв. Визначте, якими частинами мови є виділені слова в кожному з речень.

1. Ледачому щодня свято. Ледачий чоловік легко проживе свій вік. 2. Старого горобця на полову не зловиш. Старий каже на глум, а ти бери на ум. В. Тихого та смирного і кури клюють. Тиха вода греблю рве. 4. Мудру річ приємно слухати. Мудрий не дасться за ніс водити (Нар. творчість).


177. Складіть по два речення зі словами минуле, військовий, розумний так, щоб у першому реченні вони були іменниками, а в другому — прикметниками.

Прикметники, що перейшли в іменники, до жодної з відмін не належат в і відмінюються як прикметники.


178. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Визначте, яким способом утворені виділені іменники.

1. І з-під крил журавлиних мені під вікно листопад стелиться (Б. Олійник). 2. Онде на галявинці золотавіє звіробій, ліловіє верес, у видолинку цвіте чебрець (В. Чухліб). В. Бр..нить в мені в..сняний переддень. 4. Не живе л..дачий, де к..пить робота (Із тв. А. Малишка). 5. Буйна зелень л..вад сповнена різних звуків (Ю. Мушкетик). 6. Ро..будить зорі незабаром соловей — співець гаїв понаддніпрових (П. Усенко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити