Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 7. ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА

114. Прочитайте прислів’я. Визначте присудки-дієслова, від яких можна поставити до додатка питання знахідного відмінка. Випишіть ці присудки-дієслова разом із додатками, з якими вони пов’язані за змістом.

1. Нещасна людина, яка втрачає батьківщину. 2. Курка знає свою клітку, а пташина любить гілку. 3. І золота клітка не нагодує пташку. 4. Погана та пташка, яка своє гніздо не хвалить. 5. Усяка пташка свої пісні має. 6. Ластівка день починає, а соловей його кінчає.

- Якими частинами мови виражені додатки у вибраних вами словосполученнях?

Дієслово, від якого можна поставити питання знахідного відмінка до іменника (або займенника), пов’язаного з ним за змістом, називається перехідним: читати (що?) книжку, покликати (кого?) тебе. Таке дієслово означає дію, спрямовану на інший предмет.

Від перехідних дієслів до іменника можна поставити питання не тільки знахідного відмінка (кого? що?), а й родового (кого? чого?) до іменника зі значенням частини від цілого (випити (чого?) чаю, подати (чого?) води) або при запереченні (не чути слів; не знати спокою).

Неперехідні дієслова означають стан або дію, яка не переходить на інший предмет. Більшість дієслів на -ся (-сь) належать до неперехідних. Наприклад: умиватися, змагатися.

115. Прочитайте словосполучення. Від кожного дієслова поставте питання до іменника. Запишіть тільки словосполучення, що містять перехідні дієслова.

Співати пісні, почути мелодію, виконувати хором, вивчити вірш, милуватися вінком, побачити маки, сплести з квітів, захоплюватися красою, не чути птахів, любити красу, поважати мудрість, умиватися водою, напитися молока.

116. Назвіть почуття, які можна висловити кожним з поданих фразеологізмів. Визначте фразеологізми, що містять перехідні дієслова, із двома з них (на вибір) складіть і запишіть речення.

Мати твердий ґрунт під ногами, пекти раки, скрипіти зубами, не чути душі, широко відкрити очі, кривити душею, ламати голову, відлягло від серця.

ДОВІДКА

Стурбованість, упевненість, любов, здивування, роздратування, нещирість, полегкість, сором.

117. Перепишіть прислів’я, уписуючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібному відмінку іменники. Визначте дієслова перехідні й неперехідні.

1. Без здоров’я немає …. 2. Бережи … змолоду, а здоров’я плекай під старість. 3. Праця додає здоров’я, а лінь нагороджує …. 4. Добрий лікар має орлине … і левине …. 5. Ненажера копає собі … власними зубами.

6. Недужий валиться од ….

ДОВІДКА

Честь. Яма. Око. Щастя. Вітер. Хвороба. Серце.

118. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Визначте і підкресліть присудки, виражені перехідними дієсловами.

Певно, ти ма..ш знайомих, які стежать за модними тенденціями в муз..ці, одязі. їхні захоплення та смаки повністю підпорядковуют..ся моді. Звідки вони беруть інформацію? Передовсім із телереклами.

Р..клама змальовує безтурботне й бе..проблемне ж..ття, викл..кає потребу в бе..лічі гарних р..чей. Без зап..сів популярних пісень і нового одягу раби моди не уявляють собі повноцінного існування.

Бе..думне накопичення р..чей може спричинити манію споживання. Жодні доходи не витр..мають гонитви за рекламою. Спокуси р..клами, на жаль, позбавляють людину почуття міри.

За А. Єланською

- Визначте речення, ускладнені вставними словами, поясніть у них розділові знаки.

• Лексичні значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком.

• Чи чули ви вислів суспільство споживацтва? У відповіді вживайте перехідні дієслова.

• Розкажіть про рекламу, яка вам запам’яталася. Уживайте перехідні дієслова. Складіть текст рекламного оголошення — прорекламуйте свою улюблену книжку (пісню, кінофільм, комп’ютерну гру).

119. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Визначте 5 «плюсів» і «мінусів» телевізійної реклами, складіть про це текст. Уживайте перехідні дієслова.

120. Я — редактор. Відредагуйте речення. Звіртеся з підказкою.

1. Ми подякували учителя за екскурсію до музею. 2. Багато цікавого дізналися ми за твори українських художників. 3. Довго милувалися на їхні картини і щиро захоплювалися через їхній талант. 4. Багатьом з нас захотілося навчатися малюванню. 5. На щастя, в музеї проводять лекції по мистецтву. 6. По заказу нашого вчителя нам розкажуть про портретиста Олександра Мурашко. 7. Товариш докоряв мене за загублений музейний каталог. 8. Разом із ним ми вирішили підписатися на журнал «Мистецтво».

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Подякувати товариша.

Дізнатися за щось.

Милуватися на щось.

Докоряти когось.

Захоплювати через щось.

Навчатися мові:

Лекції по літератури.

По заказу.

Підписатися на газету.

Подякувати товаришеві.

Дізнатися про щось.

Милуватися чимось.

Докоряти комусь.

Захоплюватися чимось.

Навчатися мови.

Лекції з літератури.

На замовлення.

Передплатити газету.

- Визначте вид допущених помилок. Звіртеся із розміщеною на форзаці підручника таблицею «Види помилок у письмових роботах».

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ ПИСЬМО

ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

121. Прочитайте текст, визначте його тему та головну думку.

«Вишиті» на дереві портрети

Наша доба — доба технологій. Проте хитромудрі технології не затьмарюють любов українців до традиційних візерунків.

Радіотехнік Ігор Газукін давно мріяв перенести орнаменти української вишивки на таке приємне для ока й руки дерево. І колись, і тепер вишивку люблять і цінують. У чудових орнаментах українці вбачають оберіг.

Ігор вигадував різні техніки. Врешті винайшов нову технологію.

Технологія водночас проста і складна. Майстер акуратно шліфує дерев’яну заготовку з липи. Потім мідно закріплює її на станині верстата, який виготовив самостійно.

За допомогою комп’ютерної програми для вишивки вибране зображення Ігор ділить на квадратики. У такому вигляді він обережно переносить малюнок на дерево. Виходить своєрідна канва. Дерев’яна поверхня ніби поділена на хрестики, які дуже хочеться вишити.

По нанесеному малюнку Ігор різаком вирізає на дереві канавки. Уся поверхня заготовки вкривається квадратиками 2,5 х 2,5 мм. Далі він «розмальовує» розграфлений виріб — у кожен квадратик вкраплює шприцом фарбу.

Після того, як фарба висохне, майстер закріплює її кількома шарами лаку. Свою техніку «вишивки» на дереві Ігор запатентував. Його роботи можна побачити на багатьох виставках.

Такий спосіб «вишивки» на дереві — унікальний. Ігореві роботи — шедеври, аналогів яким у світі немає.

За І. Швораком

- Визначте покладений в основу тексту тип мовлення.

• Складіть і запишіть план тексту.

• За планом напишіть переказ.

122. Уявіть собі, що ви член шкільного драмгуртка і вас запросили виконати роль у спектаклі на історичну тему. Складіть і запишіть гумористичну розповідь «Як я виготовив театральний костюм давньоруського воїна (літописця, козака, середньовічного рицаря, арабського султана)». Дієслів якого виду в тексті вашої розповіді виявиться більше? Чому?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити