Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ЧИСЛІВНИК


§36. Відмінювання власне кількісних числівників

 

Числівник один змінюється за числами, родами (в однині) й відмінками.


320. Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею, як відмінюється числівник один.

Відмінок

Однина

Множина

Чоловічий і середній рід

Жіночий рід

Н.

один одне (одно)

одна

одні

Р.

одного

однієї (одної)

одних

Д.

одному

одній

одним

Зн.

яку Н.в. одне

або Р. в. (одно)

одну

яку Н. в.

або Р. в.

Ор.

одним

однією (одною)

одним

М.

на одному (однім)

на одній

на одних


321. Спишіть прислів’я та приказки, ставлячи числівники в потрібній формі.

1. (Одне) колесом не поїдеш. 2. (Одна) рукою воли поганяє, а другою сльози утирає. 3. Брехня стоїть на (одна) нозі, а правда на двох. 4. Робить за (один), а їсть за трьох. 5. (Один) батька діти, та не (одна) натури. 6. Від (одні) слів про мед у роті не посолодшає (Нар. творчість).

Числівник два має спільну форму для чоловічого і середнього роду (два береги у два озера) і форму дві — для жіночого роду (дві ялинки).


322. Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею, як відмінюється числівник два (дві). У яких відмінках відрізняються закінчення числівників у чоловічому (середньому) і жіночому роді?

Відмінок

Чоловічий і середній рід

Жіночий рід

Н.

два

дві

Р.

двох

двох

Д.

двом

двом

Зн.

яку Н. в.

або Р. в.

яку Н. в.

або Р. в.

Ор.

двома

двома

М.

на двох

на двох

За таким зразком відмінюються також числівники три і чотири.


323. Спишіть загадки й відгадайте їх, ставлячи числівники в потрібній формі.

1. Горбатий мішок на (чотири) ногах стоїть. 2. М’якеньке з (чотири) рогами й (два) черевцями. 3. (Одна) шапка (чотири) братів накрила. 4. Зранку на (чотири) ногах, удень — на (дві), увечері — на (три).

Відгадки. Людина в різний вік. Стіл. Подушка. Верблюд.

Числівники від п'яти до вісімдесяти відмінюються за окремим зразком.


324. Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею, як відмінюються числівники від п’яти до вісімдесяти.

Н.

п'ять

п'ятдесят

Р.

п'яти, п'ятьох

п'ятдесяти, п'ятдесятьох

д.

п'яти, п'ятьом

п'ятдесяти, п'ятдесятьом

Зн.

яку Н. в. або Р. в.

яку Н. в. або Р. в.

Ор.

п'ятьма, п'ятьома

п'ятдесятьма, п'ятдесятьома

М.

на п'яти, на п'ятьох

на п'ятдесяти, на п'ятдесятьох


У складних числівниках — назвах десятків — відмінюється тільки друга частина. У складених числівниках кожне слово і пишеться, і відмінюється окремо.


325. Поставте подані словосполучення в родовому, давальному й орудному відмінках.

Двадцять три учні, п’ятдесят чотири зошити, тридцять вісім ялинок, вісімдесят сім гривень.


 326. І. Спишіть текст, замінюючи цифри словами.

У людини за тривалості життя 72 роки 22 роки йде на сон, 10 — на працю, б — на їжу. Склавши ці 3 числа, ви побачите, що вони становлять трохи більше половини від 72. А що сталося з рештою — 34 роками? Це залежить від самої людини (Із календаря).

II. Поміркуйте, як ви сплануєте своє життя в майбутньому. Продовжіть: текст кількома реченнями і поспілкуйтесь одне з одним на цю тему.


327. Спишіть речення, заповнивши пропуски відповідними числівниками.

1. Наш клас пишається… найкращими учнями. 2. Школярі привітали … ювілярів. 3. За участь у змаганнях оголошено . подяку представникам … шкіл.

Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх відмінках, окрім називного і знахідного, мають закінчення -а:

Н. сорок Зн. сорок

Р. сорока Ор. сорока

Д. сорока М. на сорока


328. Спишіть, замінюючи цифри словами.

У 48 кілометрах, з 42 учнями, протягом 45 хвилин, з 96 сторінок, до 195 метрів, у 98 населених пунктах, близько 99 градусів, зі 125 пасажирами.


329. Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею, як відмінюються числівники — назви сотень.

Н.

двісті

п'ятсот

Р.

двохсот

п'ятисот

Д.

двомстам

п'ятистам

Зн.

двісті

п'ятсот

Ор.

двомастами

п'ятьмастами, п'ятьомастами

М.

на двохстах

на п'ятистах

У складних числівниках — назвах сотень (від двохсот до дев'ятисот) відмінюються обидві частини.


330. Запишіть подані арифметичні дії словами.

З р а з о к. 39 В + 465. До трьохсот дев’яноста восьми додати чотириста шістдесят п’ять. Знайти суму трьохсот дев’яноста восьми і чотирьохсот шістдесяти п’яти.

587 + 719; 265 + 124; 969 + 823; 488 + 314.


331. Провідміняйте усно подані парами слова. Зробіть висновок про відмінювання числівників тисяча, мільйон, мільярд.

Тисяча—дача, мільйон—стадіон, мільярд—більярд.

Числівник тисяча відмінюється за зразком іменника, першої відміни мішаної групи, а числівники мільйон., мільярд — подібно до іменників другої відміни твердої групи.


332. Спишіть текст, замінюючи цифри словами.

Площа України 60S тисячі 700 квадратних кілометрів. Протяжність держави із заходу на схід вимірюється 1316 кілометрами, а з півночі на південь — 893 кілометрами. Найдовша ріка— Дніпро. У межах України він проходить понад 1200 кілометрів. Найбільше озеро — Йлпуг у заплаві Дунаю. Площа його дорівнює 149 квадратним кілометрам. Найвища гора — Говерла, її висота сягає 2061 метра (Із довідника).


М’який знаку числівниках пишеться:

1) у кінці слова в числівниках п'ять, шість, від дев'яти до двадцяти та в числівнику тридцять;

2) перед закінченнями в непрямих відмінках числівників три, чотири, п'ять, шість, від дев'яти до двадцяти, від п'ятдесяти до вісімдесятих трьома, дев'ятьох, п'ятдесятьома, зле: чотирма.

М’який знак не пишеться після першої частини числівників п'ятнадцять, п'ятдесят, п'ятсот.

Орфограма Буква ь у числівниках


333. Запишіть подані словосполучення у два стовпчики: а) зі вставленим ь; б) без ь.

П'ят.. континентів, п'ятнадцят.. правнуків, п'ят..сот слів, міл..йон плугів, сімдесят., літаків, дев'ятисот корів, п’ят..десят груш, двадцят.. пакунків, шіст..десят будинків, кіл..канадцять крабів.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв записаних іменників складеться початок прислів'я: «…добрі плоди дають».


334. Запишіть словосполучення з числівниками у два стовпчики: а) зі вставленим ь; б) без ь.

Чотир..ох дітей, дв..ох парт, п’ятьма валізами, чотир..ма абрикосами, сім..ом а ножами, тр..ох островів, чотир..ом музикам, сім..ом абітурієнтам, у вісьм..ох магазинах.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв іменників складеться початок прислів'я: "служити — жодному не догодити».


335. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

В семнадцатом веке в Дрездене испекли гигантский калач. Он имел длину девять метров, ширину четыре метра, а высота его составляла около шестидесяти сантиметров. На приготовление калача и зрасходовали семнадцать корзин (около десяти центнеров) муки, пять тысяч двести двадцать яиц, четыре бочки (пятьсот пятьдесят литров) молока, а также большое количество дрожжей и сахара. Чтобы перевезти калач, понадобилась упряжка из восьми лошадей. Резал его не пекарь, а плотник пятиметровым ножом (Із календаря).

израсходовать — витратити

мука — борошно

плотник — тесляр, тесля

дрожжи — дріжджі

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

ЧЕРКАСИ

Місто Черкаси стоїть на правому березі Дніпра. Перше поселення виникло тут наприкінці тринадцятого століття. Слово Черкаси неслов'янське. Як сталося, що на берегах Дніпра в назві поселення зазвучало щось іншомовне? У тринадцятому столітті перебралося сюди чимало черкесів з Північного Кавказу, які заклали біля Дніпра нове поселення. Тут оселилися не лише черкеси, а й представники інших народностей. Все населення почали іменувати черкасами, а їхньому поселенню дали назву Черкаси (За І. Вихованцем).

Поясніть виникнення назви міста Черкаси.

Є на Черкащині тихе мальовниче містечко Умань, що причаїлося на берегах невеличкої річки Кам'янки. У вісімнадцятому столітті все поселення й навколишні землі належали магнатам Потоцьким. Дружина одного з них — Фелікса — Софія так зачарувалася красою тутешньої природи, що забажала на крутому березі Кам’янки звести величний палац. Біля нього Фелікс Потоцький наказав розбити парк, який назвав на честь дружини.

У спорудженні дивовижного парку «Софіївка» брали участь 16,5 тисяч кріпаків! У парку сотні гротів, фонтанів, скульптур, клумб, озер і річечок.

Привертає увагу брила Горішок у долині Гігантів. Будівельники так скомпонували гранітні моноліти, що найважчий із них — чотирьохсотт тонний, здається, утримується на маленькому камінчику.

Від верхнього ставу, водяна гладінь якого дорівнює восьми гектарам, а глибина сягає трьох метрів, тече підземна річка Стікс. Сідаєш у човна — враження незабутнє: довжина річки понад двісті метрів, тож, коли човен віддаляється від отвору, стає справді моторошно. Адже тільки чотири вентиляційні колодязі пропускають денне світло в морок підземелля (Із журналу).

Умань. Фонтан «Змія» у парку «Софіївка»

1. Чи доводилося вам бувати в Умані? Уявіть себе екскурсоводом і розкажіть про парк «Софіївка», використовуючи текст і фотоілюстрацію.

2. З’ясуйте за тлумачним словником значення слів брила, грот, моноліт, магнат.

3. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити