Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Морфологія. Орфографія. Прислівник

§ 28. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Я знаю силу слова —

воно гостріш, штика

і швидше навіть кулі,

не тільки літака.

В. Сосюра

ПАМ'ЯТАЙМО

Від якісно-означальних прислівників з кінцевими суфіксами -о та -є можна утворити незмінні прості (складаються з одного слова) форми вищого і найвищого ступенів порівняння. Вищий ступінь порівняння утворюється від прислівників так само, як і вищий ступінь прикметників

Утворення вищого ступеня порівняння прислівників

за допомогою суфіксів -іш (е),-ш (е)

за допомогою суфікса -щ (е)

Правило

Приклади

Правило

Приклади

Під час творення вищого ступеня за допомогою суфікса -іш(е) змін в основі прислівника не відбувається

голосно —голосніше,

повільно —

повільніше

Під час утворення вищого ступеня відбуваються зміни приголосних: кінцевий [с] кореня і суфікс -ш- змінюються на щ [щч]

високо — вище

При утворенні вищого ступеня за допомогою суфікса -ш (е) суфікси -к-, -ек-, -ок- випадають

швидко — швидше, широко — ширше

кінцеві [г], [ж], [з] кореня і суфікс -ш- змінюються на жч

дорого — дорожче,

дуже — дужче,

низько — нижче

Вищий ступінь порівняння прислівників, як і прикметників, утворюється й від слів з іншим коренем: мало — менше, гарно — краще, погано — гірше, багато — більше.

194. І. Усно перекажіть зміст тексту. Розкажіть про обрядовість наших предків, пов'язану з приходом весни.

ВЕСНЯНІ СВЯТА — ЧАРІВНА КАЗКА НАШОЇ СТАРОВИНИ

Разом з пробудженням природи від зимового сну на нашій землі, в Україні, починаються весняні свята. Вони пов’язані зі стародавніші віруваннями, супроводжуються піснями, іграми та хороводами.

Народ наш у своїх казках створив чудовий образ весни. Це гарна молода дівчина з вінком квітів на голові. Вона бажаний і довгожданий гість. Її закликають дівчата піснями-веснянками. Зустрічають її і діти з дарами — солодким печивом у вигляді пташок. Її уособлює найкраща з дівчат — «Леля». Вона одягає на себе білу вишиту сорочку, кладе на голову вінок з весняних квітів і роздає дівчатам дари.

Народний образ весни — це образ краси, сили, надії. Хороводи дівчат, забави дітей, зустріч птахів — чарівна казка нашої старовини. Все це — українська весна, голос предків наших, дорога поезія нашої Батьківщини (За О. Воропаєм).

II. Доберіть декілька варіантів веснянок. Виконайте одну з них у класі.

ІІІ. Випишіть із тексту якісні прикметники. Утворіть від них вищий ступінь порівняння якісно-означальних прислівників.

Н. В. Старовойтова. «Українка»

ПАМ'ЯТАЙМО

Утворення найвищого ступеня порівняння прислівників

Правило

Приклад

Найвищий ступінь порівняння утворюється від прислівників вищого ступеня за допомогою префікса най-

найвище, найдорожче, найактивніше, найнижче, найменше, найкраще

Для підсилення значення найвищого ступеня вживаються префікси що-, як- або обидва ці префікси одночасно щояк-

щонайближче, якнайближче, щоякнайближче

195. I. Прочитайте текст. Розкажіть відомі вам фразеологізми, народні перекази, пов'язані з вовками.

ОБЕРЕЖНИЙ І КМІТЛИВИЙ ЗВІР

Мабуть, нікому так не перепало в народних казках, як вовкові. Він і жорстокий, і полохливий, і дурний. Вовка завжди обводить круг пальця хитра лисиця.

Але це не так. Насправді вовк обережний і кмітливий. Особливо добре розвинутий у нього слух. Досить поросяті подати голос, і звір почує за два-три кілометри. Вовк набагато хитріший від лисиці. Він рідко потрапляє в пастки.

Десь посеред зими вовки розбиваються на пари й повертаються до своїх логвищ. А напровесні вовчиця приводить п’ять-шість вовченят. Вовченята швидко ростуть. Скоро починають виходити з лігва. Бавляться, чекаючи, поки батько принесе якусь здобич. Малят оберігає і доглядає дбайлива вовчиця.

А настає зима, і вся родина вирушає на пошуки здобичі (3 часопису).

II. Використовуючи вищий ступінь, порівняйте вовка з лисицею за текстом. Наприклад: вовк поводиться (як?) обережніше, (як?) кмітливіше, ніж лисиця.

II. Від записаних прислівників вищого ступеня порівняння утворіть усі варіанти найвищого ступеня.

ПАМ'ЯТАЙМО

Утворення складених форм вищого й найвищого ступенів порівняння прислівників

Складені форми вищого ступеня

Складені форми найвищого ступеня

Правило

Приклади

Правило

Приклади

Значення вищого ступеня може підсилюватись словами багато, далеко, куди, ще, трохи, (краще) за всіх

багато більше, далеко більше, куди більше, ще більше, трохи більше

Значення найвищого ступеня може утворюватися за допомого слів найбільш, найменш

найбільш тонко, найбільш глибоко, найменш успішно, найменш голосно

прислівник поєднуємо зі словом більш (менш)

більш тонко, менш глибоко

Увага! Від якісних прислівників з префіксом за- (забагато, занадто) або з суфіксами -еньк, -есеньк- (тихенько, тихесенько) ступені порівняння не утворюються

196. І. Від наведених прислівників утворіть усі можливі форми вищого й найвищого ступенів порівняння. Поясніть спосіб їх творення. Наприклад: швидко — більш швидко, швидше, куди швидше, найшвидше, якнайшвидше, щоякнайшвидше, найбільш швидко.

Швидко, темно, тепло, високо, низько, прекрасно, добре, заодно, погано, холодно, легко, дрібненько, важко, голосно, тихо, повільно, світло.

II. Визначте пари антонімів.

ПАМ'ЯТАЙМО

Прислівники вищого і найвищого ступенів порівняння від однозвучних (омонімічних) форм вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників середнього роду в називному відмінку однини можна розрізнити тільки в контексті. Ступені порівняння прислівника завжди належать до дієслова, а ступені порівняння прикметники — до іменника.

Порівняймо

Речення з прикметниками вищого і найвищого ступеня порівняння

Речення з прислівниками вищого і найвищого ступеня порівняння

1. Нічого серце не бажа, а тільки прагне швидше муки? на краще (яке? прикметник, узгоджений з іменником) щастя не зважа (П. Грабовський).

2. Яка краща спадщина, яке більше (яке? прикметник, узгоджений з іменником) багатство може бути для чабана, ніж цей колодязь t круглий, просторий (О. Гончар).

1. Значно легше й краще (як? прислівник, що прилягає до дієслова) працювати з позитивними імпульсами, ніж з негативними (О. Довженко).

2. Може знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на ці думи я (як? прислівник, що прилягає до дієслова) більше не хочу (Т. Шевченко).

197. І. Випишіть у дві колонки прислівники і прикметники у формах вищого і найвищого ступенів разом зі словами, від яких вони залежать. Поставте до них питання.

Зразок: найлегше (як?) зробити, найдальше (яке?) село.

1. Вона зібрала всі свої сили й кинулася плисти щонайшвидше (Ю. Смолич). 2. Та найпишніше там цвітіння, найвище серце там злі- та, де рух, де дія, де горіння, чуттів і мислей повнота (М. Рильський). 3. І темними вулицями, де менше людей, поніс Гонта дітей своїх (Т. Шевченко). 4. У лимані ловилась риба все більше дністрова (І. Нечуй-Левицький). 5. Собаці благородство не поможе,— тим більше вовку (П. Тичина), 6. Їм всім хотілось якнайчастіше казати те слово нове, мов тільки знайдене, просте й рідне. 7. Він хвилювався найбільше (М. Коцюбинський).

ПАМ'ЯТАЙМО

Морфологічний розбір прислівника

Порядок розбору

Приклад

1. Група за значенням (способу дії, міри й ступеня, часу, місця, причини, мети). 2. На яке питання відповідає. 3. Ступінь порівняння (вищий, найвищий — якщо є). 4. Синтаксична роль у реченні (обставина, інші члени речення)

А ось кучматі дуби зачаровано зупинились перед галявинкою! (М. Стельмах). 1. Способу дії. 2. Як? 3. —. 4. Обставина.

198. І. Виразно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Хто такі «бузьки»? Як ще називають цих птахів? Доберіть і запишіть назви- синоніми.

БУЗЬКИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ…

Бузьки вертали з вирію, з далекого півдня. І чим більше наближались вони до рідної любої країни, тим веселішими ставали, тим більше поспішали, тим бадьоріше краяли повітря своїми крилами.

Сонце любо усміхалося з синього неба, посилаючи на землю теплі, благодатні промені. Річки весело грали, мов малі діти, жебоніли, тулились до більших рік і пливли все далі до моря.

Вздовж річок і рік тягнуться просторі луги-долини і ніби усміхаються до бузьків, ніби запрошують до себе, щоб на них відпочити. І лісів видно багато: одні зелені соснові бори, другі чорні, стоять, про щось шепочуть стиха між собою, вигріваються до сонця.

Бузьки вітають рідний край з-під небесної синяви, крутяться колесом, немов танцюють з великої радості, весело клекочуть (За Т. Бордуляком).

II. Розкажіть, із яких країв «бузьки повертаються…»

III. Випишіть речення з прислівниками. Зробіть морфологічний розбір прислівників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити