Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник

§ 21. ПРАВОПИС НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

В час вій ни, як спалахи грозові

Розбудили наш священний гнів,

Непідкупне українське слово,

Як багнет, громило ворогів.

В. Григоренко

ПРИГАДАЙМО

Написання не з різними частинами мови (повторення)

Не- пишеться разом — виступає в ролі префікса

Не пишеться окремо — виступає в ролі частки

Правило

Приклад

Правило

Приклад

коли слово без цієї частки не вживається

не ук, не гайний, не впинно, не забаром, не навидіти

якщо вона виступає тільки як заперечна частка або вживається для протиставлення понять

не високий, а низький; не доля вирішує, а людина творить свою долю

в складі префікса недо-, що означає неповноту дії, ознаки чи предмета

недобачати, недописаний, недолік

з числівниками, займенниками та прислівниками займенникового походження, а також при прийменниках та сполучниках

не три,

не п’ятий,

не цей, не так,

не то, не раз

з іменниками, прикметниками, займенниками та прислівниками, коли вони в сполученні з не- означають одне поняття, та якщо слова можна замінити синонімом без не-

неволя (рабство), неправда (брехня), недобрий (злий), недалеко (близько), невже, немов, неначе

з підсилювальними прислівниками та при словах, що пишуться через дефіс

не дуже, не зовсім, не по-нашому

165. І. Уважно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Які асоціації викликає снігопад у вас? Розкажіть про це в класі.

СНІЖНЕ БОРОШНО

Сніг ллється і ллється з неба вже не перший день. Лине борошно найтоншого помолу, наче в невидних хмарах велетенський вітряк не стомлюється молоти на могутніх жорнових каменях зерно торішнього врожаю. Ледь ущухне святково лагідна, якась по-дівочому ошатна хуртовина, ледь осміхнеться земля сріблястим усміхом, що затремтить від обрію до обрію, як знову крутнулись крила вітряка, як знову в засіки посипалося зерно, як знову борошно посіялося згори, вивершуючи кучугури в полях і лісах, на обійстях, на дорогах, кладучи покосами замет за заметом (За Є. Гуцалом).

II. Випишіть речення, у яких вжито слова з не. Зробіть синтаксичний розбір виписаних речень. Виділіть орфограми. Поясніть правопис слів з не.

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання не з однозвучними дієприкметниками

Разом

Окремо

Порівняймо

коли частка не- з дієприкметником є означенням до іменника і не має при собі пояснювальних слів

якщо при дієприкметниках є пояснювальні слова досі, ще и подібні, а також слова, які містять в собі заперечення: далеко, зовсім, аж ніяк тощо

Незакінчена праця, ненаписанийтвір, нез’ясоване питання, недоведений факт, необмеженийпростір

Досі не закінчена праця, ще не написаний твір, далеко не з'ясоване питання, аж ніяк не доведений факт, зовсім не обмежений простір

166. І. З наведеними дієприкметниками, змінюючи рід, число й відмінок на власний розсуд, утворіть словосполучення так, щоб:

1) не- виконувало функцію префікса;

2) не- виступало в ролі частки.

Незроблений, непрочитаний, невпізнаний, неузгоджений, нескорений, незаплямований, непереможний, неконтрольований, неораний, неспроможний, неміряний.

II. Напишіть по два речення з утвореними словосполученнями, у яких не вживалося б окремо й разом.

ОРФОГРАМА

Написання НЕ з дієприкметниками

167. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів з не.

І, (Не)зігнений до землі гриба (не)знайде. 2. (Не)висіяне насіння і на той рік (не)пропаде. 3. (Не)зораний переліг (не)схилить урожай до ніг. 4. (Не)мазаний віз скрипить, мазаний — сам біжить. 5. (Не)оброблений добре ґрунт — змарноване насіння. 6. (Не)зв’язаний сніп — солома. 7. (Не)здійснена робота — вся в клопотах. 8. (Не)вчений, та товчений. 9. (Не)гріте залізо (не) зігнеш. 10. (Не)за своє діло беруться тільки (не)вмілі. 11. (Не)спіймана риба завжди здається найбільшою. 12. (Не)званому гостю — місце за дверима. 13. (Не)товчене просо — (не)пшоно, (не) мелене зерно — (не)борошно. 14. (Не)вживане залізо скоро іржавіє. 15. (Не)смажене — (не)пахне. 16. (Не)хвали каші, коли просо (недосіяне. 17. (Не)рухомий камінь мохом обростає. 18. (Не)закінчену роботу дощі та сніги закінчують (3 народної творчості).

II. Виділіть дієприкметники як члени речення.

III. Сформулюйте тему, яка об'єднує пропоновані народні вислови. Підготуйте невелике монологічне висловлювання на тему останього фразеологізму.

ПАМ'ЯТАЙМО

Частку не пишемо окремо

Правило

Приклади

при дієприкметниках, що виступають у ролі присудків; якщо часткою не заперечується ознака, виражена даним словом; коли між не й дієприкметником-присудком можна вставити дієслово-зв’язку є (був)

праця не (була) закінчена, книга не (є) прочитана, цей твір не (був) написаний, ця річка не (є) замулена

при безособових дієслівних формах на -но, -то, які (пригадаймо) виступають тільки в ролі присудків, не завжди виступає як заперечна частка й пишеться окремо

крамницю не зачинено, завдання, не виконано, звіра не впольовано, рибу не зловлено

168. І. Уважно прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Доведіть свою відповідь. Доповніть уривок розповіддю про найвизначніші звитяги непереможного кошового.

Для довідки: похід на Крим і лист турецькому султанові, фортеця Дюнкерк тощо.

НЕПЕРЕМОЖНИЙ КОШОВИЙ

Протягом двадцяти шести років Іван Сірко був кошовим отаманом запорізьких козаків. Воюючи то з татарами й турками, то з поляками й росіянами, Сірко брав участь у п’ятдесяти п'ятьох битвах! Майже скрізь, окрім трьох-чотирьох випадків, виходив не переможеним. І то не враховано сили-силенної дрібних сутичок з ворогами, легко виграних отаманом і не занесених на сторінки літописів.

Г. Єгорова. «Отаман. Іван. Сірко»

Запорожці говорили, що рівного Сіркові в цілому світі не було,— сам Бог посприяв йому в цьому. За легендою, Сірко не тільки перемагав людей, він перемагав і нечисту силу. Річка Чортомлик, на якій стояла Сіркова Січ, через те й зветься так, що в ній Сірко убив чорта. Той тільки «мликнув»догори ногами, коли Сірко луснув його з пістоля (За Д. Яворницьким).

II. Випишіть речення, у яких дієприкметники й безособові дієслівні форми вжито з часткою не. Виділіть їх як члени речення. Поясніть правопис.

169. І. Перепишіть таблицю. Заповніть колонки «Приклади», наводячи відповідні дієприкметники, словосполучення з дієприкметниками або речення.

Правопис дієприкметників з не

Не- з дієприкметниками пишемо разом

Не- з дієприкметниками пишемо окремо

Визначення

Приклади

Визначення

Приклади

1) коли при дієприкметнику нема пояснювального слова:


1) коли при дієприкметнику є пояснювальне слово;


2) коли дієприкметник без не- не вживається


2) коли заперечення підсилюється протиставленням;


3) зі складним префіксом недо-, що означають дію або стан, виявлені не в повній мірі


3) коли дієприкметник виступав в ролі присудка


170. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Сформулюйте правила щодо написання не з дієприкметниками.

1. На лугах ще трава (не)кошена, у полях красуються жита (П. Воронько). 2. Лише мох вкриває оте віковічне, ніким (незаймане каміння (А. Шиям). 3. Мав поет талант до віршів (не)позичений, а власний (Леся Українка). 4. Якщо бажаєш стати заможним, у праці будь (не)переможним (Нар. тв.). 5. У льотчика серце (не) схитне й тверде (М. Бажан). 6. Вересневе сонце непомітно зайшло за потріскані негусто хмари і зразу ж розіслало аж за ліс (не)добілені полотна (М. Стельмах).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити