Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник

§ 19. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Україна, Україна —

пісня мого серця,

Що написано сльозою —

сміхом не зітреться.

В, Крищенко

ПАМ'ЯТАЙМО

В українській мові від пасивних дієприкметників минулого часу з суфіксами -н- (ий), -т- (ий) утворюються незмінні дієслівні форми на -по, -то. Наприклад: записаний — записано, прочитаний — прочитано, збудований — збудовано, зшитий — зшито, вкритий — вкрито, политий — полито. Ці форми виражають дію неназваної чи невідомої особи, тому вживаються в безособовому реченні з функцією присудка. Наприклад: «Останній екзамен складено, школу закінчено» (О. Донченко). У цьому безособовому складному реченні в ролі присудків виступають віддієслівні форми на -но, -то: складено, закінчено, Як і пасивні дієприкметники, дієслівні форми на -но, -то утворюються від основи інфінітива перехідних дієслів. Ці форми керують іменниками у знахідному відмінку, виступають присудками неозначено-особових речень: будинок збудовано, книжку було прочитано, поїзд буде зупинено.

За цією функцією в реченні їх ще називають присудковими формами на -но, -то.

152. І. Визначте стиль мовлення прочитаного тексту. Аргументовано доведіть свою відповідь. Як можна назвати суспільний устрій, за якого «вибирали всіх гуртом самі із себе»? Доповніть уривок розповіддю про козацькі звичаї.

СТАРШИНА В ЗАПОРОЖЦІВ

Старшина в запорожців була от яка: кошовий, осавул, писар та курінні отамани. Вибирали всіх гуртом самі із себе. Як виберуть кошового, то він і командує. Як добрий вояка, то й обирають і шанують, як батька діти…

Як хто кого образить, то жалітися йдуть уже до кошового. Оце прийдуть скільки там їх є чоловік, то він зараз лагодить, щоб помирились.

Кошового всі слухались: і ті, що в Січі, й ті, що по степах жили. Оце як війна, то вже він скрізь розсилає листи поміж козаками, щоб йшли воювати. То вони вже й ідуть, ніхто не може одказувати (Зі зб. «Савур Могила»).

II. Випишіть із тексту дієслова. З виписаних дієслів (де це можливо) утворіть спочатку дієприкметники, а потім — безособові дієслівні форми. Наприклад: вибирали — вибраний — вибрано.

ПАМ'ЯТАЙМО

За походженням незмінні дієслівне форми на -но, -то є короткими формами пасивного дієприкметника середнього роду, які, втративши властивість відмінювання, протиставляються пасивним дієприкметникам у формі середнього роду. Порівняйте: виконане завдання — завдання виконано, помите вікно — вікно помито.

153. І. До наведених іменників доберіть пасивні дієприкметники. Утворіть від них безособові дієслівні форми. Наприклад: зоране поле — поле зорано.

Небо, море, знання, питання, прохання, сонце, перехрестя, означення, дієслово, походження, слово, століття, літо, вугілля, прохання, золото, борошно, збіжжя.

ПАМ'ЯТАЙМО

Кожна дієслівна форма на -но, -то співвідноситься з відмінюваним пасивним дієприкметником, що має ту саму дієслівну основу.

Співвіднесення пасивних дієприкметникових і безособових форм на -но, -то

Пасивні дієприкметники

Безособові дієслівні форми на -по, -то


адрес-ова-н-ий

адрес-ова-но

1

оновл-юва-н-ий

оновл-юва-но


поясн-юва-н-ий

поясн-юва-н-о

2

взу-ва-н-ий

взу-ва-н-о


баж-а-н-ий

баж-а-н-о

3

кид-а-н-ий

кид-а-н-о


клеп-а-н-ий

кле-па-а-н-о

4

каз-а-н-ий

поріз-а-н-ий

каз-а-н-о

поріз-а-н-о

5

бриз-ну-т-ий (бриз-не-н-ий)

бриз-ну-т-о (бриз-не-н-о)


ки-ну-т-ий (ки-не-н-ий)

ки-ну-т-о (ки-не-н-о)

6

вез-е-н-ий

ми-тим

вез-е-н-о

ми-т-о

7

бач-ен-ий

вар-ен-ий

бач-ен-о

вар-ен-о

8

держ-а-н-ий

держ-а-н-о

9

вел-ен-ий

вел-ен-о

Маючи спільний з відмінюваними дієприкметниками суфікс пасивності, незмінні дієслівні форми характеризуються наявністю спеціального афікса -о, який протиставляє їх змінним дієприкметниковим формам.

154. І. Уважно прочитайте прислів'я. Яка спільна тематика об'єднує народні вислови? З наведених фразеологізмів оберіть той, що відбиває зміст наведених нижче прислів'їв.

Варіанти відповіді:

1) «Щоб хліб мати — треба примічати».

2) «Щастя й труд — заодно живуть».

3) «Як дбаєш, так і маєш ».

4) «Від слова до діла — як від землі до неба».

1. Аби руки і охоту, буде зроблено роботу. 2. Більше замішано — більше бубликів спечено. 3. Як не посіяно, то й не буде зібрано. 4. Впорено мілко, посіяно рідко — уродиться дідько. 5. Від вогню віддалено — не буде осмалено. 6. Від злого коріння таке й насіння зрощено. 7. Вітром принесено, вітром і підметено. 8. Як сплачено, так і зроблено. 9. Глибше зорано, більше збирано. 10. Стайню замкнено, як коней вкрадено. 11. Грицем наварено, Грицем і споживано. 12. Де багато господинь, там хату не метено. 13. Де не сіяно, там не кошено. 14. Де оком не доглянуто, там калиткою буде доплачено. 15. Де роблено — густо, де нероблено — пусто. 16. Добре там, де гуртом сіяно й орано. 17. За моє жито мене й бито. 18. Коли хочеш, щоб щось було добре зроблено, зроби це сам. 19. Не доглянуто оком — заплатиш боком. 20. Не вкладено душу — не чекай успіху. 21. Посіяно вчасно — то й вродить рясно. 22. Сказано — зроблено. 23. Сталь гартовано в огні, а людину — в труді. 24. Тяжко зароблено — легко розгублено. 25. Як сіяно, так і віяно (Нар. тв).

II. Випишіть словосполучення з дієслівними формами на -но, -то. Доберіть до них дієприкметники, від яких вони утворилися. Наприклад: роботу зроблено — зроблена робота.

III. Поясніть спосіб творення безособових дієслівних форм.

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієслівні форми на -но, -то мають такий же наголос, як і співвідносні з ними відмінювані пасивні дієприкметники. Наприклад: казаний — казано, зроблений — зроблено, написаний — написано, збитий — збито.

Як і відмінювані дієприкметники, незмінні дієслівні форми виступають у вигляді взаємозв’язку видової пари. Наприклад: казано — сказано, писано — написано тощо.

155. І. Уважно прочитайте текст. Якого забарвлення надають реченням дієслівні форми на -но, -то? Яким стилям мовлення вони притаманні? Розкажіть, про які часи історії України йдеться в уривку. Назвіть українських митців слова та їхні твори, присвячені цьому періоду.

ТЕРНИСТИМ ШЛЯХОМ

За багато років Україною втрачено свої права. Москвою забрано все у свої руки й обернено вільну Україну на власну область.

Останні сплески боротьби за волю бачимо при гетьмані Мазепі, але Москвою жорстоко розчавлено цю спробу. І від того часу нема України. Загибло й саме ім’я її, викреслено воно з історії вселюдської. Поділено Москвою Україну на «губернії», вбито не тільки дух свободи, але й душу саму, вирвано язик. І став народ наш безграмотнішим серед безграмотних, темнішим серед темних, рабом рабів.

Але прийшли інші часи, розбито віковічну московську тюрму. Висипали на вільне повітря всі невольники, що їх було віками томлено, а серед них і Україна (За Г. Хоткевичем).

II. Випишіть безособові дієслівні форми. Утворіть від них видові пари Наприклад: втрачено — трачено.

ПАМ'ЯТАЙМО

Синтаксична роль незмінних дієслівних форм на -но, -то

Правило

Приклади

У складі речення незмінні дієслівні форми на -но, -то вживаються тільки в ролі присудка

Як же все-таки мало зроблено, як багато чого треба вчитися і як багато думати і знати, а не тільки відчувати, щоб досягти цілковитої виразності зображення (О. Довженко). І хоч всюди було прибрано, чисто — заглянула в кожен куток, іще раз тирса віника захвилювалася і сірою журавкою витягнулась біля припічка (М. Стельмах).

156. І. Поясніть назву прочитаного тексту. Усно перекажіть уривок. Доповніть переказ розповіддю про творчість Михайла Коцюбинського. Кому належить вислів «вогонь в одежі слова»?

ВОГОНЬ В ОДЕЖІ СЛОВА МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Людяний і добрий. Ці риси вдачі підкреслено в спогадах про Михайла Коцюбинського. А ще збережено сотні листів до нього. Тут, наче живі, голоси сучасників, що розмовляють з ним. Одні поспішають розповісти, які струни зачеплено в серці після читання його творів.

Інші згадують якусь хвилину, коли поруч був він. Зовні спокійний і урівноважений, а насправді насичений вогнем.

Творчість Коцюбинського була наче та яскрава зірка, що трояндою палала в нічному небі доби самодержавства. Не погасла вона. Мов те сонце в ясному небі, оте сонце, яке оспівано ним і ніжно, й палко. Його сторінки — то справжній вогонь в одежі слова (Ф. Приходько).

II. Випишіть речення з безособовими дієслівними формами на -но, -то. Зробіть синтаксичний розбір речень.

М. М. Коцюбинський (1864-1913 pp.)

ПАМ'ЯТАЙМО

Часові значення та умовний спосіб безособових дієслівних форм на -но, -то

Час

Приклад

Минулий результат дії наявний в момент мовлення

зроблено зробили

Минулий дія відбувається без вказівки на її тривалість

було зроблено — зробили

Майбутній

буде зроблено — зроблять

Спосіб


Умовний

було б написано, було б сказано і йод.

Дієслівні форми з було, буде, було б слід розглядати не як словосполучення, а як морфологічні форми дієслова.

157. І. Уважно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Про які події міг би розповісти древній пам'ятник людині? «Увімкніть» уяву й продовжте монолог кам'яної баби.

МОНОЛОГ КАМ’ЯНОЇ БАБИ

— Я — скіфська баба, древній пам’ятник людині,— прийшла із далеких віків. Стою на хрещатій дорозі під усіма вітрами, а над моєю головою бринить веселка… Скільки мною було б розказано, якби я вміла говорити…

Свого часу кам’яні баби було розкидано по всій території України, у Сибіру, а також Монголії. У народній легенді так сказано про виникнення цих скульптур. Жив на землі дуже гордий народ, який не захотів приносити жертви Сонцю. Воно й розгнівалося на людей: їх було перетворено на камінь. І відтоді стоять кам’яні боввани в степу…

Колись кам’яними бабами навіть міряно шляхи — лічили, що до того чи іншого місця не стільки-то верст, а стільки-то каменів (За Я. Гольцем).

II. Випишіть з тексту речення з безособовими дієслівними формами. Виділіть їх як члени речення.

III. Визначте часові значення та способи дієслівних форм на -но, -то.

ПАМ'ЯТАЙМО

Від дієслівних форм дієприкметників слід відрізняти віддієслівні прислівники на -но, -то, які співвідносяться з неперехідними дієсловами: насторожено (насторожитися), розгублено (розгубитися), натомлено (натомитися) і т. д. Наприклад: «…Очі в нього стали насторожено переляканими і хитрими-хитрими…» (М. Стельмах). Віддієслівні прислівники завжди пояснюють дієслово й відповідають на питання як?

158. І. Виразно прочитайте текст. Усно перекажіть зміст прочитаного. Випишіть перше речення другого абзацу. Продовжте його словами й словосполученнями української мови, які особисто вам подобаються.

НАДЗВИЧАЙНА МОВА НАША

Надзвичайна мова наша є таємницею. У ній всі тони й відтінки. Усі переходи звуків від твердих до найніжніших… Дивуєшся дорогоцінності мови нашої. У ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла. І справді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі.

У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці таких слів, як «світанок», «сонячний промінь», «весняний струмок», «голуба далечінь», «блакитна високість»… А скільки таких слів існує, і за кожним — глибинна суть і краса!

І той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам засуджений на злиденність душі, стає безбатченком (За В. Сухомлинським).

II. Випишіть дієприкметники. Схарактеризуйте їх. Утворіть від дієприкметників безособові дієслівні форми на -но, -то.

III. Випишіть з тексту слова з кінцевими -но, -то. Назвіть частини мови, якими вони виражені.

ПАМ'ЯТАЙМО

Керування відмінковими формами іменників і займенників

Правило

Приклад

Давальний

Дієслівні форми на -но, -то, що залежать від:

1) об’єкта мовлення;

2) виявлення почуттів, керують іменниками в давальному відмінку

1. Прийшов Хвесько до батька та й просить, як йому (кому?) казано (О. Стороженко)

2. Чи тобі (кому?) що починено, чи тобі (кому?) наврочено. Хоч розкажи, де болить, що болить! (І. Карпенко-Карий)

Знахідний

Незмінні дієслівні форми, утворені від перехідних дієслів, керують іменниками у формі знахідного відмінка: організовано зустріч, знайдено скарб, видано книгу. Відмінювані пасивні дієприкметники цієї здатності не мають

А в самому низу картини було ще намальовано (що?) щось на зразок виставки (О. Довженко)

Орудний

3 іменниками у формі орудного відмінка без прийменника незмінні дієслівні форми вживаються тільки тоді, коли іменники вказують на знаряддя або спосіб виконання дії

Приходьте в колектив, подивитесь, що зроблено (чим?) нашими руками (М. Стельмах)

159. І. Уважно прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Доведіть свою відповідь. Назвіть малюнок рядками з тексту. Дотримуючи відповідного стилю мовлення, опишіть власні спостереження над хмароутвореннями.

БІЛОСНІЖНІ КРАЄВИДИ

За вікном літака пропливають білосніжні краєвиди. Вони уявні, їх зіткано з хмар. Світ, що сяє без меж, залито сонцем, його ніким не заселено, але для когось ніби створено, сповнено величі й загадковості. А для кого? Ніякі птахи, навіть орли, на ці висоти не злітають. За якими ж законами створено оці дива, осяяно вершини гір, фантастичні голубі провалля, з самого повітря зіткано долини, сліпучі рівнинні простори, побудови найніжніші? Мабуть, з усього, що є в природи. Дмухнеш — і їх нема. Природа фантазує тут буйно, вибудовує щораз інші варіанти хмароутворень, якусь нову дійсність у формах чудових, довершених (За О. Гончаром).

II. Випишіть словосполучення з безособовими дієслівними формами.

Поставте відповідні питання й визначте відмінкові форми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити