Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Службові частини мови. Вигук

§ 39. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ

О, мово рідна! Чиста, як роса,

Цілюща й невичерпна, мов криниця.

Святиня наша, гордість і краса,

Ти — розуму народного скарбниця.

Г. Столярчук

255. І. Уважно прочитайте текст. Напишіть план прочитаного. Усно перекажіть зміст за планом.

СЛОВА-КРИКЛИВЦІ

Постійне місце праці вигуків — текст. Упродовж віків у співпраці з нерозлучною інтонацією і сусідніми реченнями, мімікою та жестами вигуки спішать розповісти, що їх схвилювало.

Саме знак оклику відмежовує вигуки від інших слів. Щоб не здаватися в мовленні непомітними й не загубитися серед інших слів, вигуки вимушені постійно вимовлятися з видільною інтонацією. Це єдиний і найпереконливіший сигнал усім, що вони — повноправні речення. Інтонація — це та внутрішня життєдайна пружина, яка робить вигук вигуком.

Багатозначною стала або стає більшість вигуків. Наприклад, вигук ах! здатний передавати захоплення, пригнічений стан, втому, незадоволення, роздратування, прикрість, раптовий здогад, спомин. Отакі справи з вигуками. Це — слова-крикливці. Та ви їх не бійтеся. Вони вигукують, щоб розповісти нам про почуття людини та розмаїття світу (За І. Вихованцем).

II. Письмово дайте відповіді на питання.

Що відмежовує вигуки від інших слів?

Які вигуки вважаються багатозначними?

Для чого потрібні вигуки в нашому мовленні?

ПАМ'ЯТАЙМО

Вигуком називається особлива незмінна частина мови, що виражає почуття, спонукання до дії, але не називає їх. Залежно від інтонації і змісту речення один вигук може виражати різні почуття. Вигуки, що вживаються зі значенням повнозначних частин мови, можуть виконувати синтаксичні функції.

Синтаксичні функції вигуків

Присудка

Тьфу (що зробив?) на ваші порядки!(М.Кропивницький)

Прямого додатка

Проспіва, протягне (кого? що?) «ох!»,молока хильне за двох, і вертається до хати (С. Олійник).

Обставини місця

Хтось човен на море пустив, бурхнув він по хвилі, пірнає по волі, од берега (куди?) геть покотив (Є. Гребінка).

Обставини способу дії

І одного часу, як вибухне, так (як?) ой-ой-ой! (Остап Вишня)

Самостійного висловлювання, рівнозначному реченню

Сідлані коні готові, геть із ласкавих тенет! (М. Рильський) Вигук геть керує родовим відмінком іменника тенет та прийменника із. Аж ген іздалеку у відповідь почулося: го-ов! (П. Тичина)

Найчастіше вигуки вживаються в розмовному та діалогічному мовленні, в поезії, рідше — у прозі.

256. І. Виразно прочитайте текст за ролями: слова автора — Катруся — бабуся. Визначте стиль і тип мовлення. Поясніть назву тексту.

ХЛІБ СВЯТИЙ!

Принесла бабуся хліб з магазину. Катруся не голодна була. Покуштувала і аж ніс зморщила:

— Фе, який поганий!

Бабуся розсердилася її почала навчати внучку:

— Цить! Так ніколи не можна говорити про хліб. Коли він чомусь не подобається, кажуть: «Хліб негарно випечений…»

— Тю! А Юрчик теж не шанує хліба,— насупилася Катруся.— Не доїв надворі шматочка її кинув на землю.

— Ай, як недобре! — розгнівалася бабуся. І сказала внучці:

— І сама так не роби, і Юрчикові не дозволяй. Не доїла — однеси, у хлібницю поклади, пізніше доїси. Топтати хліб не можна. Хліб дає людям життя. Без хліба ж — голод, смерть. Скільки на світі людей повмирало без хліба! Хліб святий! (За І. Сенченком).

II. Випишіть речення з вигуками. Поясніть, які почуття передаються за допомогою вигуків.

ПАМ'ЯТАЙМО

Розряди вигуків за походженням

Непохідні вигуки

Похідні вигуки

Це слова-сигнали, що виражають почуття чи волевиявлення людини. Залежно від звукового складу вони поділяються на підгрупи

Утворились бід інших частин мови: іменників, прикметників, дієслів, прислівників, які втратили граматичне й лексичне значення та почали сприйматися як вияв почуттів або волевиявлень людини. За способом творення вони поділяються на групи

Групи

Приклади

Групи

Приклади

Вигуки, що складаються з одного голосного звука (усі п'ять голосних, крім [и])

а! е! і! о! у!

Вигуки, що утворилися від самостійних частин мови і зберігають граматичну або скорочену форму цих слів

Іменникові; Господи! Боже! жах! слава! Дієслівні: рятуйте! даруйте! пробачте! Займенникові й прислівникові: отаке! стільки ж! спасибі!

Запозичені з інших мов; айда! (татар.), алло!(англ.), браво! (італ.), караул! (тур.)

Вигуки, складені з одного голосного та кінцевого й

ай! ей! ій! єй! ой!

Вигуки, утворені:

1) з голосного й приголосного звука (односкладні);

2) з двох голосних та кількох приголосних (двоскладні)

1) ах! ох! ух! ов! уф! гов! пхи!

2) ага! ого! егей! нумо! овва! ану!

Слова-оклики, якими кличуть або відганяють тварин, птахів чи звертаються до когось, привертають чиюсь увагу

Соб-цабе! а бир-бир! нови о! (до овець), гулі-гулі! (до голубів), агусь! агусіньки! (до дитини), гусі-гусі! (до гусей), уть-уть! (до качок), паць-паць-пацю (до свиней), цу-цу (до собак). Ці вигуки вживаються і впереносному значенні

Вигуки, що складаються з приголосних або такі, що передають стан людини

гм! хм! тьфу! брр! тьху! тпру!

Вигуки- фразеологізми, які втратили свої попередні значення й виражають різні емоції, настрої, дають певну оцінку явищам

От горе! ось цитьте-бо! пене ж моя ріднесенька! біда та й годі! здоровенькі були! от тобі й на! хай тобі грець! от тобі й маєш! Господи ти Боже мій! Боронь Боже! оце так!

Наприклад: І от тут і почалась, Господи ти Боже мій! (Остап Вишня)

Залежно від змісту висловлювання, непохідні вигуки можуть подовжуватись, ускладнюватись частками та іншими вигуками

а-а-а! ой-ой- ой! ану-ну! еге-ге! ну-бо! гай-гай!

257. І. Виразно прочитайте речення.

1. Тс! Цитьте! Ах! Боже мій! Перестаньте ж кричати! (М. Коцюбинський). 2. Ну от тобі й маєш, та вдар ти об землю журбою! (І. Верган). 3. Ах, яка глибінь альтова, наче в озері блакить (П. Тичина). 4. О, за це молодець! — похвалить батько.— Отакий і рости сину, цікавий до всього: життя треба знати (А. Головко). 5. Гей ти, доле моя, хоч тепер обізвись! (В. Сосюра). 6. Ох і добре ж копається: земля — як пух, а лопата — немов пір’їнка (І. Сенченко). 7. Цу-цу, скажені, схамениться (Т. Шевченко). 8. Та цур йому, тій балаболці,— обізвався кобзар (М. Стельмах).

ІІ. Випишіть у дві колонки непохідні й похідні вигуки. Визначте групи вигуків.

ПАМ'ЯТАЙМО

Словотворення за допомогою відгуків

Визначення

Словотвір

Функціонування в реченні

На основі вигуків, насамперед непохідних емоційних, можуть утворюватися нові слова

ах! - ахати, ахання

ну! - нукати, нукання

ох! - охати, охання

геть! - гетькати тощо

Та не нукай, коли не запріг, то не поганяй (М. Коцюбинський ). Ахало і рвалося віття на дубах. Дід одгетькує мене рукою і починає сміятися (М. Стельмах).

258. І. Виразно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Елементи якого типу мовлення використовує автор? Доведіть свою відповідь прикладами з прочитаного.

У МОРІ МОЛОДОЇ ГОРІШИНИ

Бід кам’янистої стіни ми ступили в море молодої горішини. Раптом поміж листя заворушилось грубе гілляччя, саме собою заворушилось, і страх, біда та й годі, охоплює тебе — бодай таке диво з див побачив. А коли гілляччя ще й посунуло через кущі, хряськаючи й шелепаючи, то душа й зовсім пішла в п’яти.

— Бач, лось який! — стиха мовив дід.

І лиш по дідовій мові ти застеріг, що це й справді лось подерся через кущі, понісши

на голові важкі гіллясті роги, схожі на грубе гілляччя…

— Ой! Діду, а це що таке чубате?

Смугаста птаха, вся з жовтих та чорних пер, сяяла рудим чубом, сидячи на сучку осики, а дзьоба мала довгого й тонкого. Ну, не птаха, а цілісіньке тобі свято, що літає, гніздо в’є, пташенят годує.

— Одуд,— сказав дід.— Присів, мабуть, коло свого гнізда (За Є. Гуцалом).

II. Випишіть вигуки та слова, утворені з вигуків. Визначте розряд і групу вигуків. Слова, що утворилися з вигуків, розберіть за будовою.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити