Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ІМЕННИК

 

§20. Не з іменниками


Не з іменниками може писатися разом або окремо.

Не з іменниками пишуть разом, якщо:

1) іменник не вживається без не: небіж, недуга, немовля;

2) іменник з префіксом не- можна замінити синонімом: нещастя — лихо, неволя — рабство, несправедливість — кривда.

Не з іменниками пишуть окремо, якщо:

1) іменник, перед яким стоїть не, протиставляється іншому: Вчи лінивого не молотом, а голодом. (Нар. творчість);

2) частка не заперечує лексичне значення іменника: Щастя — не підкова, під ногами не знайдеш (Нар. творчість).

Орфограма Не з іменниками


179. До поданих іменників доберіть із довідки синоніми.

Неслава, неправда, неуспіх, неповага, невільник, недоброзичливець, неплатник, недруг.

Довідка: зловмисник, ганьба, зневага, ворог, брехня, раб, поразка, боржник.


180. Складіть і запишіть пари речень з поданими іменниками.

Неправда — не правда; незгода — не згода; недруг — не друг.


181. І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

1. І над кр..ницею верба нагнулася, як та журба далеко в самотній (не)волі. 2. То (не)вітер, то не буйний, що дуба л..має (Із тв. Т. Шевченка). 3. Людська (не)доля будила (не)ро..пач в мені, а бажан..я кращої долі (Леся Українка). 4. Слово — (не)полова, язик — (не)помело. 5. Поперед (не) вода риби не лови. 6. (Не)голка шиє, а руки (Нар. творчість).

II. Зробіть фонетичний розбір виділеного слова.


182. Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Щастя і (не)щастя — то близькі сусіди. 2. Журба — не сонце, а сушить добре. 3. (Не)перо пише, а розум. 4. Людину сушить (не)робота, а турбота. 5. І будень, і неділя — все (не) робі безділля. б. На гірку (не)дугу і ліки гіркі. 7. Письменний бачить поночі більше, ніж (не)ук при сонці. 8. (Не)правда і приятеля робить (не)другом (Нар. творчість).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити