Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ЗАЙМЕННИК


§38. 3айменник як частина мови.  Розряди займенників за значенням357. Прочитайте. Знайдіть у тексті займенники. Скажіть, замість яких слів вони вжиті. Чи можна зрозуміти зміст виділених речень, якщо їх прочитати окремо?

Аж ось і ліс. Він зустрічає Данила як тата. Гілля немовби одхиляється з-понад стежки, щоб він не вдряпнувся. Пеньки неначе одступають од неї, щоб він часом не спіткнувся. А сонечко сіється крізь молоде листя на стежку, і вона весело ряботить в очах. Ось Данило вже на галявині, вкритій рівненькими рядами саджанці в (За Григором Тютюнником).


358. Прочитайте текст. Скажіть, на які питання відповідають і на що вказують виділені слова — займенники.

У нашій Тернівщині вулички глибокі, бо стільки ж поколінь по них перейшло! До самої глини повибивали землю своєю ходьбою ті, що до нас тут жили колись. Ідеш неначе ровом, і колюча дереза нависає з обох боків над тобою (О. Гончар).

Займенником (рос. местоимением) називається самостійна частина мови, що вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Займенники, що вказують на особу, предмет і кількість, змінюються тільки за відмінками. Займенники, що вказують на ознаку, змінюються за числами, родами (в однині) і відмінками.

У реченні займенники виступають підметами, додатками, означеннями:

річеньку малу (Д. Луценко).


359. Попрацюйте в парах. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте, якими членами речення є займенники.

1. Ту кр..ницю батько ще копав нам, с..нам, і людям для відради (Д. Луценко). 2. Оч..ретянко! Як тобі віддячити за всі твої м.. лодії живі? (В.Діденко). 3. А скільки роботи по господарству знаходять щодня материні руки! (Є. Гуцало).

За значенням займенники поділяються на 9 розрядів:

1. Особові: я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони.

2. Зворотний: себе.

3. Питальні: хто? що? який? чий? котрий? скільки?

4. Відносні: хто, що, який, чий, котрий, скільки.

5. Неозначені: будь-хто, хто-небудь, абихто, хтось, тказна-який, бозна-чий.

6. Заперечні: ніхто, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки.

7. Присвійні: мій, твій, наш, ваш, свій, їхній.

8. Означальні: весь, всякий, кожний, сам, самий, інший, жодний.

9. Вказівні: той, цей, такий, стільки.


360. Попрацюйте в парах. Прочитайте вірш Юрія Павленка. Знайдіть у тексті займенники, визначте їх розряди.

Українська, моя рідна мово,

В кожнім слові твоїм — цілий світ,

Бачу барви у нім веселкові

І калини червоної цвіт.

А ще небо блакитне, бездонне,

І Ярило, й пшеничні поля,

Плескіт рік, шум гаїв невгамовний —

Вся моя українська, земля!

Українська, моя рідна, мово!

Не одна тобі тисяча, літ!

Таке дивне твоє кожне слово,

Як і весь різнобарвний наш світ.

І хоч ти лиш пелюстка яскрава

В запашній квітці мов світовій,

Мово рідна моя і ласкава,

Молюсь завше красі я твоїй.

Ю. Павленко


361. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Визначте, до якого розряду належать займенники.

ГУСИ

Починалася весна, і я чув, як усе дзвінкіше й дзвінкіше лунає капіж, тануть бурульки і крапля за. краплею ..падає з даху.

Аж якось серед цих звичних звуків мені почулося щось незвичайне, по-справжньому в..сняне. То кр..чали дикі гуси, які поверталися в рідні місця.

Клич цей кілька, разів повторився й умовк, квапливий, тр..вожний. І я собі яскраво уявив гусячу зграю, яка пер..тинала небо. Я від душі вітав сміливців. Хіба мало лиха зазнали вони на своєму шляху, перш ніж провістити в..сну над рідними озерами! Мені стало радісно, ле..ко. Тепер я знаю: настала в..сна, і зимі більше нема ворот..я (За В. Земляком).


362. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть, займенники. З'ясуйте, до якого розряду вони належать.

Вокруг было тихо и спокойно. Вдруг кто-то снизу поднял снег, и показалась большая чёрная голова зверя. Эго медведица. вылезла, из берлоги, в которой провела. всю долгую зиму. За. ней показались два медвежонка. Семейство направилось в лес. Малыши впервые увидели мир.

Каждый день будет приносить им новые открытия (За В. Біанкі).

берлога — 6арліг

открытия — відкриття

Ведмежата


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити