Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

§6. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови


Морфологія — розділ науки про мову, в якому вивчаються частини мови, їхні граматичні ознаки і способи словозміни.

Частини мови — це групи слів, об'єднаних за загальним значенням, граматичними ознаками, способами словозміни.

Які частини мови ви вже вивчали?


51. Прочитайте вірш Грицька Бойка. Скажіть, чим відрізняються самостійні частини мови від службових.

Є частини в нашій мові

Самостійні і службові.

В самостійних є питання,

Різні форми спілкування.

А службові — лиш службові,

Що між речень та при слові.

Знать їх треба дуже-дуже

І тобі, мій любий друже.

Г. Бойко

Усього частин мови — десять. Вони поділяються на самостійні та службові. Самостійні частини мови мають лексичне і граматичне значення, а службові — лише граматичне.


52. Розгляньте схему. Назвіть самостійні і службові частини мови.
53. Прочитайте виразно вірш Дмитра Білоуса. Скажіть, як визначає поет значення кожної частини мови.

Іменник! Він узяв собі на плечі велике діло — визначати речі…

Ну, а візьмімо назву — дієслово, само підказує, що діє слово!

Прикметник дасть іменнику-предмету якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника, за кого він у мові? За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник замінювать числівник і прикметник.)

Прислівник звик, незмінюваний в мові, ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: скромну роль я маю, але слова я в мові сполучаю.

І частка мовить: слово я службове, але людині чесно я служу…

А вигук може пролунать, як дзвін, у мові, мабуть, найщиріший він!

Д. Білоус


54. Попрацюйте в парах. Назвіть російські відповідники назв частин мови.


55. І. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Підкресліть службові частини мови.

Між д..рев видно охайно вив..ршене дрібними гілочками гніздо темно-бурих лісових мурашок. Перед нами ціла д..ржава, в якій свої порядки, закони. Мурахи вражають своєю працьовитістю. Їм не потрібні машини, бо мають досить сили, щоб переносити вантаж, який у багато разів пер..вищує

власну вагу.

Мурахи — надійні зах..сники наших садів і лісів. Одна колонія таких санітарів знищує за день близько кілограма лял.люк жуків та м..теликів (Із календаря).

II. Які б кадри ви зняли в лісі? У відповіді використовуйте якнайбільше прикметників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити