Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Службові частини мови. Частка

§ 37. ПРАВОПИС ЧАСТОК. НАПИСАННЯ ЧАСТОК -БО, -НО, -ТО, -ОТ, -ТАКИ

Люблю я українську мову,

Що розквітає на вустах,

Бо наймиліше — рідне слово:

Воно із серця пророста!

А. Загрудний

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання часток разом

Визначення

Приклади

Частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, яку складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу)

абияк, анітрохи, дещо, чимало, щоразу , якби

Частки би (б), то, що в складі сполучників

щоб, якщо, нібито

Частку же (ж) у складі стверджувальних часток

авжеж, атож

Частку -ся ( сь) у зворотних дієсловах

пишеться, працюється, напивсь

Частку -сь у складі займенників і прислівників

десь, колись, хтось, щось

Написання часток окремо

Визначення

Приклади

Модальні частки з різними частинами мови

він же був, ходімо ж, дивлюсь на це

Формотворчі частки з дієсловами

хай запише, нехай прочитає, зробив би

Частку що в словосполученнях

дарма що, тільки що, хіба що, що ж

Написання часток через дефіс

Визначення

Приклади

Будь-, -будь, небудь-, казна-, хтозна- у складі займенників та прислівників

Будь-що, хто-небудь, казна-де, хтозна-як

246. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис часток з різними частинами мови.

1. Становімо пам’ятники, (не) (хай)стоїть наш Кобзар на превічну славу! (Ю. Яновський). 2. «Би добре його знаєте?» — поспитав я,— «Ато (ж)» (М. Коцюбинський). 3. От як (би) йому так і вернутися, що (б) мати ще спала (Панас Мирний). 4. Пісенник став тут (же) бібліографічною рідкістю. 5. Як (би) не мамина пісня, яким убогим було (б) наше життя (В. Скуратівський). 6. Діду, серце, голубчику, заграй (яку)небудь (Т. Шевченко). 7. Любить людей мене навчила мати, і рідну землю, що (б)там не було. 8. Я хотів (би), як ти прожити, що (б) не тліти, а завжди горіть (В.Симоненко). 9. На вихрястій голові казна (як) тримається картуз старого фасону (О. Довженко). 10. Линь (же), спів, гарячим променем кругом (В. Сосюра). 11. Як (би) були батько, мати, та й були (б) багаті, було (б) кому полюбити, було (б) кому взяти (Т. Шевченко). 12. Але (ж) це просто чудо якесь з чоловіком зробилося (О. Гончар). 13. «Ти знаєш, де всі майстерні?» — «Ще (б)пак!» (З. Тулуб)

247. І. Усно перекажіть зміст тексту. Які забавки на Великдень відомі вам? Доповніть переказ розповіддю про великодні Ігри та обряди, пов'язані з цим святом. Доберіть синоніми до слова «Великдень».

НА ВЕЛИКДЕНЬ

Земля молодою травицею вкривається, ніжні листочки з набухлих бруньок звільняються. А люди ж усміхнені, щасливі. Та й вітаються по-особливому: «Христос воскрес!» — «Воістину воскрес!» — вклоняються у відповідь. Щоразу цілуються тричі, писанками обмінюються.

Що ж то за диво — писанка! Дарма що звичайне яйце, а так майстерно розписане візерунками, що й надивитися не можна!

І чому б то людям так яйце розмальовувати?

А тому, що здавна вважається воно символом життя, сонця та всякого початку.

Тож на Великдень і забави особливі.

У «блудька», скажімо, граються так: на землю кладеться писанка. Коли хто-небудь з гравців відходить від неї на п’ять кроків, йому зав’язують очі й розкручують. Потім дозволяється зробити п’ять кроків уперед.

Очі розв’язують. Хай спробує дотягнутися рукою до писанки. Якщо дотягнеться — він переміг, якщо ні — обирається хтось інший (За Л. Мацюк).

II. Запишіть речення з частками. Поясніть написання часток разом, окремо й через дефіс.

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання часток бо, но, то, от, таки

Окремо пишемо

Приклади

Частку то у складі окличних сполучень, які виконують роль підсилювальних часток

що то за, що то, чи то

Коли між часткою та словом стоїть інша частка

іди ж бо, все ж таки

Через дефіс пишемо

Приклади

Частки бо, но, то, от, таки, коли вони виділяють значення окремого слова і стоять після нього

іди-бо, давай-но, так- от, тим-то, все-таки

ОРФОГРАМА

Написання часток окремо і через дефіс

248. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання часток та їх роль у реченнях.

І, Де (ж) (таки) без хиб ви друга на землі знайти могли б? (М. Рильський). 2. Отак (то), друже мій, живи, (то) й весело на світі буде. 3. Отакий (то) наш отаман, орел сизокрилий (Т. Шевченко). 3. Та (от) звуки величного оркестра заглушують увесь сміх і гомін (О. Іваненко). 4. Який (бо) ти, дідусю, став суворий! 5. Ти знов (таки) своєї! 6. Він був (таки) великий чоловік (Леся Українка). 7. Одна (ж) (бо) в нас Вітчизна-мати, ми змалку вірні їй сини (М. Сингаївський). 8. Дожив (таки) до жнив (Нар. тв.). 9. Дні весняні, гарячі, сівба тільки (но) почалася, тут не до сну, не до спочинку (І. Цюпа). 10. Чим (би) (то) втішити сестрицю, як звеселити. 11. Що (то) за дівчата гарні у нас на селі! (Марко Вовчок). 12. А час (таки) треба виграти (О. Кундзич). 13. О, (як) (би) (то) листя, листя не жовтіло, о, (як) (би) (то) серце вічно зеленіло (В. Сосюра). 14. І що ми на Вкраїні (таки) український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься (В. Баранов).

249. І. Прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Визначте стиль і тип мовлення. Доведіть свою відповідь прикладами з уривку. Коли, за народним повір'ям, варто мати гроші в кишені? Підготуйте розповідь про народні прикмети у весняно-літній період.

СВЯТИЙ ЮРІЙ

На іконах Святого Юрія зазвичай зображують лицарем на білому коні зі списом у руках. Ним він щойно забиває дракона.

День Юрія святкується в Україні шостого травня. У цей день відбуваються традиційні обходи полів. В полі люди промовляють: «Роди ж бо жито-пшеницю та всяку пашницю». Про цього святого складено багато прислів’їв та оповідок, як-от: «Святий Юрій звірів пасе та призначає здобич для них. Тому-то не годиться в цей день відбирати від звіра те, що він схопив, бо то йому Святий Юрій призначив. Вовк — Юрків собака». Такі повір’я існують у народі.

Є прикмета, що саме в день Святого Юрія починає співати соловейко та вперше кує зозуля. «Якщо той, хто першим почує зозулю, має гроші в кишені — матиме гроші цілий рік»

(За О. Воропаєм).

II. Випишіть речення з частками. Зробіть морфологічний розбір часток за наведеною табличкою.

Частка

Група за значенням

Формотворча чи словотворча

Місце частки в реченні

ПравописHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити