Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ПРИКМЕТНИК


§29. Одна і дві букви н у прикметниках

 

Одна буква к пишеться:

1) суфіксах -ин-, -їн-:

2) у суфіксах -ан-ян-, -ен-, що творять прикметники, які не вказують на збільшену міру ознаки:

Дві букви н у прикметниках пишуться:

1) коли твірна основа закінчується на -н- і до неї додається суфікс -н-:

2) у наголошених суфіксах -анн-, янн-, -енн-, коли прикметник указує на збільшену міру ознаки:

 

Орфограма я і нн- у прикметника       


260. І. Замініть виділені слова прикметниками, запишіть їх з відповідними іменниками. Усно поясніть написання -н- чи -нн- у цих прикметниках.

Зразок. Подушка, що лежить на дивані — диванна подушка.

Сорочка, пошита з полотна; людина, яку не можна вблагати; рама вікна; посуд із глини; радість, про яку не сказати; учень, який старається; краса, яку не можна ні з чим зрівняти.

II. Зробіть синтаксичний розбір одного словосполучення (на вибір).


261. Розв'яжіть мовну задачу.

Чому в слові вогненний пишеться нн, а в слові вогняний — н; у слові камінний — нн, а в слові кам'яний — н?


262. Розкриваючи дужки, запишіть прикметники у два стовпчики: а) без подвоєного н; б) із подвоєним н.

Ліцей(н,нн)ий, невблага(н,нн)ий, осі(н,нн)ій, греча(н,нн)ий, корі(н,нн)ий, букве(н,нн)ий, борошня(н,нн)ий, трав’я(н,нн)ий, пі(н,нн)ий, рося(н,нн)ий, оборо(н,нн)ий, шпачи(н,нн)ий, нескінче(н,нн)ий, бето(н,нн)ий, сті(н,нн)ий.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв утворених прикметників складеться продовження вислову О. Гончара: «Найвища краса — …».


263. І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви і розділові знаки.

1. Студе..ий вітер б’є в холодні вікна і олов’я..ий важко дише став. 2. Було ще рано спали пасажири півсо..ий умивався пароплав. 3. Уклін земний свяще..им верховинам де тінь Тараса навіки-віків. 4. Чи ви чуєте в ранок весня..ий як вам славу дзвенять солов’ї'? 5. Коли ти пересаджуєш ялинку, відзнач північний і півде..ий бік і так сади (Із тв. М. Рильського).

II. Виділений іменник розберіть як частину мови.


264. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Поясніть особливості правопису виділених слів в обох мовах.

Я блуждал в лесу, пока не вышел к деревянной избушке с соломенной крышей. Было уже поздно, в оконных стёклах отражался ранний осенний закат. Небо стало багряным. Казалось, это огненные языки пламени достают небесный свод. У гостеприимных хозяев избушки я надеялся найти приют на ночь (Із журналу).

блуждать — блукати

свод — звід

закат — захід

гостеприимный — гостинний

пламя — полум'я, багаття

приют — притулок


265. Спишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені букви.

1. Буйна зелень і ран..і квіти вкривали пологі схили (А. Шиян). 2. Розлого, широко ллється пісен..а ріка, єднається з мелодійним рокотом потоку (О. Гончар). 3. Тут жде гостей півден..ий берег з далеких і близьких доріг (Б. Скомаровський). 4. А у ясному небі дзвенять пташин..і голоси (Олександр Олесь). 5. Ватра, вогнище, багаття! А вогонь один? Та ні! Різні назви, різні плаття, різні лики вогнян..і (Д. Павличко). 6. Хай збудуться мрії усі нездійсненні! (А Малишко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити