Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

РОЗУМНІ Й ДОПИТЛИВІ!

Ось і скінчилися чергові літні канікули, а ви — вже СЕМИКЛАСНИКИ! Щиро вітаємо вас з цією подією!

З тим, що розумні, безперечно, погодяться всі. Ну, а щодо допитливості… Хтось, може, подумає: «Я допитливий, та моя допитливість аж ніяк не стосується правил граматики. Посидіти за комп’ютером або, ще краще, майнути з друзями на велосипедах — оце цікаво!*. Правильно. Тим більше, що сучасний велосипед з величезною кількістю швидкостей по-справжньому захоплює. До речі, велосипед — винахід порівняно недавній, з’явився він у XIX столітті. Уявіть, скільки ж було здивування, коли в записах XVII століття знайшли прізвище Велосипедов! Не було тоді велосипедів, не було їхньої назви, а тому й не могло від цього слова утворитися прізвище. Тут без допитливості не обійтися. І допитливі мовознавці знайшли відповідь. Оскільки в цій машині рушійною силою були людські ноги, то його й назвали відповідно, використавши два латинських слова: «велос» — швидкий і «пед» — нога, разом — «швидконіг». Тобто хтось із подібним прізвищем переклав його латинською мовою, від чого воно одразу стало небуденним, урочистим. Погодьтесь, що ВИЯВЛЯТИ допитливість, навіть у мовних питаннях, також цікаво.

Підручник запрошує до роздумів. Пробудити бажання про все дізнатися, заохотити не «нудними» правилами, а практичним їх застосуванням у нескінченному процесі розвитку мови й мовлення, тобто розвитку особистості,— така мета запропонованих у ньому завдань. Пройти шлях від відомого до невідомого, від легшого до важчого, від простого до складного — принцип, за яким побудовано частини твоєї книги. Іншими словами: не зупинятися на здобутках, а продовжувати поступ власних досягнень. Але на цьому шляху не варто поспішати. Перефразовуючи відоме прислів’я, можна сказати: сім разів подумай — один раз скажи або напиши. Бо непродумане слово може вразити гірше за будь-яку зброю чи, що також неприємно, зіпсувати попередню роботу під час написання переказу, твору, побудови діалогу тощо.

І найголовніше. Вивчення рідної мови не повинно зробитись примусовим, «з-під палиці», так би мовити. Розвивати власне мовлення має бути твоєю потребою. Пам’ятай, що небажання знати мову свого народу, відмова від спілкування нею — ганебне явище для будь-якого суспільства.

Отже — 7-й клас. Число «7» завжди вважалося щасливим. Тому, якщо і трапиться «сім п’ятниць на тиждень» (особливо наприкінці семестрів, коли, не встигнувши оговтатись від однієї контрольної, біжиш на другу), ссім п’ядей» захистять тебе від таких стресів, а контрольні з української мови взагалі стануть задоволенням.

А якщо серйозно, то успіхів тобі, СЕМИКЛАСНИКУ! Сім футів під кілем в океані рідної мови!

Вступ

§ 1. МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

І спасе того в недолі

Наша мрія золота,

Наше гасло і мета:

Рідна мова в рідній школі.

О. Олесь

1. І. Визначте стиль мовлення і головну думку наведених текстів. Які мовні засоби в них використані?

Текст 1

Мовні проблеми є в усьому світі, але де більше свободи, там вони природніше, гуманніше і розв'язуються. І національні мови не стоять поперек дороги технічному прогресові чи міжнаціональному економічному об’єднанню. Хіба «екзотичність» (для європейців), складність східних мов перешкодила Японії, Південній Кореї, Сінгапуру вийти на передові технологічні позиції у світі?

І хіба народи Західної Європи на завершальному етапі економічної інтеграції, у який вони входять, збираються відмовлятися від національних мов чи відводити їм другорядну роль? Проблему міжнаціонального спілкування вони розв’язують просто: вивченням кількох мов. Тобто той, кому треба, знатиме, крім рідної мови, й інші,— от і все.

А коли мовне питання нагадує про себе болем, та ще й болем багатьох людей,— це свідчення гострого неблагополуччя (За І. Дзюбою).

Увага!

Тут і далі слова в рамках потребують розтлумачення. Тлумачний словничок розміщений наприкінці твого підручника.

Текст 2

* * *

Яке то щастя — Землю таку мати,

Що злита кров’ю, а пшеницю родить.

І скільки б воріженькам не топтати —

На ній Надія, наче сонце, сходить.

Яке в нас щастя… Болю аж по вінце! —

Богун, Нечай, і Гонта, й Морозенко…

Яке то щастя — бути українцем!

Бо українцем був Тарас Шевченко.

Є. Лещук

Текст 3

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (cт. 10 Конституції України).

Текст 4

Сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування в процесі вираження думок називається мовою (Словник української мови).

Текст 5

Українська мова є державною мовою України. Для більшості її громадян вона водночас є і рідною. Для українців рідна мова — це мова українського народу, яка створена ним упродовж багатьох століть і є багатою, мелодійною, довершеною, гідною того, щоб нею пишатись.

Рідна мова єднає сучасні покоління з попередніми і прийдешніми в єдине нерозривне ціле. Вона неоціненна національна святиня, скарбниця духовних надбань народу, запорука його подальшого культурного прогресу (3 програми загальноосвітньої школи).

IІ. За допомогою тлумачного словничка поясніть значення слів у рамці.

ПРИГАДАЙМО

Стилі, типи і жанри мовлення: мета висловлювань та мовні особливості

Стиль

Жанр

Тип тексту

Мета мовлення

Мовні особливості

Розмовний

Казка, дума, легенда, переказ, байка

Розповідь,

опис

Обмін інформацією, прохання тощо

Широке використання побутової лексики, фразеологізмів, емоційнозабарвлені слова, вигуки, неповні речення

Науковий

Стаття, лекція, відгук, анотація, рецензія, реферат

Розповідь,

роздум

Повідомлення про результати наукових досліджень

Спеціальна термінологія, складні синтаксичні конструкції, логічність і точність викладу

Діловий

Закон, кодекс, статут, оголошення, доручення, розписка, заява, протокол, наказ тощо

Розповідь

Офіційно-ділові

стосунки

Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна лексика, складні речення, відсутність емоційно забарвлених слів

Публіцистичний

Виступ, нарис, памфлет, фейлетон, стаття

Розповідь,

роздум

Пропаганда суспільно- політичних ідей, вплив на думки і почуття

Суспільно-політична лексика, емоційнозабарвлені слова. Тон мовлення пристрасний, оцінний (Іронія, сарказм, гнів, радість, захоплення)

Художній

Драма, роман, повість, оповідання, новела, поема, вірш тощо

Розповідь,

роздум,

опис

Вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх образів

Слова в переносному значенні, емоційнозабарвлені слова, всі мовні засоби

2. І. Уважно прочитайте текст. Як твориться людська мова? Розкажіть про роль письменників у житті народу. Пригадайте й назвіть відомих українських письменників. Усно перекажіть текст.

ЖИВА СХОВАНКА ЛЮДСЬКОГО ДУХУ

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, бо вона не що інше, як жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.

Навчаючись з малих літ говорити, ми разом з тими словами, що доводиться їх запам’ятовувати, вбираємо й розуміння того, що ті слова означають. Тобто — ми разом із словами набираємось і розуму, навчаємось самі думати й ті думки викладати словами. Наші діти у свою чергу додають до перейнятої від нас мови своїх висловів того, що їм за свого життя довелося навчитися, передумати, пережити… Таким чином і складається людська мова, що з кожним новим поколінням все більше та більше шириться-зростає.

Багато митці-письменники допомагали кожному народові розвинути його мову і тим високо підносили його вгору серед інших народів. Бо найбільше славиться й шанується поміж людьми той народ, у якого мова широко розвинута й збагачена творами письменства.

І народ у свою чергу шанує і поважає своїх письменників, тих славетних майстрів рідного слова, що оздобили його мову своїми невмирущими творами. У кожного народу є багато таких письменників.

І ми, українці, маємо їх. А найбільшого між ними — Тараса Григоровича Шевченка. Своїми славетними віршами показав він усьому світові, що може талановита людина зробити з простими словами, які виконати невмирущі твори — і ними високо підняти свою рідну мову.

Коротке літами, довге та безмірне муками було життя великого Кобзаря України. Своїми творами він уславив не тільки власне ім’я, а й ім’я дорогої йому України (За. Панасом Мирним; 240 сл.).

II. Запишіть план прочитаного.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити