Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ДІЄСЛОВО


§50. Чергування звуків у дієсловах

 

У багатьох дієсловах, коли вони змінюють свою форму (вид, час, особу, число), відбувається чергування голосних і приголосних звуків: везти — віз, берегти — беріг, ходити — ходжу, пекти — печу.

Чергування голосних звуків:

[о] переходить в [а] перед суфіксом -а- або -ува-: ломити — ламати; скочити — скакати, зіскакувати; [е] переходить в [І] перед суфіксом -а- або -ува-: зберегти — зберігати, чекати — очікувати, [е] переходить в [и] перед суфіксом -а- в ряді дієслів, корінь яких закінчується на -р або -л: беру — вибираю, стелю — застилаю.


465. Попрацюйте в парах. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис кореневих приголосних.

Гр..бти — загр..бати, вит..рти — вит..рати, защ..пити — защипати, к..тити — к..тати, п..ру — обп..раю, ш..птати — нашіптувати, вил..тіти — вил..тати, п..кти — вип..кати, т..рти — ст..рати, завм..рти — завм..рати, г..нити — г..няти, пл..сти — запл..тати.


466. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

1. Хоче море човна розл..мати, трощить, л..мить, піском засипає (Леся Українка). 2. Дихання молодих колосків зб..рається в блакитну пару (М. Коцюбинський). 3. У високих горах б..ре початок ця маленька річечка (О. Донченко). 4. Не вм..рае душа наша, не вм..рає воля (Т. Шевченко). 5. Лелека  завм..р посеред озера на одній нозі (Ю. Збанацький).


467. Розгляньте таблицю. Підготуйте зв’язну розповідь про чергування приголосних звуків у дієсловах.

Чергування приголосних звуків

Звуки, що чергуються

Приклади

1 дієвідміна

II дієвідміна

[г] - [ж]

стерегти — стережу

в усіх особах

у 1 -й особі однини

[з] - [ж]

низати — нижу

[к ] — [ч]

скакати — скачу

[х] - [ш]

колихати — колишу

[с] - [ш]

косити — кошу

[д] — [дж]

радити — раджу


468. Поставте подані дієслова у формі першої особи однини та третьої особи множини, визначте дієвідміну.

З р а з о к. Гасити — гашу, гасять (II дієвідм.).

Стригти, порізати, розводити, в’язати, казати, носити, чистити.

У дієсловах теперішнього і простого майбутнього часу з основою на б, п, в, м, ф у першій дієвідміні в усіх формах, а в другій дієвідміні в першій особі однини й у третій особі множини перед закінченням з’являється -л-: cипaтu — сиплю, сиплеш, сипле, сиплемо, сиплете, сиплють: робити — роблю, роблять; терпіти — терплю, терплять; ловити — ловлю, ловлять; ломити — ломлю, ломлять; графити — графлю, графлять.


469. Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть. Підкресліть вставну -л-.

Лепят из глины, любят природу, ловят бабочек, спокойно спят, прославят школу, купят мороженого, отломят кусочек, шумят в коридоре, сообщают по радио, разграфят журнал, делают выбор.


470. Спишіть і відгадайте загадки. Випишіть дієслова, позначте звуки, що чергуються.

Зразок. Казати — кажу ([з]//[ж]).

1. Хоч я без ніг, а біжу прудко, не сплю ні вдень, ні вночі, хоч ніколи з ліжка не встаю. 2. Сиджу на дереві, кругла, як куля, червона, як кров, добра, як мед. 3. Мене б'ють, товчуть, ріжуть, а я все терплю і всім добром плачу (Нар. творчість).

Відгадки. Річка. Хліб. Черешня.


ЧЕРНІВЦІ

Чернівці. Національний університет ім. Юрія Федьковича

Місто Чернівці розташоване в передгір'ї Карпат на річці Прут. Вважають, що перше поселення виникло тут у другій половині дванадцятого століття, хоча одностайної думки з цього приводу вчені не мають. За час свого існування Чернівці потрапляли під владу Молдавії, султанської Туреччини, Австро-Угорщини і Румунії.

Місто вражає своїми архітектурними пам’ятками й літературно-мистецькими надбаннями. Милують око дерев’яні церкви, чудові споруди університету.

Як народилася назва Чернівці? Вважають, що вона могла виникнути від слова чорний, бо в містечку скрізь чорніли споруди із землі та дуба. Є також інша версія походження назви цього нині найбільшого на Буковині міста: Чернівці були передмістям не існуючого нині міста Цецин, де проживав «чорний» люд — ремісники, чорнороби. Це й породило найменування поселення.

Можливо, в основу назви покладене ім’я Чорний? Тому Чернівці й Чернігів можуть бути якоюсь мірою тезками (За І. Вихованцем).

1. Скільки версій походження назви міста Чернівці ви можете назвати? Яка з них здається вам більш вірогідною?

2. Поясніть, якими способами утворені слова султанський, чорнороби, породило.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити