Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник

    § 16. ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ МИНУЛОГО Й ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ

У мові, все:

діброви й верболози,

Дніпра і Ворскли витканий атлас,

козацька доблесть і кріпацькі сльози,

ще й дума та, що вистраждав Тарас.

Д. Луценко

ПАМ'ЯТАЙМО

Пасивні дієприкметники виражають ознаку, яка зумовлена дією іншого предмета чи особи. Пасивні дієприкметники утворюються від основ інфінітива перехідних дієслів і виражаються формами минулого часу доконаного й недоконаного виду.

Наприклад: вишитий (ким?) рушник, прочитана (ким?) книга, зламана (ким? або чим?) гілка, розбите (ким? або чим?) скло.

З наведених речень випишіть пасивні дієприкметники. Поставте до них запитання.

В хаті було як у віночку: підлога потрушена травою, піч розмальована, стіл накритий вишитою скатертиною (О. Гончар). 2. Виткнулась валка саней, навантажених великими дубовими колодами (В. Кучер). 3. На нивах, як те військо побите, темніють незношені снопи, стеляться довгими рядами незагребені покоси, а подекуди стоять самотою клапті недоношеної пшениці (С. Васильченко). 4. Уся вулиця була заповнена запахом печеного хліба (Ю. Мушкетик). 5. Збуджена уява живо малювала перед ним недавно бачені й пережиті картини (Гр. Тютюнник). 6. З путі далекої вернувся машиніст, укритий порохом, увесь пропахлий димом (М. Рильський). 7. Хотіла я піти до конопель, так тут іще робота не скінчена (Леся Українка). 8. Молода невитрачена сила хвилею вдарила в груди (М. Коцюбинський). 9. Весна, садочки зацвіли, неначе полотном укриті, росою Божою умиті (Т. Шевченко).

Назвіть дієслова, від яких утворені виписані дієприкметники.

І. Від наведених дієслів утворіть пасивні дієприкметники; де це можливо, похідні від них та паралельні форми з суфіксами -и- (ий), -ен- (ий), -т- (ий).

Повідомити, попередити, посилити, гоїти, напоїти, жати, дути, дерти, одягнути, замкнути, молоти, пороти, плутати, клепати, рубати.

ПАМ'ЯТАЙМО

Суфіксальний спосіб творення пасивних дієприкметників минулого часу

Правило

Правило

Правило

Правило

За допомогою

суфікса

-н- (ий) від

інфінітивних

дієслівних

основ на -а-

(я)

За допомогою суфіксів -ен- (ий), -єн- (ий) від інфінітивних дієслівних основ на приголосний та з суфіксами -и-, -і- (-ї)

За допомогою суфікса -т- (ий) від односкладових дієслівних основ на -и- (- і- ), -а- (-я-), -у-, -ер- та їх похідних

За допомогою паралельних форм з суфіксами -н- (ий), -ен-, (ий), -т- (ий); ці ж форми можуть утворюватися і від дієслів з основою на о

Бажати — бажаний пиляти — пиляний, купати — купаний

привезти — привезений, принести — принесений,

погризти — погризений; засвоїти — засвоєний

бити — битий,

збитий, розбитий;

гріти — грітий, розігрітий

згорнути — згорнутий, згорнений;

колоти — колотий, колений

ІІ. Запишіть по одному реченню з пасивним дієприкметником, утвореним за допомогою відповідного суфікса.

І. Визначте стиль і тип мовлення. Виразно прочитайте текст. Яку роль відіграють пасивні дієприкметники у висловлюванні? Аргументуйте свою відповідь. Де поховано Тараса Шевченка? Розкажіть про сучасний вигляд описаного місця.

ШЕВЧЕНКОВА ГОРА

Чудові садочки, притулені на горах, були наскрізь пронизані сонцем, зеленіли до самого дна.

Через яблуні та вишні блищала ясно-зелена трава, як килим, розстелений на крутих горах. Садки неначе висіли над нашими головами. Круглі гіллясті яблуні неначе були готові скотитись з крутої гори, як зелені м’ячі… Дніпро синів недалечко за низиною, вкритою то сірим піском, то молодими густими кущами осокора.

В цім місці над Дніпром, за три верстви од Києва, стоїть Шевченкова гора. Верх гори рівний.

Шевченкова могила стояла серед чистої незарослої рівнини. Два шари каміння жовтіли на ясному сонці. Поверх них чорніла насипана земля, поросла травою та дрібненьким зіллям.

Хрест стояв високо і чорнів, як намальований, проти синього неба (За. І. Нечуєм-Левицьким).

Випишіть пасивні дієприкметники. Поясніть спосіб їх творення та розберіть за будовою.

ПАМ'ЯТАЙМО

Під час утворення пасивних дієприкметників за допомогою суфікса -єн- (ий) відбуваються чергування кінцевих приголосних основи інфінітива.

Чергування кінцевих приголосних

Кінцеві приголосні

Приклади чергування в утворених дієприкметниках

[д] — [дж]

[зд] — [ждж]

[г], [з] — [ж]

[с] — [ш]

[к], [т] — [ч]

[ст] — [щ]

узгодити — узгоджений

заїздити — заїжджений

перемогти — переможений,

принизити — принижений

проголосити — проголошений

пекти — печении;

скоротити— скорочений

очистити — очищений

І. Утворіть від наведених дієслів пасивні дієприкметники. Поясніть чергування приголосних під час творення.

Погодити, дослідити, зберегти, зобразити, об’їздити, стригти, знизити, завісити, сікти, заволокти, вимастити, огородити, посадити.

Придумайте й запишіть словосполучення з утвореними дієприкметниками.

ПАМ'ЯТАЙМО

Зміни в групах приголосних

Правило

Приклади

Якщо дієслівна основа закінчується на губний приголосний [б], [п], [в] ,[м], [ф], то після них під час утворення пасивних дієприкметників з’являється [л]

загубити — загублений,

обробити — оброблений,

розщепити — розщеплений,

зліпити — зліплений,

обставити — обставлений

І. Від наведених дієслів утворіть пасивні дієприкметники. Розберіть їх за будовою. Поясніть спосіб творення.

Зловити, поновити, ознайомити, купити, зробити, схопити, переломити, підготовити, приголубити, засліпнути, вирізьбити, позбавити, озлобити, оздобити, скам’яніти, оживити, освітити, плавити, викривити, поставити, заправити, уявити.

До наведених дієслів доберіть антоніми. Утворіть від них пасивні дієприкметники. Наприклад: зловити — відпустити — відпущений.

III. Поясніть спосіб їх творення.

І. Визначте стиль мовлення прочитаного уривка. Доведіть свою відповідь. А що ви знаєте про Святого Миколая? Коли відбувається свято, описане в тексті? Чи обдаровує вас Святий Миколай? Якщо ні, то перекажіть прочитане батькам.

ВЕСЕЛЕ НАРОДНЕ СВЯТО

Миколая — веселе народне свято. Колись господарі виготовляли пиво, скликали гостей, пили, гуляли, жартували.

Зле, якщо хтось інший, а не господар, перейде через подвір’я першим. Кожний господар встає в цей день раніше, ніж звичайно, та йде дати худобі їсти. Поздоровляє тварин словами: «Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була та й я з тобою, ще й зі своєю жоною».

За народними легендами та переказами, Святий Миколай позбавляв людей стихійного лиха. А найбільше допомагав тим, хто розгубився на воді. Всі одеські рибалки в своїх куренях ставили образ Святого Миколая. Виходячи в море ловити рибу, рибалки оздоблювали свої човни образами святого чудотворця.

Миколай-чудотворець опікується не тільки людьми, а й диким звіром — за переказами, міг оживити загиблу тваринку.

Миколай робив дітям подарунки, тому вони дуже любили цього святого, у колядках та щедрівках завжди намагалися висловити йому вдячність (За О. Воропаєм).

Випишіть з тексту дієслова з основами, які закінчуються на губний приголосний. Утворіть від них пасивні дієприкметники.

III. Розкажіть про особливості творення таких дієприкметників.

ПАМ'ЯТАЙМО

Зміни голосних при творенні пасивних дієприкметників

Правило

Приклади

Під час творення пасивних дієприкметників звук [у] дієслівного суфікса -ува- ( юва ) змінюється на [о]

зачарувати — зачарований,

ізолювати — ізольований

І. Утворіть пасивні дієприкметники минулого часу від наведених дієслів. Виділіть орфограми.

Боронувати, бракувати, індустріалізувати, завоювати, комбінувати, кооперувати, ігнорувати, інтенсифікувати, ліквідувати, відрахувати, іменувати, прикувати, ілюструвати.

І. Уважно прочитайте текст. Поясніть його назву. Усно перекажіть текст.

ГЕРОЇЧНА СТОРІНКА НАШОЇ ІСТОРІЇ

Минуло п’ять століть, як у літописах, піснях та думах закарбувалася одна з найгероїчніших і найдраматичніших сторінок світової історії — Запорізької Січі, козацького війська, які утворювали державу.

Коли викинути з української історії найяскравіший трьохсотлітній літопис козацького війська, то доля України зникне з політично- етнічної карти народів світу. Ми матимемо лише безнаціональних покірних кріпаків і німих рабів.

Тим часом українська й світова література та мистецтво створювали Запорізькій Січі, козацькому військові неповторний духовний пам’ятник. В усі часи слово «козак» означало вільну людину, було протилежним до понять «кріпак», «раб», «невільник».

Запорізька Січ існувала й до останніх днів залишалась островом волі українців серед феодально-кріпосницького океану самодержавної Росії (За Я. Дзирою).

Випишіть з тексту дієслова з суфіксами -ува- (-юва-). Утворіть від них пасивні дієприкметники минулого часу. Поясніть, які зміни відбулися під час творення.

ПАМ'ЯТАЙМО

В українській мові є пасивні дієприкметники минулого часу, вжиті на означення тривалої дії. Вони утворюються за допомогою суфікса -н- (ий) від дієслів недоконаного виду з ненаголошеним суфіксом -ува-, -юва-: записувати — записуваний, оновлювати — оновлюваний. Такі дієприкметники можуть виконувати функцію дієприкметників теперішнього часу. Наприклад: Ти так захоплюєшся своїми уявлюваними успіхами, що навіть не поцікавилась, як працюють інші (О. Донченко). У цьому реченні дієприкметник уявлюваними (успіхами) можна замінити конструкцією з дієсловом у теперішньому часі: успіхами, що уявляються.

Залежно від змісту речення значення теперішнього часу можуть набувати дієприкметники, утворені від дієслів без суфікса -ува-, -юва-. Наприклад: І почуває він себе таким’ слабким, безсилим і безвільним, мов пилина, вітрами гнана (І. Франко). Тут зворот з дієприкметником гнана відповідає конструкції також з дієсловом у теперішньому часі: пилина, яку гонять вітри.

І. Утворіть речення з наведеними словосполученнями. Виділіть дієприкметники як члени речення.

Записувана розповідь, відновлювані традиції, пояснювальний диктант, попереджувальні завдання, гаптована майстрами скатертина, співана хором пісня, опалювальний сезон.

Доведіть, що пасивні дієприкметники вжито зі значенням теперішнього часу.

ПАМ'ЯТАЙМО

В українській мові, на відміну від російської, пасивні дієприкметники теперішнього часу з суфіксом -м- (ий) вживаються дуже рідко: любимий, проходимий. У російській мові вони функціонують активно: несомый, атакуемый, разыскиваемый, привозимый, ободряемый. Дієприкметникитакого типу в сучасній українській мові не творяться, а утворені раніш утратили дієслівні ознаки й виступають як прикметники або іменники: (який?) відомий письменник, мій (хто?) знайомий, (який?) знайомий краєвид, (який?) любимий (улюблений) твір. Лише в давальному або орудному відмінку вони набувають дієприкметникового значення в певному контексті: відомий (кому?) нам факт, знайоме (кому?) мені обличчя, любимий (ким?) нами письменник, (ким?) ніким невловимі створіння. Російські пасивні дієприкметники на -м- (ий) в українській мові передаються описово: ведомый — той, якого ведуть; атакуемый — той, якого атакують; привозимый — те, що привозять.

І. Запишіть українською мовою.

Уважаемый, охраняемый, потребляемый, слагаемый, обсуждаемый, употребляемый.

Доберіть українські відповідники-синоніми до записаних словосполучень. Наприклад: уважаемый — той, якого поважають — шановний, шанований.

І. Від наведених дієслів утворіть (де це можливо] активні й пасивні дієприкметники теперішнього та майбутнього часу.

Чарувати, горіти, засіяти, потопати, мерзнути, зеленіти, згадати, пломеніти, надрукувати, створити, написати, читати, мовити, сяяти, лежати, спати.

Виділіть суфікси. Поясніть спосіб творення активних і пасивних дієприкметників.

Виділіть дієприкметники як члени речення. Назвіть дієслова, від яких вони утворені, та спосіб творення.

На столі, дбайливо загорнутий у чистий рушник, лежав зачерствілий окраєць гречаного хліба (О. Донченко). 2. Взутий у гумові чоботи, він скочив у воду й потяг човен за ланцюг (Л. Дмитренко). 3. Над містом слався ядучий дим від пожежі (В. Кучер).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити