Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ДІЄСЛОВО


§45. Види дієслів

 

425. Прочитайте речення. Порівняйте виділені дієслова в обох стовпчиках. Скажіть, які дієслова означають незавершену дію, а які — завершену.

1. Марина нічого не відповідала, тільки загадково посміхалася.

2. Журавель слухняно нахилявся до криниці і, зачерпнувши відром води, піднімав угору свою довгу шию.

1. Марина нічого не відповіла, тільки загадково посміхнулася.

2. Журавель слухняно нахилився до криниці і, зачерпнувши відром води, підняв угору свою довгу шию

(Із тв. М. Зарудного).

Дієслова бувають доконаного (рос. совершенного) і недоконаного (рос. несовершенного) виду.

Дієслова доконаного виду означають дію, завершену в мину лому, або ту, що обов'язково відбудеться в майбутньому, і від

повідають на питання що зробити? що зробив? що зроблю? і под.: зв'язати — зв'язав у зв'яжу; зшити — зшили, зшиють.

Дієслова недоконаного виду означають дію незавершену, необмежену в часі й відповідають на питання що робити? що робив? що роблю? іпод.: в'язати — в'язав, в'яжу:; шити — шили, шиють.


426. Запишіть подані дієслова у два стовпчики: а) недоконаного виду; б) доконаного виду.

Гойдати, спорудити, крикнути, усвідомлювати, вибрати, вітати, знати, ойкнути, тьохкати, здивувати, перемогти.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться закінчення прислів’я: «Хвали літо, коли…».


427. Попрацюйте в парах. Спишіть, вставляючи, де треба, пропущені букви. Визначте вид дієслів.

Ледве зблисне сонце, з’явиться першоцвіт — і дз..жчать благовіс..но бджілки-трудівниці в повітрі, віншують в..сну. Починається напружений трудовий с..зон. За всю історію існуван..я людства ця маленька комаха дала стільки золотистого соло..кого меду, зб..регла і зб..реже нам стільки сили і здоров'я, що, бе..перечно, заслужила на люд..ську вдячніс..ть і увагу (Є. Колодійчук).


428. Попрацюйте в парах. Запишіть подані фразеологізми, добираючи до них дієслова-синоніми. Визначте їх вид.

Зразок. Відкладати в довгий ящик — зволікати (недоконаний вид).

Зарубати на носі, пекти раки, тримати язик за зубами, втямки взяти, не погладити по голівці, стояти більмом в оці, піднімати дух, вилетіти з голови.

Більшість дієслів недоконаного виду мають парні дієслова доконаного виду: згадувати — згадати, читати — прочитати.

Види дієслів творяться префіксальним (бити — розбити) і суфіксальним (грюкати — грюкнути) способами, за допомогою чергування голосних і приголосних звуків у коренях (зберегти — зберігати, відрядити — відряджати) або зміни наголосу (скликати — скликати, розкидати — розкидати).

Деякі дієслова утворюють видові пари від інших основ: брати — взяти, ловити — впіймати.


429. Прочитайте, визначте вид дієслів. Поясніть, як утворилися дієслова доконаного виду.

Вітати вчителя — привітати батьків, брати книжку — взяти конспект, вмити молодшого брата — умивати сестричку, стукав у двері — голосно стукнув, розкидати речі — розкидати каміння.


430. Утворіть дієслова доконаного виду за допомогою префіксам- (зі-, с-). Запишіть видові пари.

Питати, творити, в'язати, бити, фотографувати, цідити, чистити, ховати, рвати, псувати, кривдити, шити, розуміти, кувати.


431. Утворіть дієслова доконаного виду за допомогою суфікса -ну-.

Кричати, стискати, ступати, стрибати, пірнати, скрипіти.


432. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть дієслова недоконаного виду однією лінією, доконаного виду — двома лініями.

Старый лось застыл в сосняке. Его уши ловили каждый звук. Зверь слышал, как короед точит древесину сосны. Внимание сохатого привлёк странный шум. Несколько майских жуков кружились в листве берёзы. Неожиданно один из них отстал от роя и понёсся прямо к лосю. Зверь почему-то испугался (За Б. Польовим).

привлечь внимание — привернути увагу

неожиданно — раптом

древесина — деревина

майский жук — хрущ

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Уперше це місто згадується в історичних документах 1493 року під назвою Плоскирів або Плоскурів, бо розташоване воно на Південному Бузі при впадінні в нього річки Плоскої. У другій половині шістнадцятого століття тут збудували фортецю, а наприкінці вісімнадцятого століття місто перейменували на Проскурів. Збереглися оповіді про те, що навколо міста колись було викопано глибокий рів.

1954 року Проскурів перейменовано на Хмельницький. Місто названо іменем гетьмана України Богдана Хмельницького, керівника визвольної боротьби українського народу (За І. Вихованцем).

Будівля Хмельницької обласної державної адміністрації

1. Завдяки чому місто на Південному Бузі отримало свою першу назву?

2. На чию честь Проскурів перейменовано на Хмельницький? Коли це сталося? Що ви знаєте про Богдана Хмельницького?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити