Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Морфологія. Орфографія. Дієприслівник

§ 23. ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ. ТВОРЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ НЕДОКОНАНОГО Й ДОКОНАНОГО ВИДУ

Мово моя українська —

Батьківська, материнська,

Рідна мені до болю,—

Дужий я із тобою!

В. Бичко

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівники мають форми теперішнього й минулого часу. На відміну від дієприкметників, дієприслівники утворюються від усіх дієслів І і II дієвідміни. Виняток становить дієслово бігти, яке не співвідноситься з 3-ю особою множини (вони біжать) і не вживається як у значенні активного дієприкметника теперішнього часу, так і в значенні дієприслівника теперішнього часу.

Творення дієприслівників, дієприслівники теперішнього й минулого часу

Правило

Приклади

Дієприслівники утворюються від зворотних дієслів з афіксами -ся (-сь). В утворених дієприслівниках -ся (-сь) зберігається

ховатись — хов-аю-чи-сь, хов-а-вши-сь;

гратися — гр-аю-чи-ся, г-р-а-вши-ся;

вмиватись — вмив- аю-чи-сь, вмив-а-вши-сь

Правило

Правило

Дієприслівники минулого часу утворюються від основи інфінітива за допомогою дієприкметникового суфікса минулого часу

-вши, якщо кінцевий основи закінчується на голосний;

-ши, якщо кінцевий основи закінчується на приголосний

Дієприслівники теперішнього часу

утворюються від 3-ї особи множини теперішнього часу за допомогою суфікса -чи. Під час творення дієприслівника від дієслова І дієвідміни суфікс -чи ускладнюється голосним -у- ( ю ); від дієслів II дієвідміни -а- ( я )

Приклади

Приклади

1

аплодувати — аплод-ува-вши

аплод-ую-ть — аплод-ую-чи

2

взу-ва-ти — взу-ва-вши

взу-ваю-ть — взу-ваю-чи

3

чит-а-ти — чит-а-вши

чит-ю-ть — чит-аю-чи

4

біл-і-ти — біл-і-вши

біл-ію-ть — біл-ію-чи

5

каз-а-ти — каз-а-вши

каж-у-ть — каж-у-чи

б

гуд-і-ти — гуд-і-вши

гуд-у-ть — гуд-у-чи

7

пах-ну-ти — пах-ну-вши

пах-ну-ть — пах-ну-чи

8

нес-ти — ніс-ши, чу-ти — чу-вши

нес-у-ть — нес-у-чи, чу-ю-ть — чу-ю-чи

9

ваб-и-ти — ваб-и-вши

ваб(л)-я-ть — ваб(л)-я-чи

10

леж-а-ти — леж-а-вши

леж-а-ть — леж-а-чи

11

терп-і-ти — терп-і-вши

терп)л)-я-ть — терп)л)-я-чи

12

біг-ти — біг-ши


У суфіксах дієприслівників після ч, ш завжди пишемо и.

ОРФОГРАМА

И в суфіксах дієприслівників

175. З наведених речень випишіть дієприслівники. Визначте час, поясніть спосіб творення.

1. Дівчата підбирали викопані буряки і, обрізавши гичку, складали в купи (О. Донченко). 2. Дуже важким видалось Хариті те відро з водою, бо, поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на причіпок і важко дихаючи (М. Коцюбинський). 3. Затремтіло зразу сонне повітря, і зграї срібних звуків, плутаючись і виграваючи, полетіли яром і далеко кругом заснували степ (С. Васильченко). 4. Дуби застигли, схиливши могутні голови в білих снігових шапках, завмерли в безнадії, чекаючи з жахом ворожого удару (Ю. Збанацький). 5. Загартувавшись в росах, наче гострий плуг, зоря врізається між досвітком і ранком і, прибравши ніч, кладе на виднокруг окраєць сонця в рушничку серпанку (Д. Ткач).

II. Розберіть виписані дієприслівники за будовою. Підкресліть орфограми.

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу відповідають на питання що роблячи? Утворюються від основ дієслів теперішнього часу недоконаного виду за допомогою суфіксів-у-чи- (-ю-чи-) — І дієвідміна, -а-чи- (-я-чи-) — II дієвідміна. Дієприслівники теперішнього часу утворюються тільки від основ недоконаного виду.

Дієприслівники минулого часу виступають в обох видах: доконаному й недоконаному.

Дієприсліники недоконаного виду минулого часу відповідають на питання що робивши?

Дієприсліники доконаного виду минулого часу відповідають на питання що зробивши?

Утворюються від основ дієслів неозначеної форми доконаного виду за допомогою суфіксів -вши-, -ши-, префіксів no-, за-, про-, з-, с- і под.

ОРФОГРАМА

У (Ю), А (Я) в дієприслівникових суфіксах

176. І. Від наведених дієслів утворіть дієприслівники недоконаного та доконаного виду теперішнього й минулого часу. Поясніть спосіб їх творення. Підкресліть орфограми.

Говорить, пишуть, читають, кажуть, стрибають, володіють, сіють, лежать, сидять, слухаються, думають, малюють, граються, співають, танцюють.

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівники як теперішнього, так і минулого часу виражають часове значення не за відношенням до моменту мовлення, а щодо дії іншого дієслівного утворення (особового дієслова або інфінітива), з яким вони пов’язані граматично. Відносячись до особливих форм дієслова, дієприслівники приймають їх часове значення.

Крім того, часові форми пояснюваного дієслова й дієприслівника можуть виражати одночасність або послідовність означуваних ними дій.

Часові форми дієприслівників

Минулий час

Теперішній час

Майбутній час

Слухаючи вчителя t я робив записи

Слухаючи вчителя, я роблю записи

Слухаючи вчителя, я робитиму записи

Правило

Правило

Правило

Дієприслівники недоконаного виду минулого часу виражають другорядну дію, яка відбувалася в минулому одночасно з основною

Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу виражають другорядну дію одночасно з основною

Дієприслівники доконаного виду минулого часу виражають додаткову дію, що відбулася перед основною або одночасно з нею

Приклад

Приклад

Приклад

Ми вже й ноги підтоптали, ходивши до свата (Г. Барвінок)

Він будує армію нового типу, сміливо висуваючи обдаровану молодь (О. Гончар)

Зазнавши всяких пригод, вони врешті добились до Дунаю (М. Коцюбинський)

Пояснення

Пояснення

Пояснення

Підтоптали ноги в той час, коли ходили до свата

Будує армію і одночасно висуває обдаровану молодь

Спочатку зазнали пригод, а вже потім добились до Дунаю

Функції дієприслівників теперішнього й минулого часу недоконаного виду збігаються, тому ці форми можуть взаємозамінюватись. Порівняйте: «Ми вже й ноги підтоптали, ходивши до свата» і «Ми вже й нош підтоптали, ходячи до свата».

177. З наведених речень випишіть дієприслівники з пояснюваними дієсловами.

1. Дерева стояли в снігу, настовбурчившись замерзлими гілочками (М. Коцюбинський). 2. Боєць стояв над кущиком синіх волошок, приязно всміхаючись до них (О. Гончар). 3. Підуть дощі, оживляючи вологою поля (О. Донченко). 4. Чорний панський гай потиху одсувався назад, закутуючись волокнуватими пасмами білого туману (М. Коцюбинський). 5. І щасливий той, хто, винісши народне горе і попрацювавши немало, і немало проливши крові на полях битв, може потім уже сказати собі і світу, що в найстрашнішу годину не було у нього зерна неправди за душею (О. Довженко).

II. Визначте та поясніть часове значення виписаних словосполучень за зразками, наведеними є рубриці «Пам'ятаймо».

178. І. Уважно прочитайте текст. Про які ще дохристиянські обряди та прислів'я, пов'язані з ними, ви знаєте? Розкажіть про них та наведіть відповідні народні вислови.

«СКАЗАВ БИ, ТА ПІЧ У ХАТІ»

Піч, виконуючи в житті різноманітні функції, зігрівала, годувала, сушила… Під піччю тримали курей.

За народним повір’ям, у печі мав своє житло домовик. Через те в хаті не можна сказати лихого слова. Це відбилось у прислів’ї: «Сказав би, та піч у хаті». У весільних співанках свахи, звертаючися до печі, просили, щоб вона спекла гарний коровай. Молода, виходячи заміж, бере з печі вугілля.

Походження цього повір’я дуже давнє. Ще в дохристиянську епоху був звичай укладати шлюб біля домашнього вогнища. Хтось із батьків, звертаючись до молодих, казав: «Хай вас вогонь поєднає». Оскільки пізніше виникли печі, то з ними почали пов’язувати ті обряди, які колись стосувалися вогнища (За А. Данилюком).

II. Випишіть із тексту речення з дієприслівниками, які виражають другорядну дію одночасно з основною. Письмово доведіть свій вибір.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити