Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ДІЄСЛОВО


§46. Перехідні й неперехідні дієслова

 

Дієслова бувають перехідними (рос. переходными) і неперехідними (рос. непереходными).

Перехідні дієслова означають дію, що переходить на предмет або спрямована на нього.

Від перехідних дієслів залежать іменники або займенники без прийменників:

1) у знахідному відмінку: спитаю (кого? що?) батька, зустріти (кого? що?) друзів;

2) у родовому відмінку при запереченні: не бачив (к о г о? ч о г о?) його, не знають (к ого? ч о г о?) відповіді;

3) у родовому відмінку, якщо залежне слово вказує на частину від цілого: з'їсти (кого? чого?) хліба, купити (кого? чого?) цукру.

Усі інші дієслова — неперехідні.


433. Попрацюйте в парах. Прочитайте прислів’я і приказки. Випишіть дієслова разом із залежними іменниками. Визначте перехідність дієслів.

1. Ранні пташки росу п’ють, а пізні слізки ллють. 2. Не хвалися завтрашнім днем. 3. Швидкої роботи ніхто не хвалить. 4. Не знаєш броду — не лізь у воду. 5. Узяв перцю, щоб мед закусити. 6. І риби наловить, і ніг не замочить (Нар. творчість).


434. Запишіть подані словосполучення у два стовпчики: а) з перехідними дієсловами; б) з неперехідними дієсловами.

Творять добро, учить дітей, підійшли до школи, їде автобусом, виконав завдання, переписувати в зошит, не стримує роздратування, грає на флейті, бережіть природу, перемовлятися стиха, звернувся до присутніх, не кликали нікого, в’яже шапочку, не допоміг товаришеві.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних дієслів складеться початок прислів’я: «… пізнають по плодах».

В українській мові деякі дієслова вимагають від залежних слів інших відмінків, ніж у російській мові, наприклад: благодарить (к о г о?) родителей — дякувати (кому?) батькам, сообщить (кому?) ученикам — повідомити (к о г о?) учнів.


435. Попрацюйте в парах. Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть. Із трьома з них складіть речення.

Заслуживать внимания, ждать ответа, простить сына, учить языку, плыть по течению, считать другом, видеть собственными глазами, говорить на украинском языке, рассказывать о празднике, встретились во время антракта.

Дієслова, що закінчуються на -ся(-сь), називаються зворотними (рос. возвратными): сміятися, спілкуватись.

Зворотні дієслова належать до неперехідних.


436. Утворіть від поданих дієслів зворотні. Складіть і запишіть із ними речення.

Готувати, замислити, побачити, повернути, розчесати, радити, слухати.

У дієсловах перед наступним голосним уживається -сь, перед приголосним — -ся: піднімались угору, піднімалася вгору. У кінцевих сполученнях -ться, -шся завжди пишеться -ся: піднімаються вгору, повертаєшся у Львів.


437. Перекладіть українською мовою і запишіть.

Прислушаться к совету, остановился возле входа, встретишься со мною, возвратятся в пять часов, удивился приходу, улыбнулся ученикам, обратись к врачу, начались уроки, прячутся за деревьями, посмотри в окно.


438. I. Прочитайте і перекажіть текст.

«Вибачаюсь» — надзвичайно поширене мовленнєве недбальство. Адже «вибачаюсь» може означати тільки «вибачаю сам себе », а не « прошу вибачення ».

Треба рішуче викоренити слово «вибачаюсь» із мовлення, замінити словами вибачте мені, даруйте, перепрошую (Із календаря).

II. Попрацюйте в парах. Складіть діалог «У транспорті», використовуючи слова ввічливості.


439. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть перехідні дієслова.

Существуют различные словари. Энциклопедические словари описывают мир, объясняют понятия, дают биографические справки о знаменитых людях, сведения о странах и городах, о выдающихся событиях. В лингвистических словарях находим информацию о словах. Есть разные типы лингвистических словарей. Большинству людей известны словари двуязычные. С ними имеем дело, когда изучаем языки, переводим тексты с одного языка на другой (Із календаря).

различные — різноманітні

выдающийся — видатний

сведения — відомості

двуязычный — двомовний


440. І. Запишіть подані сполучення слів у два стовпчики: а) із перехідними дієсловами; б) із неперехідними дієсловами.

Збирати гриби, усміхнутися братові, не принести води, везти хліб, стверджує вчитель, ховатися в кущах, схопити пиріг, з'їхати з дороги, стурбував хтось, знайти щось, тьохкає в саду, тягнути час.

Якщо завдання виконане правильно, із других букв дієслів складеться » початок прислів’я: «… на одній нозі, а правда на двох».

II. Спишіть, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному відмінку.

Дякувати (сестра), вибачити (брат), сісти до (стіл), сісти за (парта), запобігати (непорозуміння), їхати (автобус), не побачити (відмінності), випити (чай), берегти (природа), купатися в (море).


ЗВЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ТВІР-РОЗДУМ (УСНИЙ)

441. Прочитайте текст, доберіть заголовок. Визначте тему й основну думку. Усно перекажіть текст за складеним планом.

Хвора Мишкова мати Олена Федорівна прислухалася до кожного звуку за вікном. Вона чекала, знайомих легких кроків сина.. Одна думка, не давала спокою: «Мишка, не було в школі! Куди зник хлопчик?» Це непокоїло серце матері. Сьогодні вранці Мишко був якийсь дивний. Просив у матері дозволу залишитись удома, а потім на її вимогу пішов до школи.

Раптом почулися швидкі кроки і наче застукали колеса візка…

Мишко ввійшов до кімнати, кинувся до хворої матері:

— Матусю, рідненька! Чи перестала боліти голова?

Мати зустріла сина докорами:

— Як тобі не соромно?! Де ти сьогодні був?

Мишко похнюпився, почервонів.

— Де ж мені бути? У школі був… А запізнився тому, що у нас..»

— Ти правду кажеш? Ану глянь мені у вічі!

Мишко глянув на матір, але не міг витримати погляду її допитливих, стурбованих очей і відвернувся.

— От бачиш, ти сказав неправду! — мовила Олена Федорівна.

Раптом жінка побачила, що в сина викотилася з-під вій сльоза..

— Де ж ти був? — спитала вона вже лагідніше.

Мишко зітхнув і тихо промовив:

— Картоплю вибирав нагороді…

Вчинок сина зворушив Олену Федорівну, однак вона сказала:

— Дякую, що піклуєшся про мене, синку, але ти не пішов до школи, пропустив уроки. Твоє ж найперше школярське діло — вчитися (За О. Донченком).

1. Як ви оцінюєте вчинок Мишка? Чи правильно вчинив хлопчик?

2. Чи погоджуєтеся ви з думкою Олени Федорівни?

3. Поясніть розділові знаки при прямій мові та діалозі.


442. Пригадайте оповідання Володимира Винниченка «Федько-халамидник», яке ви читали на уроках української літератури. Складіть усний твір-роздум про поведінку Толі.

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

РІВНЕ

Рівне в історичних документах уперше згадується з 1283 року. Місто було закладено на рівнині, обрамленій височиною. Напевно, в основі назви міста лежить прикметник середнього роду рівне («рівне місце»), перетворений на іменник.

На території сучасної Рівненської області розташоване місто Острог. Тут у шістнадцятому столітті містилася резиденція князя Костянтина Острозького.

Це місто сучасники називали українськими Афінами, тому що князь піклувався про освіту, мистецтво. Запрошені Костянтином Острозьким італійські майстри збудували прекрасний замок, три дерев'яні палаци, міські вежі.

1580 року князь заснував академію, де навчався гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Сюди приїхав зі Львова друкар Іван Федоров. В Острозі було здійснено перше у слов'янському світі видання Біблії (Із календаря).

1. Чому місто Рівне має саме таку назву? Що вам відомо про цей обласний центр?

2. Розгляньте портрет Костянтина Острозького. Які кольори на ньому переважають? З якою метою художник використав саме такі барви?

Портрет Костянтина Острозького


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити