Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Розвиток мислення і мовлення

§ 43. АУДІЮВАННЯ (СЛУХАННЯ — РОЗУМІННЯ). АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

Ти не загинеш., Україно!

І мова прадідна твоя,

що кожне слово в ній перлина,

не вмре повік.

М. Чернявський

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Завданням аудіювання є перевірка вмінь і навичок сприймати на слух незнайомий за змістом текст з одного прослуховування.

Для того щоб правильно відповісти на всі питання й отримати максимальний бал, необхідно:

1) зрозуміти мету висловлювання та фактичний зміст твору (або уривка);

2) вміти визначити головну думку, причиново-наслідкові зв’язки, виражально-зображувальні засоби прослуханого тексту; знаходити наявні в тексті образи та давати оцінку прослуханому. Усі ці критерії беруться до уваги під час оцінювання роботи.

267. І. Ознайомтесь із текстом.

«ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ НІ СЛАВА, НІ ВОЛЯ…»

Хіба погано, коли ви починаєте думати й запитувати: хто я, якого роду, ким були мої прадіди сто, п’ятсот, тисячу літ тому?

А коли людина замислюється над цим, то починає розуміти, що українці мають славну історію і традиції. Цілий світ поважав їх за це.

Маємо ми її свою державу, а кожна держава має свої національні символи, які люди шанують і бережуть. Три основні символи України — Герб, Прапор, Гімн, котрі мають давню й цікаву історію.

Національний Гімн України — це урочиста пісня, символ нашої державної єдності, яку більше століття тому написали Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький. Слова Гімну, які були надруковані вперше в 1863 році, так припали до серця всім українцям, що вони навіть приписували їх Тарасові Григоровичу Шевченку!..

А починався гімн так:

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

М.М. Вербицький (1815-1870 pp.)

П.П. Чубинський (1839-1884 pp.)

Національний прапор України — це синьо-жовтий (жовто-блакитний) прапор. Він має досить давнє походження. Поєднання цих двох кольорів зустрічається на гербах і прапорах нашого славного народу не лише за часів козацької вольності, а й набагато раніше — за княжої доби.

Чому саме ці два кольори вибрали для нашого прапора?

Жовтий колір — це колір пшеничної ниви, колір хліба-зерна, що дарує життя всьому сущому на землі. Жовтий колір — це ще й колір жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого не дозрів би, не заколосився життєдайний хліб.

Ну а блакитний, синій колір про що нам говорить?

Звичайно, це — колір ясного, чистого, мирного неба, де живе-розкошує, приносить радість усім жовтогаряче сонце! А невже без живлющої матері-води визрів би й заколосився хліб? От вам і ще один блакитний колір — колір цари ці-води.

Отже, колір жовтий — колір хліба, життя, а блакитний — це колір неба, води, колір миру. Тому, мабуть, народ України й вибрав поєднання цих кольорів для свого національного прапора.

Золотий тризуб на блакитному тлі як символ влади — дуже давній знак. Він зустрічається ще з часів Київської Русі, зокрема — на монетах київського князя Володимира Великого, який жив більше тисячі років тому. Отже, нашому гербу більше тисячі років!

Чому саме тризуб вважають гербом України? Мабуть, тому, що число «три» завжди вважалося числом казковим, чарівним. Пригадайте лишень народні казки, у яких зібрано мудрість народу за чимало століть його існування. Там ви знайдете розповідь про трьох богатирів, про три бажання, які виконують чарівники, розповіді про три дороги, що лягають перед казковими героями тощо…

А ще в тризубі відображено триєдність життя. Це — батько — мати — дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Адже тато — найдужчий, мама — наймудріша, а дитя — це плід любові. Оці всі речі й відбито в тризубі — гербі України (422 сл. з часопису).

II. Дайте відповіді, обравши один із варіантів, та виконайте завдання до останнього питання.

1. У світі народи поважають:

А за численність;

Б за географічне розташування держави, у якій вони мешкають;

В за наявність історії і традицій; за мовні ознаки.

2. Держави, в т. ч, й Україна, мають стільки основних національних символів:

А два;  

Б три;

В чотири;

Г п’ять.

Гімн — це:

А велична поема;

Б урочиста пісня;

В народна дума;

Г віншувальний вірш, покладений на музику.

4. Слова нашого Гімну написав:

А Тарас Шевченко;

Б народ України;

В Павло Чубинський;

Г Михайло Вербицький.

5. Текст урочистої пісні вперше було надруковано:

А 1763 p.;

Б 1863 p.;

В 1861 p.

Г 1761 p.

6. В українській символіці поєднання двох кольорів нашого прапора почали використовувати:

А за часів козацької вольниці;

Б у часи Української Народної Республіки;

В за княжої доби;

Г після проголошення незалежності України.

7. Жовтий і блакитний кольори означають:

А жовтий — це колір миру, а блакитний — колір життя;

Б і жовтий, і блакитний кольори символізують життя;

В блакитний — це колір миру, а жовтий — колір життя;

Г і блакитний, і жовтий кольори символізують мир.

8. Тризуб, символізуючи владу, зображували:

А на синьому тлі;

Б на блакитному тлі;

В на червоному тлі;

Г на жовтому тлі.

9. У давнину тризуб використовували:

А на прапорах Ярослава Мудрого;

Б на корогвах Святослава;

В на монетах Володимира Великого;

Г на коронах давньоруських князів.

10. Скільки років Тризубу?

А Понад сто;

Б близько тисячі;

В понад тисячу;

Г тисяча.

11. Казковим, чарівним числом у наших предків уважалось число:

А сім;

Б тринадцять;

В три;

Г один.

12. Наш Герб символізує:

А трьох богатирів;

Б триєдність життя;

В три дороги;

Г три бажання.

III. Поділіть текст на тематичні блоки.

IV. Використовуючи орієнтовний план до кожної теми, напишіть переказ прослуханого тексту за варіантами.

I варіант

Орієнтовний план

1. Гімн — символ державної єдності.

2. Автори урочистої пісні.

3. Початок Гімну.

II варіант

Орієнтовний план

1. Жовтий — колір хлібної ниви, колір сонця.

2. Синій — колір неба, колір цариці-води.

3. Вибір народу України.

III варіант

Орієнтовний план

1. Давній символ влади.

2. Число три — чарівне, казкове.

3. Триєдність життя.

Вигук

Похідний чи

непохідний

Які почуття передає (емоційні чи волевиявлення)

Особливості на

писання (якщо є)

Розділові

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити