Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ПРИКМЕТНИК


§32. Написання прізвищ прикметникової форми

 

Прикметникову форму можуть мати українські й російські прізвища. Українські прізвища пишуть за загальними правилами правопису українських слів.

Написання російських прізвищ українською мовою має свої особливості.

1. Російське e передається українською буквою є:

а) на початку складу: Єршов, Боєв;

б) після апострофа і м'якого знака: Григор'єв, Ільєнков;

в) коли в корені слова російському е відповідає українське і: Беляев (бо білий), Ренін (бо ріпа);

г)  у суфіксах -єв, -єєв після приголосних (окрім [ц], [р], [ж], [ч], [ш], [щ]): Ломтєв, Сергєєв, але Тютчев, Писарев.

2. Російське ё передається українським е у прізвищах, спільних для російської та української мов: Федоров, Темний.

3. Російське ё передається українським йо на початку складу, в інших випадках — ьо: Йолкін, Воробйов, Ковальов, Тьоркін.

4. Суфікс під наголосом передається -ов: Грачов, Горбачов.

5. Російське и передається українським ї після голосного, апострофа та м'якого знака: Воїнов, Гур'їн, Ільїн. 6. Російське іг передається українським и:

а) після [ж], [ч], [ш], [щ], [ц]: Шишкін, Цицелін;

б) у префіксі при-: Пришвін, Прибоєв;

в) у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-: Кулик, Гуличев, Голицин у Радищев.

Орфограма Букви е, є, и, і, ї в українських і російських прізвищах


282. Запишіть у два стовпчики російські прізвища, вставляючи замість крапок: а) букву є; б) букву е.

Сн..гірьов, Аш..нкін, Лебед..в, Лазар..в, Уда..в, Упряж..ва, Алекс..єв, Якуш..в, Тяга..в, Писар..в.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться початок приказки: « … голова ».


283. Запишіть у два стовпчики російські прізвища, вставляючи замість крапок: а) букву и; б) букву і.

Ог..рьов, Руд..ч, Нік..тін, Аврамушк..н, Груш..н, Ботк..н, Старш..нов, Будн..ков, Увар..н, Акімушк..н.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться початок прислів'я: «… нe страшний».

Абалкин, Алтаев, Белкин, Карасёв, Корнеев, Королёв, Ефимов, Верёвкин, Борисов, Чичерин, Исаев, Ширяев, Черников, Белугин, Нефёдов, Горкин, Николаев, Васильев, Прилежаева.


285. Перекладіть речення українською мовою і запишіть.

1. «Быть тебе Репиным! Рука у тебя сама рисует», — говорил Никитин. 2. Алексея Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад. 3. Бунин рассказал о себе в «Жизни Арсеньева». 4. Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. 5. На корм для птиц Багрицкий тратил последние деньги (Із тв. К. Паустовського).

безусловный— безумовний призвание — покликання писательский — письменницький тратить — витрачати

МОВНИИ РОЗБІР

РОЗБІР ПРИКМЕТНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ

1. Частина мови.

2. Початкова форма (прикметник у називному відмінку однини чоловічого роду).

3. Постійні ознаки: а) група зазначенням (якісний, відносний, присвійний); б) ступінь порівняння (для якісних прикметників); в) група за відмінюванням (тверда чи м'яка).

4. Змінні ознаки: а) число; б) рід (в однині); в) відмінок.

5. Синтаксична роль.

…У світі той наймудріший, хто найдужче любить життя (В. Симоненко).

Зразок усного розбору

Наймудріший — прикметник, ужитий у початковій формі; якісний, у найвищому ступені порівняння; належить до твердої групи, ужитий в однині, чоловічому роді, називному відмінку; у реченні виступає присудком.

Зразок письмового розбору

Наймудріший — прикм., п.ф. — наймудріший; якісний, найвищий ст. пор.; тв. гр.; одн., ч.р., Н.в.; присудок.


286. І. Спишіть текст, вставляючи, де треба, пропущені букви і розділові знаки. Виділені прикметники розберіть як частину мови.

Найкращою оздобою дівчини є вінок. Плетуть вінки з квітів маку синіх волошок білого ромен-зіл..я чорнобривців та дикої рожі… У плетін..і вінків нашими дівчатами досягнено не меньшого мистецтва., як у шит..і, ткан..і та мереж..ві. Залежно від інд..відуал..них ..дібностей, так комбінують барву і форму квітів у вінку, що він стає мистец..ким твором і підкреслює красу дівочого облич..я (За О. Воропаєм).

Вінок — окраса дівчини

II. Усно опишіть дівчину, зображену на фотоілюстрації'. Вживайте у своїй розповіді прикметники.

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

МИКОЛАЇВ

Появу цього міста зумовили військові потреби.

Йшла російсько-турецька війна 1787-1791 років. Необхідно було зміцнювати флот. Фельдмаршал Григорій Потьомкін дає розпорядження почати будівництво суднобудівної верфі в гирлі ріки Інгул, а в 1789 році наказує іменувати верф на Інгулі містом Миколаєвом.

Чому Потьомкін запропонував таку назву міста? Історики вважають, що це зроблено для увічнення пам'яті про штурм російськими військами Очакова в день святого Миколи у 1788 році. Крім того, Миколу-чудотворця вважали покровителем моряків.

У 1790 році назву міста затвердила Катерина II. Перший корабель «Святий Микола», який невдовзі спустили на воду, ще більше закріпив назву міста (За І. Вихованцем).

1. Коли за християнським календарем святкують день Миколи-чудотворця? Що ви знаєте про цього святого?

Миколаїв. Музей суднобудування і флоту

2. Розгляньте фотоілюстрацію. Які ще міста, де розвинуте суднобудування, ви знаете?

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Яка частина мови називається прикметником?

2. Як змінюються прикметники?

3. Якими членами речення є прикметники? Наведіть приклади.

4.  На які групи зазначенням поділяються прикметники?

5. Визначте, до якої групи за значенням належать прикметники у словосполученнях: білий сніг, білий гриб, мамина сукня, материнська ласка, кисла слива, джерельна вода, крокодилячі сльози, крокодиляча паща, скляний посуд, скляний погляд.

6. Як творяться вищий і найвищий ступені порівняння якісних прикметників?

7. Як відмінюються прикметники твердої і м'якої груп? Чому прикметники на -лиций не належать до жодної з груп? Запишіть подалі словосполучення з прикметниками у два стовпчики: а) зі вставленою буквою і; б) зі вставленою буквою и.

В обідн..й час, за княж..х часів, з великим рахунком, в одинок..й хаті, обережн..х кроків, серед чуж..х людей, під одинок..м деревом, у кипляч..й воді, з темнолиц..ми трактористами.

Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних прикметників складеться закінчення прислів’я: «Де є добрі люди, там…».

8. Коли в прикметниках пишеться н, а коли нн? Від поданих іменників утворіть прикметники й запишіть у два стовпчики: а) з подвоєнням; б) без подвоєння.

Екран, ідея, бруд, корінь, електрон, вода, вина, овал, балет.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів прочитаєте першу частину прислів’я: «… горять, тоді вари кашу».

9. Пригадайте правила правопису не з прикметниками. Спишіть, розкриваючи дужки.

1. (Не)страшні для мене вітри, ні підводнеє каміння. 2. У лісі поночіє, але темрява (не)густа, а прозора. 3. І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, (не)щасний краю. 4. Для щирої душі, (не)злого серця не треба красномовства, тільки правда. 5. Ні, ні, дідуню! Ні, ми (не)винні! 6. Із гущавини лісу чути (не)голосний спів сопілки (Із тв. Лесі Українки). 10. Розкажіть про правопис прикметників разом і через дефіс. Запишіть складні прикметники у два стовпчики: а) ті, що пишуться разом; б) ті, що пишуться через дефіс.

Смерто/носний, північно/східний, п’яти/річний, україно/ мовний, українсько/російський, садово/парковий, біло/ сніжний, зменшено/пестливий, ясно/окий, плато/спроможний, південно/західний, жовто/дзьобий, сніжно/білий, дванадцяти/поверховий, тьмяно/коричневий, західно/ європейський.

Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних прикметників складеться початок прислів’я: «… і камінь крушать».

11. Як пишуться українські й російські прізвища, що мають прикметникову форму?

12. Із поданих речень випишіть прикметники і розберіть їх як частину мови.

1. Людська думка найшвидша й найсміливіша. 2. Материне слово як весняне сонце. 3. Як випустиш зі свого язика, то на чужому не втримаєш (Нар. творчість).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити