Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО


ІМЕННИК

502. Попрацюйте в парах. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви і розділові знаки. Підкресліть іменники, визначте їх відміну, групу й відмінок.

В..чоріло. Сіре повітря між веч..ром і ніччю т..кло собі яром до лісу. У тому повітрі над Сашком л..тіла чи то сорока чи інший хтось. Сашко пом..нув сосняк пішов дубиною. У дубині в..черяли дятли наїдались очевидно на зиму. Ще мимохідь провів рукою по ліщині намацав горішок кинув на зуби. Гойднувся л..сток на б..резі наче подумав: падати йому сьогодні чи пок..чатися до завтра (М. Вінграновський).


503. Запишіть іменники першої та другої відмін, що стоять в орудному відмінку, у два стовпчики: а) зі вставленою буквою о; б) зі вставленою буквою е.

Спраг..ю, здач..ю, дитин..ю, кул..ю, пропаж..ю, охорон..ю, баз..ю, стін..ю, янтар..м, вираз..м, кобзар..м, айстр..ю, смерч..м, гуляш..м.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться початок прислів'я: «… брат».


504. Спишіть прислів'я і приказки, ставлячи подані в дужках іменники в родовому відмінку однини.

1. До (стіл) добре сісти, коли на нім є що їсти. 2. Без труда нема (плід). 3. На ложку (мед) більше мух ловиться, ніж на бочку (оцет). 4. Такий щедрий, що взимку (сніг) не дасть. 5. Від (гнів) старієш, від (сміх) молодієш. 6. Тікають не від (калач), а від (бич). 7. Одяг бережи для (холод), а гроші —для (голод). 8. З чужого (віз) й серед дороги злазь (Нар. творчість).


505. Поставте подані іменники в орудному відмінку однини.

Можливість, зустріч, любов, пам'ять, подорож, пристрасть, кіновар, мати, нехворощ, занедбаність, молодь, міць, міцність, якість, кількість, кров, верф, сучасність.

ПРИКМЕТНИК

506. Запишіть подані словосполучення у три стовпчики: а) з якісними прикметниками; б) з відносними прикметниками; в) із присвійними прикметниками.

Залізний дріт, залізне слово, великий рюкзак, мамин плащ, вовняний шарф, орлині кігті, щире здивування, робочий одяг, братова статуетка, лисяча, хитрість, хвойний ліс, бабусина хустка.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних іменників складеться початок прислів'я: «…, бджоли — цвіту».


507. Запишіть подані словосполучення у два стовпчики: а) зі вставленою буквою и в закінченнях прикметників; б) зі вставленою буквою і.

Над висок..ми ясенами, з найкращ..м товаришем, батьківсвк.. збори, на колюч..х ялинках, у далек..й країні, у дружн..й бесіді, тих..х ночей, берегов..й охороні, з велик..м здивуванням, важк..х якорів, блискуч..й гачок, давн..м знайомим, у полотнян..м рядні.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних іменників складеться закінчення прислів'я: «Гірка правда краща, ніж ..


508. Складіть речення з парами слів.

Неправда— не правда, недруг— недруг, неяскравий — не яскравий, немалий — не малий, нещирий — не щирий.


509. Запишіть прикметники у два стовпчики: а) ті, що пишуться через

дефіс; б) ті, що пишуться разом.

Акторсько/режисерський, сніжно/білий, смерто/носний, синьо/жовтий, жовто/гарячий, свіжо/зрубаний, ожиново/ полуничний, оче/видний, українсько/англійський, садово/ парковий, україно/знавчий, широко/плечий.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних прикметників складеться початок прислів'я: «…все розкаже».

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

УЖГОРОД

Закарпатська Україна втратила зв'язок з іншими руськими землями ще в десятому столітті, з часу загарбання її угорськими феодалами. У Хусті, на високій горі, стоять руїни замку, збудованого угорцями в 1090 році.

Обласним центром Закарпатської області є Ужгород, який виник приблизно в одинадцятому столітті на. берегах річки Уж, що в поєднанні зі словом город дала назву місту (За І. Вихованцем).


Ужгород. Річка Уж

1. Як утворилася назва Ужгород?

2. Складіть діалог за фотоілюстрацією, спираючись на текст.

Ось і закінчилась наша подорож обласними центрами України. Звичайно, за однієї мандрівки ви не могли досконало ознайомитися з усіма містами, які мають не менш славетну й давню історію, ніж ті, де побували. Сподіваємося, що ви відвідаєте їх у майбутньому. Нехай кожна наступна мандрівка збагачує вас новими знаннями і враженнями про українську землю.

ЧИСЛІВНИК. ЗАЙМЕННИК


510. Попрацюйте в парах. Поставте подані словосполучення в родовому, давальному й орудному відмінках.

П'ятсот шістдесят підручників, двісті дев'яносто метрів, сімсот сорок три зошити, дев'ятсот сорок дев'ять відвідувачів, тисяча п'ятсот років.


511. Запишіть словосполучення у два стовпчики: а) з іменниками, у яких закінчення -а (-я); б) з іменниками, у яких закінчення -и (-і).

Дві треті (день), два (дзвінок), три (кавун), півтора (гектар), чотири (гладіолус), три (яблуко), два (кінотеатр), два (взірець), дві п'яті (метр), три (балкон), півтора (градус), одна третя (килим).


512. Спишіть текст, замінюючи цифри словами.

ЗІ СВІТУ ЦІКАВОГО

Повертаючись додому з вирію, птахи дуже поспішають. Лелека в цей час долає за добу відстань у 400 кілометрів, а восени — 150-200 кілометрів. Найбільшої швидкості птахи досягають, коли переслідують здобич або рятуються від хижака. Наприклад, сокіл-сапсан розвиває швидкість до 180-190 кілометрів за годину. Швидкість польоту качки за годину досягає 85 кілометрів, ластівки — 74 кілометри, а сірої куріпки — 40 кілометрів (За Г. Труфановим).


513. Запишіть подані словосполучення у три стовпчики: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться разом; в) ті, що пишуться окремо.

(Хтозна)що співали, які(сь) краплі, ні(про)кого не сказати, (ні)чиєї вази, (казна)чим лікували, (будь)які квіти, будь(з) ким гратися, що(небудь) нести, (аби)чим снідати, (де)що сказати, хтозна(з)якими питаннями, (хтозна)які книги, ні(з) чиїми скаргами, не(аби)які думки, (бозна)яке тьохкання, де(в)чому помилятися, казна(з)чого сміятися.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв останніх записаних слів складеться початок прислів’я: «… не закличе».

ДІЄСЛОВО


514. Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. В довгу, темную нічку (не) видну (не) стулю ні на хвильку очей. 2. Ох, може б, не було життя таке (не)щасне, якби вогонь (не) нависті (не) згас. 3. Збирається в місті за радою рада, та згоди (не) має, панує розрада (Із тв. Лесі Українки).


515. Запишіть подані дієслова у два стовпчики: а) зі вставленою буквою е(є); б) зі вставленою буквою и(і).

Знайд..те, оздоб..те, удосконалите, ріж..те, мовч..те, скаж..мо, хоч..ш, клич..те, кликат..меш, диву..шся, рад..мо, зна..мо, створите, передбача..те, чист..ш.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних дієслів прочитаєте закінчення вислову Р. Братуня: «Правди зрадою …».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити