Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ДІЄСЛОВО


§43. Дієслово як частина мови. Неозначена форма дієслова


406. І. Спишіть уривок із поезії Тараса Шевченка, підкресліть дієслова.

…Світає,

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє,

Степи, лани мріють,

Між ярами над ставами

Верби зеленіють.

Т. Шевченко

II. Скажіть, за якими ознаками ви розпізнали дієслова.

Дієсловом (рос. глаголом) називається самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити?


407. Розгляньте таблицю і підготуйте зв'язну розповідь про форми дієслова.

Форма дієслова

На яке питання відповідає

Приклади

Як змінюється

1. Неозначена (початкова)

що робити?

що зробити?

розповідати,

наблизитися

незмінна форма

2. Способові

що роблю?

що робив?

що робитиму?

що робив би?

що роби? і под.

відвідую,

читав,

відповідатиму,

допоміг би,

зачекай

за способами,

часами, числами, особами або родами

3. Дієприкметник (особлива)

який?

працюючий, подарований

за числами, родами (в однині) і відмінками


Форма

дієслова

На яке питання відповідає

Приклади

Як змінюється

4. Дієприслівник (особлива)

що роблячи? що зробивши?

працюючи,

відпочивши

незмінна форма

5. Форма на

-но, -то

що зроблено?

сказано,

полито

незмінна форма


Дієслово в будь-якій формі належить до доконаного або не доконаного виду, буває перехідним або неперехідним.


408. Попрацюйте в парах. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть дієслова, визначте їхню форму.

1. Цвіте з..мля, задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. 2. Чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю. 3. Багато слів написано п..ром. 4. Уже нема квітучої долини, не чути в передгір’ях чер..ди. 5. І нап..ред не треба ворожити, і за м..нулим плакати не варт. 6. Хай буде вікпрожитоякналежить(Із тв. Л. Костенко).


409. Порівняйте подані парами слова. До якої частини мови вони належать? Чим різняться?

Читати — читання, ходити — хода, стрибати — стрибок, гомоніти — гомінкий, чорніти — чорний, подужчати — дужчий, потроїти — троє.


410. Продовжіть ряди дієслів, що означають процес праці. До якого виду трудової діяльності належить кожна група слів?

1. Читати, конспектувати… 2. Орати, полоти… 3. Варити, смажити…


411. Прочитайте речення. Спишіть, замінюючи дієслово йти синонімом із довідки. Вставте пропущені букви.

1. Хлопці йшли навпрямці, обм..наючи дороги. 2. Самотньо йде, сп..раючись на пал..цю, дядько Іван. 3. Хлопці пішли до кар..єру, де можна знайти багато цікавого. 4. Ідете по мерзлу калину і поз..раєте на той бік річки. 5. Дівча повільно йде, голосно шаркаючи чобітьми, б. Назустріч учит..леві ішов огрядний насуплений німець (Із тв. Є. Гуцала).

Довідка: плентатися, простувати, шкутильгати, податися, сунутися, прямувати.

 Неозначена форма дієслова (рос. неопределённая форма глагола) — це початкова незмінна форма дієслова. Вона не вказує ні на час, ні на особу, ні на рід, ні на число і відповідає

на питання що робити? що зробити? Неозначену форму називають ще інфінітивом.

Неозначена форма має наприкінці суфікс -ти (рідше -ть), що не входить до основи:


412. Попрацюйте в парах. Прочитайте речення. Скажіть, яким членом речення в кожному з них є дієслова в неозначеній формі.

1. (Щ о?) Жити — (що воно є?) добро робити. 2. Я тобі наказую (щ о?) мовчати. В. Чубенко подивився на годинник і дав наказ (я к и й?) зупинитися (Із те. Ю. Японського). 4. Молодша дочка покликала Василину в садок (з якою метою?) рвати вишні (І. Нечуй-Левицький).


413. І. Прочитайте. Знайдіть у тексті дієслова в неозначеній формі.

Десять грамів листя шавлії залити склянкою окропу, закрити кришкою, дати настоятися годину. Вживати по півсклянки тричі на день при захворюваннях горла (Із календаря).

II. Поміркуйте, яке призначення тексту. Визначте у ньому роль дієслів.


414. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть дієслова, визначте їхню форму.

Знаете ли вы, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. На. тёмно-сером небе кое-где мигают звёзды. Влажный ветерок, налетая лёгкой волной, шумит в кронах деревьев. Шепчут кусты, облитые тенью. Вот вы сели. Лошади тронулись, громко застучала телега (За І Тургенєвим).

наслаждение — насолода

кое-где — де-не-де

крыльцо — ґанок

тронуться —рушити

мигать — блимати

телега — віз

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

ЖИТОМИР

На мальовничих берегах річки Тетерів та. її притоки Кам'янки розташоване старовинне місто Житомир, засноване приблизно в дев'ятому столітті.

Звідки ж пішла назва міста? Легенда розповідає про Житомира — дружинника київських князів Аскольда і Діра.

Після підступного вбивства в Києві Аскольда й Діра, Житомир не захотів бути на службі у князя-вбивці Олега. Зібравши дружину, він подався до волинських лісів і заснував там місто. За йменням засновника місто і назване (За І. Вихованцем).

Житомир. Будівля Житомирської міської ради

1. Перекажіть легенду про заснування міста Житомир.

2. Що вам відомо про долю київських князів Аскольда і Діра?

3. Складіть невелику усну розповідь «Житомир — місто давнє і нове». Скористайтеся текстом та фотоілюстрацією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити