Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ДІЄСЛОВО


§48. Теперішній і майбутній часи дієслова

 

Дієслова теперішнього часу означають дію, що відбувається в момент розповіді про неї: Я тягнусь догори і сам собі не вірю: знову над нашою хатою пролітають лебеді (М. Стельмах).

Дієслова теперішнього часу належать до недоконаного виду. Вони змінюються за особами й числами:

Особа

Число

Однина

Множина

1

пишу, прошу

пишемо, просимо

2

пишеш, просиш

пишете, просите

3

пише, просить

пишуть, просять


449. Попрацюйте в парах. Прочитайте прислів’я. Визначте число й особу дієслів теперішнього часу.

1. Де лелека водиться, там щастя родиться. 2. Гуси відлітають — зиму накликають. 3. Нудьгу годую, журбою сповиваю, а шум колишу. 4. Коли маєм — не шануєм, а згубивши — плачем. 5. Якщо влітку час марнуєте, то взимку голодуєте. 6. Як ти смутишся, вороги тішаться (Нар. творчість).


450. Спишіть текст, ставлячи подані в дужках дієслова в теперішньому часі. Вставте пропущені букви. Поясніть правопис виділених слів.

Чумацький Шлях (л..жати) над степом і, мабуть, не (знати), що давно вже він перестав бути чумацьким, що не (скр..піти) попід ним лозяні мажі, наповнені сиваською сіл..ю, не (розвивати) віт..р чуби-ос..ледці запорізьких вершників, що одна назва лишилась у нього чумацька. Та йому до цього байдуже. Він (мислити) не роками, а тисячоліттями, (помічати) на з..млі тільки вічне (За М. Руденком).

Дієслова майбутнього часу означають дію, що буде відбуватися після розповіді про неї: Розкажу тобі думку таємну (Л. Костенко).

Майбутній час має три форми: просту, складну і складену.


451. Розгляньте таблицю. Підготуйте розповідь про майбутній час дієслова.


452. Прочитайте речення. Визначте форму, число й особу дієслів майбутнього часу.

1. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль. 2. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать. 3. Може, квіти зійдуть — і настане ще й для мене весела весна. 4. Вигострю, виточу зброю іскристу. 5. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде (Із тв. Лесі Українки).


453. Від поданих дієслів недоконаного виду утворіть і запишіть форми доконаного виду, змініть їх за особами. Позначте префікси і закінчення.

Читати, шити, грати, креслити.


454. Попрацюйте в парах. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках дієслова у складній формі майбутнього часу.

1. Доки (жити) ти, будуть квіти цвісти (В. Юхимович). 2. Почорнілі сніги (зустрічати) знову весну, і вологі вітри (обмивати) коси березам (Л. Первомайський). 3. Ви потихеньку (пливти) і (милуватися) чудесними краєвидами (Остап Вишня). 4. Коли я не (горіти), коли ми не (горіти), то хто ж тоді буде світити? (Ю. Збанацький). 5. Дядько довго не (мудрувати) (М. Стельмах).


455. Випишіть із підручника з української літератури чотири речення з дієсловами в складеній формі майбутнього часу.


456. Прочитайте текст. Замініть дієслова минулого часу дієсловами

майбутнього часу. Вживайте їх у простій, складній або складеній формі. Вставте пропущені букви й запишіть текст.

Ст..пові пагорби вкрилися травами та з..леними сходами оз..мини. Д..рева шуміли листям, бр..ніли пташиними голосами. На узліс..і сонце розбризкало г..рячі, з золотими ворсинками квіти горицвіту. Поповзли поміж корін..ям в'юнисті стебла лісової зірчатки. А озера, озера!.. Скільки неба й сонця вони поглинули у свої кр..шталеві надра, щоб потім від..ати твоєму змореному тілу цю н..бесну енергію (За М. Руденком).

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

ТЕРНОПІЛЬ

Тернопіль розташований на річці Серет. Уперше назва цього міста згадується в історичних джерелах 1540 року.

Стоять у місті свідки минулих епох — Старий замок шістнадцятого століття, Здвиженська церква, церква Різдва Христового.

Тернопіль. Церква Різдва Христового

У документах середини шістнадцятого століття згадується урочище Тернопілля, де почалося будівництво фортеці. Навколо цієї фортеці й виростало місто. Очевидно, назва міста Тернопіль походить від найменування урочища. Вона утворилася з двох слів терен і поле й означала «поле, поросле терном (тернове поле)» (За І. Вихованцем).

1. Яке символічне значення має квітка терну? Пригадайте, звідки походить і що означає вислів «терновий вінок». 2. Поясніть походження назви обласного центру Тернопіль. Поміркуйте, чому назви міст Севастополь, Сімферополь і Бориспіль, Тернопіль мають подібні за значенням, але різні за написанням (формою) складові -поль і -піль. 3. Складіть діалог за фотоілюстрацією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити