Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Розвиток мислення і мовлення

§ 53. ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

Знай, папери в житті — не химери,

І не плід канцелярій нудний:

Ділові необхідні папери

У стосунках людей ділових.

Д. Білоус

ПОРАДНИК З КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Що можна почути (прочитати)

Як треба говорити (писати)

Директор приймає по службовим справам з трьох годин —>

Працюємо по слідуючому графіку —>

Ви по якому питанню? —>

Це внештатна посада —>

Почасова оплата —>

Подоходний податок —>

Список працюючих —>

Вкладиш —>

Я вже устроївся на роботу —>

Напишіть слідуючу об'яву —>

Слід перевести розписку на українську мову—>

Редакція приносить свої вибачення —>

Списки направити в місцеві органи —>

У службових справах директор приймає після третьої години (по третій).

Працюємо за таким графіком.

Ви у якій справі?

Це позаштатна посада.

Погодинна оплата.

Прибутковий податок.

Список працівників.

Вкладка.

Я вже влаштувався на роботу.

Напишіть таке оголошення.

Треба (потрібно) перекласти розписку українською мовою.

Редакція перепрошує (просить вибачити).

Списки подати до місцевих органів

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Розписка — це письмове підтвердження певної дії, документ за підписом, що стверджує одерження чого-небудь. Розписка може мати приватний і службовий характер. Вона засвідчує передачу комусь або одержання кимось документів, грошей, товарів, матеріальних цінностей. Розписку пишуть лише в одному примірнику, іноді в присутності свідків.

Розписка має довільну форму, але неодмінними є такі реквізити: прізвище, ім’я по батькові, посада того, хто дає розписку; прізвище, ім’я по батькові, посада того, кому дають розписку; у чому конкретно дано розписку (з назвами матеріальних цінностей, предметів);

дата й підпис того, хто отримує гроші або речі.

У випадку, коли передають значну суму грошей або товари великої вартості, до розписки вносять адресу, номер і серію паспорта того, хто одержує гроші чи товар.

Дати і в тексті, і в кінці розписки пишуть так: 15 вересня 2014 р. Грошові суми пишуть словами, а в дужках цифрами: двісті тридцять (230) гривень. Дату розташовують ліворуч, розбірливий підпис праворуч під текстом.

У тексті розписки бажано мотивувати необхідність її надання чи отримання.

Службова розписка засвідчується нотаріусом.

У розписці не повинно бути жодних виправлень.

303. Уважно прочитайте зразки.

РОЗПИСКА

Я, учень 7-а класу загальноосвітньої школи №… міста (села)… Дорош Петро, одержав від учителя музики Романюка Степана Івановича, бандуру для проведення репетиції. Зобов’язуюся повернути цей інструмент 5 березня 2015 р.

4 березня 2015 р.

Дорош П.

РОЗПИСКА

Я, Грищенко Арсен Олексійович, директор загальноосвітньої школи №… смт (села, міста)…, передав двісті (200) гривень з директорського фонду бібліотекарю школи, Масенко Тетяні Андріївні, для придбання нової літератури до бібліотеки.

20 квітня 2015 р.

Грищенко А. О,

304. Складіть розписку на отримання комп'ютерів для…

305. Напишіть розписку про отримання певної грошової суми для… із зобов'язанням повернути її до…

306. Поясніть, користуючись тлумачними словниками, вживання наведених слів.

Підпис, підписка, розпис, розписування, особистий, особовий, підписатися, передплата.

307. Уставте необхідне слово.

Під зверненням поставили свої … відомі письменники.

В українському декоративному мистецтві з давніх часів відомі настінні …

Триває … на газети й журнали.

Він дав … про невиїзд.

У його … справі є копія диплома про вищу освіту.

Це … питання.

308. Запишіть словами числівники у словосполученнях.

2015 рік, 1999 року, 16 червня 1998 року, 4000 гривень, понад 2000000 населення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити